Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Meer ziekteverzuim bij mannen door psychische problemen

Datum nieuwsfeit: 29-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Trimbos Instituut

Nieuwsflits

5|00 Nummer 5, maart 2000

Psychische problemen mannen grotere risicofactor voor ziekteverzuim

Psychische problemen hebben bij mannen meer effect op het ziekteverzuim dan bij vrouwen. Vooral als er sprake is van depressieve klachten neemt bij mannelijke werknemers het verzuim sterk toe in vergelijking met hun vrouwelijke collega's. Dit blijkt uit gegevens van het NEMESIS-onderzoek van het Trimbos-instituut die zijn gepubliceerd in het tijdschrift Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. Bij het onderzoek waren 3.700 Nederlandse werknemers uit alle bedrijfs- en beroepstakken betrokken.

Het ziekteverzuim ligt jaarlijks bijna 10% hoger bij vrouwen, maar als zich psychische problemen voordoen, stijgt het verzuim bij mannen meer dan bij vrouwen. Bijvoorbeeld depressie gaat bij mannen gepaard met een verdubbeling van het verzuim, terwijl bij vrouwen in dat geval het verzuim slechts met 30% toeneemt. Dit sekseverschil wordt niet door lichamelijke aandoeningen veroorzaakt en ook niet door een verschillend aantal arbeidsuren per week.

Wat precies de verklaring is zal nog nader moeten worden onderzocht. Gedacht wordt aan het verschil in de manier waarop mannen en vrouwen met hun problemen omgaan. Uit eerder onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat vrouwen eerder hulp zoeken voor hun psychische problemen dan mannen. Dit zou kunnen helpen ziekteverzuim te voorkomen.

De auteurs benadrukken het belang van dit tot nog toe onderbelichte verschil tussen mannen en vrouwen in het ziekteverzuim voor de individuele werknemer. De grote omvang van het ziekteverzuim om psychische redenen in Nederland maakt dat deze uitkomsten ook economisch van belang zijn. In het bijzonder bij mannelijke werknemers is er behoefte aan een betere herkenning en vroegtijdige behandeling van psychische problematiek om ziekteverzuim te voorkómen. De bedrijfsarts en huisarts zijn hierbij de hoofdrolspelers maar de auteurs zien ook een belangrijke rol weggelegd voor de werkgevers en collega's.

Verschillende typen psychische stoornissen wijken veel van elkaar af wat betreft hun effect op het ziekteverzuim. Bijvoorbeeld sociale fobie gaat veel minder vaak gepaard met verzuim dan depressie. Het onderzoek maakt duidelijk dat, zoals bij lichamelijke aandoeningen al lang gebruikelijk is, ook bij het zoeken naar oorzaken en oplossingen voor het verzuim om psychische redenen meer dan tot nu toe een onderscheid gemaakt dient te worden tussen de verschillende typen klachten.

Naast psychische problemen werd in het onderzoek ook problematisch alcohol-, drugs- en medicijngebruik onderzocht en in verband gebracht met het ziekteverzuim. Opvallend is dat noch bij mannen, noch bij vrouwen alcoholproblemen tot verhoogd ziekteverzuim leiden.
* Saara Laitinen of Rob Bijl (030) 297 11 00
5|00 Nummer 5, maart 2000

Colofon

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk landelijk kenniscentrum met als doel de geestelijke gezondheid van mensen te bevorderen. De Trimbos Nieuwsflitsen voorzien mensen die betrokken zijn bij de GGZ en Verslavingszorg kort en bondig van informatie over activiteiten, diensten, producten en resultaten van het Trimbos-instituut. De Nieuwsflitsen richten zich op alle gebruikersgroepen van het Trimbos-instituut, zowel op landelijk als op regionaal en lokaal niveau.

Redactie

Erik Fromberg, verslavingszorg
Henk Verburg, werkterrein GGZ
Henk Maurits, actualiteit
Adreswijzigingen s.v.p. sturen naar Secretariaat sectie Communicatie
Belangrijke (030) telefoonnummers

Bibliotheek 030 297 11 17
Bij geen gehoor 030 297 11 77
Helpdesk Regionale GGZ 030 297 11 41
Helpdesk Landelijke Steunfunctie Preventie, verslaving en middelengebruik (LSP) 030 297 11 51
Landelijke Ondersteuning Preventie (LOP-GGZ) 030 297 11 45 Mediatheek 030 297 11 13
Bestellingen 030 297 11 00

Trimbos-instituut
Netherlands Institute of Mental Health and Addiction Da Costakade 45
Postbus 725 3500 AS Utrecht
Telefoon (030) 297 11 00
Fax (030) 297 11 11

Copyright © 1999 Trimbos-instituut All rights reserved.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie