Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Defensie Milieubeleidsnota: bedrijfsvoering staat centraal

Datum nieuwsfeit: 28-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Defensie


Defensie Milieubeleidsnota 2000: bedrijfsvoering staat centraal

28-03-2000

Staatssecretaris van Defensie H.A.L. van Hoof presenteert dinsdag 28 maart, mede namens de minister van VROM, drs. J.P. Pronk, de Defensie Milieubeleidsnota 2000, de opvolger van het Defensie Meerjarenplan Milieu (DMPM) uit 1993.

In het DMPM stond het algemene rijksmilieubeleid centraal, terwijl in de nieuwe nota de bedrijfsvoering bij Defensie als uitgangspunt is gekozen. Hierdoor is het mogelijk concretere doelen te stellen die zoveel mogelijk voldoen aan de zogeheten SMART-criteria: Specifiek, Meetbaar, Actueel, Realistisch en Tijdgebonden. De Defensie Milieu Beleidsnota 2000 (DMB 2000) weerspiegelt de ontwikkelingen in het nationale en internationale milieubeleid zonder afbreuk te doen aan de specifieke defensiebelangen.
Voor de uitvoering van de nota is vanaf dit jaar fl. 5 miljoen extra opgenomen voor milieu-maatregelen, oplopend tot jaarlijks fl. 20 miljoen extra in 2003. Deze bedragen komen boven het bedrag van fl. 100 miljoen dat Defensie al jaarlijks uitgeeft aan milieumaatregelen.
De DMB 2000 kent drie pijlers: het invoeren van milieuzorg, het opzetten van een uitgebreid meet- en registratiesysteem en de vergroting van het inzicht in de verdere terugdringing van de milieubelasting. Daarnaast zijn er zes voor Defensie relevante milieuthema's vastgesteld:
energie en luchtverontreiniging, geluid, milieugevaarlijke stoffen, verontreiniging van de bodem, afval en natuur. Per thema zijn één of twee doelstellingen voor de planperiode 2000-2004 geformuleerd. Met deze aanpak volgt Defensie het rijksmilieubeleid zonder de operationele inzetbaarheid van de krijgsmacht aan te tasten.
* De doelstellingen van DMB 2000

* Lijst milieugevaarlijke stoffen (bron: prioritaire stoffenlijst VROM, 1993)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie