Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Subsidie landbouwontwikkelingsplan A12/Hollandse IJssel

Datum nieuwsfeit: 29-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Utrecht


Persbericht
28 maart 2000

SUBSIDIE LANDBOUWONTWIKKELINGSPLAN GEBIED A12/HOLLANDSE IJSSEL

De provincie Utrecht kent aan de GLTO subsidie toe tot een bedrag van 100.000,00 voor het opstellen van een 'Agrarisch ontwikkelingsplan' voor het gebied Linschoten-Reijerscop. Dit gebied ligt tussen de A12 en de Hollandse IJssel. De GLTO heeft dit subsidieverzoek gedaan omdat zij als sector actief betrokken wil zijn bij de ontwikkelingen en discussies over de betekenis en invulling van het landelijk gebied. Uiteindelijk doel is het tijdig kunnen anticiperen op de ideeën van plattelandsontwikkeling. De provincie wil de GLTO in staat stellen om dit initiatief verder tot uitvoering te brengen en daarmee de opstap te maken tot een breder gebiedsgericht project.

doelstelling
In de afgelopen jaren is door de afdelingsbesturen geconstateerd dat in het gebied A12/Hollandse IJssel veel ontwikkelingen gaande zijn. Om op deze ontwikkelingen te kunnen anticiperen en de diverse functies in het buitengebied in samenhang te brengen is het wenselijk een gebiedsplan op te stellen en een gebiedscommissie in te stellen. De hoofddoelstelling van het gebiedsplan is het platteland , in het bijzonder de agrarische sector, in de ruimste zin van het woord te versterken en te verbeteren.
Belangrijkste ontwikkelingen in het gebied

* Het gebied Reijerscop, Achthoven en Mastwijk is gelegen in het plangebied van het Groot Groengebied Utrecht. De raamplancommissie wil de agrarische structuur versterken en tevens een aantal fietspaden en ecologische verbinden realiseren.
* In het overige deel van het gebied wil de overheid de functie natuur en landschap versterken.

* De druk van de verstedelijking op het gebied neemt toe. Daardoor is de wens aanwezig om het gebied aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor recreatief (mede)gebruik.
* De agrarische sector ondervindt nu en zal in de toekomst belangrijke wijzigingen ondergaan. Dit wordt met name veroorzaakt door de veranderingen in de prijsvorming voor de agrarische producten. Een grote groep bedrijven zal zich ontwikkelen door hun bedrijven te vergroten en een andere groep zal zich ontwikkelen door andere inkomensbronnen te gaan zoeken. Voor beide groepen geldt dat hoge eisen aan de kwaliteit van de omgevingsfactoren worden gesteld. De verkaveling, de waterhuishouding en de ontsluiting worden in toenemende mate belangrijker en dienen dan ook zo veel mogelijk te worden geoptimaliseerd. Ook de ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven is sterk afhankelijk van de mogelijkheden die in de bestemmingsplannen zijn opgenomen.
De GLTO heeft een aantal activiteiten op een rijtje gezet. Eén daarvan is het opstellen van een enquête voor het hele gebied. Hierbij zullen de nodige gegevens over de bedrijfsomvang, de bedrijfsvoering en verwachtingen voor de toekomst worden verzameld aan de hand van agrarische kengetallen. Gelijktijdig met het onderzoek naar de kengetallen en de enquête onder de agrarische bedrijven, worden ook de gemeenten, het hoogheemraadschap en de provincie geconsulteerd over de beleidsvoornemens en ontwikkelingen die van belang zijn voor dit gebied. (Voor informatie: karin.tuinman@provincie-utrecht.nl, 030 - 258 37 13)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie