Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwerp-Besluiten Wet milieubeheer gemeente Ede

Datum nieuwsfeit: 29-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

Wet milieubeheer

ONTWERP-BESLUIT
Het gemeentebestuur is van plan een milieuvergunning te verlenen (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan J. van Baalen, voor een garagebedrijf op het adres Dorpsstraat 12 te Harskamp. WM/1999-200

ONTWERP-INTREKKINGSBESLUITEN
Tevens is het gemeentebestuur voornemens om de vergunning Wet milieubeheer van:

1. G. Donkersteeg, Ruitenbeekweg 19 te Lunteren van d.d. 25 mei 1977, nr. HW-76-138 in te trekken en wel voor 160 vleesvarkens.
2. H. Dirksen, Krommesteeg 11 te Ede van d.d. 21 augustus 1990, nr. HW-90-024 in te trekken en wel voor 34 guste/dragende zeugen, 9 kraamzeugen, 117 gespeende biggen, 2 berren en 5 opfokzeugen.
3. Maatschap H. en B. van Roekel, Rijksweg 18 te Ede van d.d. 21 augustus 1990, nr. HW-90-031 in te trekken en wel voor 33 melkkoeien.
INTREKKINGSBESLUIT
Op 21 maart 2000 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning gedeeltelijk ingetrokken van C. van den Top, Hessenweg 80 te Ede van d.d. 29 augustus 1973, nr. HW-1972-087 voor wat betreft 32 vleesvarkens.

Bedenkingen
Naar aanleiding van het ontwerp-besluit. Een ieder kan tot 28 april 2000 gemotiveerde schriftelijke bedenkingen indienen naar aanleiding van het ontwerp-besluit. Voorts kan tot 21 april 2000 een ieder verzoeken om gelegen heid tot mondelinge gedachtenwisseling over het ontwerp-besluit en tot het mondeling indienen van gemoti veerde bedenkingen daartegen. Het verzoek kan telefonisch worden gedaan, tel. (0318) 68 04 69.
Naar aanleiding van de ontwerp-intrekkingsbesluiten. Een ieder kan tot 14 april 2000 gemotiveerde schriftelijke bedenkingen indienen naar aanleiding van het ontwerp-intrekkingsbesluit.
Adres indienen bedenkingen: burgemeester en wethouders, p/a de directeur van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 9024, 6710 HM EDE.
Geheimhouding: alléén op verzoek van een bezwaarde worden naam en adres niet bekend gemaakt.

Beroep
Naar aanleiding van het intrekkingsbesluit. Tot 12 mei 2000 kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, door:

- degene die bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp-besluit;
- degene die bedenkingen heeft tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn aangebracht;
- enige andere belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen het ontwerp-besluit.
Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit wordt van kracht met ingang van 12 mei 2000. Indien voor deze datum aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak een verzoek wordt gedaan om een voorlopige voorziening wordt het besluit niet van kracht, voordat op een dergelijk verzoek is beslist. Indien voor het oprichten of veranderen van de inrichting tevens een bouwvergunning is vereist, wordt het besluit pas van kracht als de bouwvergunning is verleend.

INZAGE
De stukken van bovenvermeld ontwerp-besluit kan tot 28 april 2000 worden ingezien, voor wat betreft het besluit tot 12 mei 2000, en voor wat betreft de ontwerp-intrekkingsbesluiten tot 14 april 2000 en wel elke werkdag van 9.00 uur tot 17.00 uur, vrijdag bovendien tot 20.00 uur. Op aanvraag kunnen de stukken ook na genoemde datum worden ingezien. Adres inzage: Infocentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor `De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede.
INTREKKINGSBESLUIT
Het gemeentebestuur maakt bekend dat het de vergunning Wet milieubeheer d.d. 2 maart 1999 nr. Wm/95-047 voor de Gereformeerde Kerk annex Gemeenschapscentrum De Brink op het adres Brinkstraat 39 te Bennekom heeft ingetrokken.
De reden voor de intrekking is gelegen in het feit dat het gemeentebestuur van mening is dat het kerkelijk centrum in haar geheel onder het besluit Woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer valt. In dat geval is er geen vergunning meer vereist. Omdat al een vergunning is verleend, is de kerk vrijgesteld van de verplichting om een melding in te dienen.

Tegen het intrekkingbesluit kunt u bij het college van Burgemeester en Wethouders bezwaren indienen binnen zes weken na datum van deze bekendmaking. Over deze procedure kunt u contact opnemen met mevrouw R.C.J. Cremers, telefoon (0318) 68 01 63, of de heer A. Peeters 68 05 29, beiden van de afdeling Algemene en Juridische Zaken, gemeentehuis, Bergstraat 4 in Ede.
Tevens kunt u aan de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om schorsing van het besluit. Het postadres is: Postbus 20019, 2500 DEN HAAG.Ede, 29 maart 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie