Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wachtlijstleerlingen in augustus naar speciaal onderwijs

Datum nieuwsfeit: 29-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Persbericht
Nummer: 34

Wachtlijstleerlingen in augustus naar speciaal onderwijs

In januari 2000 stonden er 736 leerlingen op een wachtlijst voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. In de loop van dit schooljaar zullen zo'n 150 leerlingen een plaats krijgen in het speciaal onderwijs. De overige leerlingen worden aan het begin van het nieuwe schooljaar geplaatst. Dit blijkt uit een inspectieonderzoek naar de plaatsingsproblematiek in het (voortgezet) speciaal onderwijs dat staatssecretaris Adelmund met een brief naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Oorzaken
Van de 736 leerlingen wachten er 493 leerlingen op een plaats in het speciaal onderwijs en 243 op een plek in het voortgezet speciaal onderwijs. Bij meer dan de helft van de wachtlijstleerlingen gaat het om gedragsproblemen. Overigens bedraagt de totale jaarlijkse nieuwe instroom in het (voortgezet) speciaal onderwijs zo'n 14.000 leerlingen.
De inspectie noemt diverse oorzaken voor het ontstaan van de wachtlijsten. Zo wacht een deel van de leerlingen op een plek in een jeugdinternaat. Deze leerlingen kunnen dus ook niet eerder op de daaraan verbonden school worden geplaatst. Ook het plaatsingsbeleid van de scholen is soms reden voor het ontstaan van wachtlijsten. Een aantal speciale scholen laat leerlingen alleen aan het begin van het nieuwe schooljaar instromen.
Het speciaal onderwijs voor kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden, voor zeer moeilijk lerenden en langdurig zieken is afgelopen schooljaar sterker gegroeid dan andere vormen van speciaal onderwijs. Deze scholen hebben moeite om de snelle groei op te vangen. De discussie over de criteria voor onafhankelijke indicatiestelling zal aanknopingspunten moeten bieden om een balans te vinden tussen het beheersen van de groei en het tijdig bieden van adequate hulp aan kinderen met een zintuiglijke, lichamelijke of verstandelijke handicap. Verder zijn er soms tijdelijke problemen met de huisvesting en kampt ook het speciaal onderwijs met personeelstekorten.
Thuiszitters
In januari 2000 zaten er 76 kinderen thuis. Ruim de helft van deze thuiszitters is ouder dan 13 jaar. De onderwijsinspectie heeft inmiddels 37 leerlingen weer naar school geleid. Verder worden er 16 leerlingen in het lopende schooljaar geplaatst en 9 met ingang van het nieuwe schooljaar. Wanneer de overige 14 leerlingen weer naar school gaan is nog niet duidelijk. De ouders van deze kinderen weigeren veelal mee te werken aan plaatsing in het speciaal onderwijs. De leerplichtambtenaar van de gemeente is de eerst aangewezene om ervoor te zorgen dat thuiszitters een plaats op een school krijgen. Pas als dat niet succesvol is, wordt de inspectie ingeschakeld om te bemiddelen. Een sluitend registratiesysteem bij de gemeenten is onontbeerlijk om thuiszitters op te sporen. Staatssecretaris Adelmund heeft al eerder afspraken met de VNG en de LVLA (Landelijke Vereniging van Leerplichtambtenaren) gemaakt om de leerplichtadministratie van de gemeenten verder te verbeteren. Gekeken wordt of er tijdelijke opvang of crisisplaatsen kunnen worden geregeld voor kinderen met gedragsproblemen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie