Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer

Datum nieuwsfeit: 28-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Haarlemmermeer* Besluiten B&W


+ 28-03-2000

... Het college van B & W heeft besloten:


1. Bij de integrale afweging van nieuw beleid in het kader van de Voorjaarsnota 2000 een bedrag van 10.000 gulden opnemen voor het in het jaar 2000 uitvoeren van een onderzoek naar de haalbaarheid van een lokaal architectuurcentrum;

2. In te stemmen met de realisatie van een kunstwerk op de toneeltoren van Schouwburg De Meerse;

3. Enerzijds binnen de kaders van het beperkingenbeleid inzetten op een vergroting van de beleidsvrijheid, waarbij de gemeente doelt op een pakket van leefbaarheidsmaatregelen, lokale en regionale bedrijvigheid en glastuinbouw anderzijds de door de gemeente Amsterdam voorgesteld strategische zone - in aansluiting op het ontwerpbesluit van de provincie - buiten beschouwing te laten.
4. In te stemmen met de voortgangsnotitie Floriade. In principe in te stemmen met een Haarlemmermeers paviljoen op de Floriade. Dit paviljoen in de eindbestemming een plaats te geven. In principe in te stemmen met de planvorming voor communicatie en promotie en het thema 'Pioniers in hun Element' als leidraad te nemen. De financiële gevolgen af te wegen in de Voorjaarnota.
5. Kennis te nemen van de Evaluatie verzelfstandiging De Meerlanden;
6. Kennis te nemen van de resultaten van de O&S-inventarisatie onder Badhoevedorpse ondernemers;

7. De beheersbegroting 2000 van de Facilitaire Dienst vast te stellen;

8. De Raad voor te stellen te besluiten voor het gebied bij Fort Hoofddorp een nieuw bestemmingsplan voor te bereiden;
9. Het ontwerp-bestemmingsplan Nieuw-Vennep-zuid ter inzage te leggen;

10. In te stemmen met het plan van aanpak voor de revitalisering van de cliëntenparticipatie voor de cliënten van de sector Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

11. De Raad voor te stellen de projecten Getsewoud 7, 8 en 11, Floriande 8, 9, 10 en 12, Vijfhuizen 1a, 1b, 1c en 1d en Hoofddorp-centrum in aanmerking te laten komen voor subsidies in het kader van de Verordening Woninggebonden Subsidies;
12. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage m.b.t. het prostitutiebeleid;

13. Het bezwaarsschrift, gericht tegen het gedogen van een erfafscheiding op een perceel aan de Vinkenburg te Hoofddorp, ongegond te verklaren;

14. De bezwaarschriften, gericht tegen de bouw van twee voetgangersbruggen bij de Piratenweg/Fruittuinen in Hoofddorp, gegrond te verklaren, de bestreden beslissing te herroepen, in heroverweging de gevraagde vergunning te weigeren en voor de bouw van de genoemde voetgangsbruggen alsnog de vrijstellingsprocedure ex artikel 19 WRO te voeren;

15. De Raad voor te stellen het verzoek om planschadevergoeding t.g.v. uitbreiding van een woning aan de Hillegommerdijk in Lisserbroek ontvankelijk te verklaren;

16. GS van Noord-Holland te verzoeken de benodigde verklaringen van geen bezwaar af te geven voor het gebruik van openbaar groen bij twee woningen aan de Piratenweg in Hoofddorp als tuin;
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Afke Marks; 023-5676498 of
Wim de Graaf; 023-5676239

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie