Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief BUZA inzake humanitaire interventies

Datum nieuwsfeit: 27-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief BUZA inzake humanitaire interventies

Gemaakt: 3-4-2000 tijd: 11:20


3

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 27 maart 2000

Onderwerp:

Humanitaire Interventies

Zeer geachte Voorzitter,

Hierbij bied ik u aan de Nederlandse vertaling van conclusies van de voorzitter van het seminar over Humanitaire Interventie dat van 24 tot
26 november 1999 in Scheveningen werd gehouden en die ik in schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de begrotingsbehandeling (26 800V) heb toegezegd.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Scheveningse Criteria voor Humanitaire Interventie

Mogelijke criteria voor een besluit tot interventie


1. Ernstige en grootschalige schendingen (of de onmiddellijke dreiging daarvan) van fundamentele mensenrechten, die een bedreiging vormen voor de internationale vrede en veiligheid.


2. Er bestaat helder en objectief bewijs van (dreiging van) dergelijke schendingen.


3. De regering van het betreffende land is niet bereid of in staat om afdoende maatregelen te nemen.


4. Er bestaat een duidelijke urgentie om op te treden.

5. Het gebruik van geweld moet een laatste redmiddel zijn.

6. Het doel van de interventie moet vanaf het eerste begin duidelijk en openbaar gemaakt worden.


7. Het doel is beperkt tot beëindiging van de ernstige en grootschalige mensenrechtenschendingen.


8. De actie wordt gesteund voor degenen voor wie ze bedoeld is.

9. Er bestaat steun van landen in de regio.
Daarnaast dienen de volgende politieke overwegingen in aanmerking genomen te worden:


10. De interventie dient:


- een grote waarschijnlijkheid van succes te hebben

- niet tot grotere problemen te leiden


11. De interveniërende staat (staten) dient zorg te dragen voor een goede overgang naar de fase van vredesopbouw.

Regels voor het uitvoeren van humanitaire interventies


1. Het gebruik van geweld dient beperkt te zijn tot wat strikt noodzakelijk is om de verklaarde doelstelling te bereiken (proportionaliteitsbeginsel).


2. De regels van het humanitair oorlogsrecht dienen volledig te worden nageleefd.

Wanneer de operatie door de Veiligheidsraad aan een staat of groep van staten wordt opgedragen, gelden de twee volgende aanvullende regels:


3. Volledig verslag aan de Veiligheidsraad.

4. De uitvoering van de operatie dient zo snel mogelijk aan de VN te worden overgedragen.

(NB: De bovengenoemde criteria zijn een zo letterlijk mogelijke vertaling van de voorzitterschapsconclusies van het semnar van 24 en
25 november j.l.. Zij komen geheel voor verantwoordelijkheid van het voorzitterschap en binden de deelnemers niet.)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie