Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inleiding Kitty Roozemond 'Werkend Leren heeft de toekomst'

Datum nieuwsfeit: 29-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Persbericht FNV


Conferentie "Werkend Leren heeft de toekomst" - inleiding

Conferentie "Werkend Leren heeft de toekomst"

Inleiding door Kitty Roozemond, vice-voorzitter van de FNV te Den Haag, 29 maart 2000 29 maart 2000

De arbeidsmarkt heeft momenteel een tekort aan vaklieden.

En dat geldt in nagenoeg alle sectoren van het bedrijfsleven.

Werkend leren is een prima route om dit tekort op te lossen.

De Beroepsbegeleidende leerweg, de BBL, wordt ook geacht te groeien in tijden van hoogconjunctuur.

Gelukkig heeft de recente 10% groei ook laten zien dat dit, weliswaar enigszins vertraagd, optreedt.

De vertraging zat `m blijkt nu in de invoeringsperikelen rond de WEB.

De groei is ook gestimuleerd door andere factoren dan de economie.

De tripartiete samenwerking rond het hoofdlijnenakkoord versterking werkend leren is ook zo'n factor.

Vandaag zien we de resultaten.

Ook de aandacht die sociale partners als leerroute via adviezen van de STAR en SER vroegen voor de BBL heeft invloed gehad.

En niet ontkend kan worden dat ook de fiscale faciliteit leerlingwezen daaraan heeft bijgedragen evenals de extra activiteiten van het COLO met ESF-3-geld.

Het probleem is momenteel niet een tekort aan leerarbeidsplaatsen, want er zijn voldoende vacatures ook bij leerbedrijven.

Het probleem bij de groei is nu een tekort aan deelnemers en het vasthouden van mensen. Daarom moeten er kwaliteitsslagen gemaakt worden in het werkend leren.

Daarover meer.

Dit betekent allereerst: zuinig zijn op elke instromer.

Dus een zorgvuldige intake.

Bij de BBL is dit extra gecompliceerd omdat dit niet alleen een matching is tussen vraag en aanbod maar de deelnemer tegelijkertijd moet solliciteren op een baan.

Er kan o.i. in de BBL heel wat verbeteren aan de matching tussen deelnemer en leerbedrijf. Het onderzoeksrapport laat weliswaar uiteindelijk weinig uitval zien, ook omdat de BOL een aardig alternatief biedt, maar het wordt wel bijna helemaal overgelaten aan de instromer.

In onze ogen is het vinden van een leerbedrijf ook een verantwoordelijkheid van de school.

Zij hebben, als het goed is met één druk op de knop, een register van erkende leerbedrijven beschikbaar.

Waarom geen bemiddelingsbureau op elke ROC die elke intaker 3 passende leerbedrijven mee kan geven om te solliciteren?

We weten dat een aantal ROC's het perfect doet, maar er zijn ook andere.

En hoe zit het met de bemiddeling bij pools, bij intermediaris?

Moeten zij die taak overnemen van de school?

Kan elke instromer daar terecht?

De FNV pleit vandaag voor uitwisseling van good practices en monitoring door de landelijke overheid, als bijdrage aan het verbeteren van die matching.

De toegankelijkheid dient ook te worden bevorderd, vooral aan de onderkant van de opleidingen en voor doelgroepen.

Deze deelnemers kosten een school extra geld en aandacht maar dat levert de maatschappij heel wat op.

Het mag niet gebeuren dat er 1 groep leerlingen overblijft van de 3 groepen van een assistent-opleiding in de techniek.

Niet omdat er geen leerlingen of leerbedrijven zijn, maar omdat ze te duur blijken voor de school.

Dit voorbeeld kwam recent bij ons binnen.

De overheid moet hier ook wat tegenoverstellen.

Wat ons betreft een groter budget voor voorbereidende en ondersteunende activiteiten (VOA-gelden).

Zuinig zijn op elke deelnemer betekent ten derde verbetering van het rendement.

Met name in de begeleiding van de deelnemer in de BPV zijn veel kwaliteitsslagen nodig.

Deze taak die vroeger in de BBL bij de consulent van de LOB's lag is over het algemeen gesproken nog steeds niet goed overgenomen door de scholen.

Vier jaar na de invoering van de WEB moet dat toch eindelijk goed geregeld worden.

Deelnemers klagen hierover en terecht.

Bedrijfsbezoeken zijn hierbij onmisbaar.

Deze dienen door dezelfde docenten te worden verricht die de deelnemers de theoriecomponent aanbieden in de school, zodat optimale afstemming tussen theorie en praktijk plaatsvindt.

De FNV pleit ook nadrukkelijk voor een sectorale organisatie van deze begeleiding vanuit de school, zodat men bekend is met de bedrijfscultuur, de CAO en de fondsen in de branche.

Ook zullen de opleidingsadviseurs van de LOB's hun nieuwe taak in het begeleiden van een leerbedrijf kunnen uitbouwen.

Er is meer nodig dan een eenmalige erkenning.

De kwaliteit van een leerbedrijf dient ook te worden bewaakt.

In onze ogen is het effectief leren in de werkomgeving nog niet altijd optimaal georganiseerd en lijkt ook hier productie het wel eens te winnen van het leren.

Een bedrijf met zijn praktijkbegeleider kan daar veel kennis en steun bij gebruiken van het LOB.

Ook hier kunnen uitwisseling van good practices bij ROC's en LOB's en monitoring door de landelijke overheid bij helpen.

De FNV steunt dan ook Min.Hermans in zijn voornemen om de komende periode het accent te leggen op de kwaliteitsverbetering van het werkend leren, wat ons betreft met veel aandacht voor de BPV.

Tot zover weinig echte nieuws.

Behalve meer aandacht voor de aanbodkant dan de vraagkant.

En een duidelijke oproep aan de landelijke overheid om ondersteuning te bieden bij het vormgeven van de matching tussen deelnemer en bedrijf en van de bpv-begeleiding.

Het hoofdlijnenakkoord Versterking Werkend Leren ging ook om het bevorderen van de instroom van nieuwe doelgroepen, te weten reeds werkenden en werkzoekenden.

Daar zit meer nieuws in.

Het blijkt dat 29% werkenden en 46% werkzoekenden onder startkwalificatieniveau zitten. Deze groep verdient een tweede kans door startkwalificatietrajecten.

Onderzoek wat vandaag gepresenteerd is, laat zien dat voor uitvoeringsinstanties in de sociale zekerheid en bij arbeidsvoorziening het begrip startkwalificatie nog te weinig leeft en het niveau te hoog lijkt.

Natuurlijk is een grote groep werkzoekenden daar nog ver van af, maar in onze ogen is er dan maar een conclusie mogelijk: des te belangrijker om daaraan te werken.

Onzes inziens is iedereen schoolbaar als je maar op het juiste niveau begint en op de juiste manier schoolt.

Dit vergt andere trajecten dan de standaardleerwegen op een ROC.

Het vergt ook andere trajecten dan de standaard-CV-opleidingen.

Dit vergt maatwerk, beginnend met het erkennen van reeds verworven competenties (EVC) en door trajecten educatie te combineren met beroepsonderwijs.

Voor reeds werkenden is meer nodig dan korte functiegerichte cursussen.

Ook hier gaat het om startkwalificatietrajecten.

Recente ideeën van het Min. van OC&W over een individuele leerrekening die een werknemer krijgt om zich in zijn/haar bedrijf tot dat niveau te scholen spreken ons zeer aan.

We zijn erg blij met de ITS-conclusie dat de ROC's de markwaarde beseffen van de BBL voor deze doelgroepen.

Blijkbaar is het niet (meer) het stiefkindje waar we ons zorgen over maakten.

Er liggen kansen te over, maar dit kan alleen met een vernieuwd BBL, waarin maatwerk mogelijk is.

De FNV wil daar de volgende succesfactoren bij benoemen: * EVC als begin van een dergelijk traject.
* Meerdere in- en uitstroommomenten en flexibele toetsing. * Individuele trajecten i.p.v. groepsactiviteiten * OC&W-bekostiging ook voor deze startkwalificatietrajecten, dat wil zeggen dat dit niet persé contractonderwijs hoeft te zijn. * Zorgen dat het inkomen van de deelnemer gegarandeerd is. * Zorgen dat leren op de werkplek gestructureerd plaatsvindt. * Nieuwe deelnemersmarkten aanboren
* Nieuwe samenwerkingspartners zoeken

Tevens wil de FNV stimuleren dat er naast dit vernieuwde BBL ook andere leerwegen worden ontwikkeld om te komen tot startkwalificatieniveau buiten de school.

Er zijn meerdere varianten mogelijk van combinaties tussen werk en leren.

Dit is goed voor voortijdig schoolverlaters die een tweede kans nodig hebben.

Maar ook goed voor herintreedsters of voor laagopgeleide werknemers.

Zelf proberen we de komende maanden pilots te starten met een scholingsbaan voor ouderen zonder startkwalificatie, zowel werkzoekenden als flex-werkers.

Hierbij denken we aan een langzame opbouw van de hoeveelheid werk.

Ook moet er ons inziens sprake zijn van betaling van loonverlet om bij deze groep door deelname geen inkomensval te creëren.

In de Employability-Agenda hopen wij dat al deze scenario's worden gestimuleerd en uitgroeien tot een vast onderdeel van het Nederlands instrumentarium om mensen niet alleen naar de arbeidsmarkt te leiden maar daar ook te houden.

Dus:

Er zijn volop kansen voor een vernieuwd BBL en voor startkwalificatietrajecten.

Laten we die kansen grijpen.

Tot slot.

De FNV is blij te merken dat in twee jaar tijd het imago van de BBL 180% gedraaid lijkt.

Wij denken dat ook wij daar ons steentje aan bij hebben gedragen.

Maar bovenal blijkt het een, om met MKB-Nederland te spreken, een vitaal concept.

Voor meer informatie:

FNV Voorlichting, 020 5816 550

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...