Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarcijfers arbeidsbureaus 1999: baan voor 203.000 mensen

Datum nieuwsfeit: 27-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Nummer: 2000/03

JAARCIJFERS 1999 ARBEIDSBUREAUS

De arbeidsbureaus hielpen in 1999 in totaal ruim 203.000 mensen aan een baan en vervulden in totaal ruim 159.000 vacatures. Er werden meer dan 99.000 bemiddelingsplannen uitgevoerd. Een bemiddelingsplan beschrijft de stappen die nodig zijn om een individuele werkzoekende met scholing, training en extra begeleiding weer naar werk toe te leiden.

Plaatsing via reïntegratietraject
Van de in totaal 203.000 werkzoekenden die met succes bemiddeld werden, volgden ruim 67.000 mensen eerst een reïntegratietraject waarin zij door extra scholing of training hun kansen op de arbeidsmarkt konden vergroten. Het aantal plaatsingen via een reïntegratietraject steeg daarmee ten opzichte van 1998 met 59 procent. De reïntegratie van arbeidsgehandicapten is in een gespecialiseerd bedrijfsonderdeel Arbeidsintegratie ondergebracht. In 1999 hielp Arbeidsintegratie ruim 13.000 werklozen met een arbeidshandicap via een reïntegratietraject aan een baan. In 1998 waren dat er ruim 17.000. Deze terugloop is vooral het gevolg van het grote tekort aan ervaren arbeidsdeskundigen. Daardoor is stagnatie in de voortgang van trajecten en dus ook in de plaatsingen opgetreden.
Direct bemiddelbare werkzoekenden
In 1999 werden ruim 136.000 direct bemiddelbare werkzoekenden geplaatst. Dit is in vergelijking met 1998 een terugloop met 19 procent. Belangrijke oorzaken voor deze teruggang zijn gelegen in de economische hoogtij, waardoor mensen makkelijker zelf een baan vinden. Tegelijkertijd is het bestand van ingeschrevenen sterk gedaald en ook afgeroomd, waardoor de arbeidsbureaus met steeds moeilijker plaatsbare werkzoekenden worden geconfronteerd. Kijken we naar specifieke doelgroepen, dan valt op dat de plaatsing van werkloze minderheden, ouderen en arbeidsgehandicapten ten opzichte van 1998 toenam, terwijl bijvoorbeeld het aandeel van jongeren met 15 procent daalde.
Vacaturevervulling
De afroming van het bestand en de sterke daling van het aantal ingeschreven werkzoekenden was ook van invloed op het aantal vervulde vacatures. De arbeidsbureaus vervulden in 1999 ruim 159.000 vacatures, een terugloop van 13 procent ten opzichte van 1998. Werkgevers melden veelvuldig moeilijk vervulbare vacatures bij de arbeidsbureaus.
Bestand werkzoekenden
Het bestand van werkzoekenden liet in 1999 een spectaculaire daling zien. De daling deed zich vooral voor bij de kansrijke categorieën van direct bemiddelbare werkzoekenden (fase 1) en werkzoekenden met een geringe afstand tot de arbeidsmarkt (fase 2). Er stonden eind 1999 nog maar 274.000 direct bemiddelbare werkzoekenden geregistreerd, waarvan 144.000 zonder werk. Het aantal werkzoekenden in fase 2 nam in twaalf maanden met 37 procent af.

Inlichtingen: Arbeidsvoorziening Nederland, Concerncommunicatie, mw G. Niemöller, tel: 079 - 360.15.33 (mobiel 06.54.337994)

Terug

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie