Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA over rapport Monitoring Duurzaam Bouwen, Plan van Aanpak

Datum nieuwsfeit: 29-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA


Den Haag, 29 maart 2000

Onderwerpen van gesprek zijn:

De rapportage Monitoring Duurzaam Bouwen, Plannen van Aanpak 1995-1999

Beleidsprogramma Duurzaam bouwen 2000-2004

Uitkomsten van het rondetafelgesprek met betrokken deskundigen d.d. 23/02 2000

Voorzitter,

De CDA-fractie heeft met interesse de voorliggende stukken gelezen.

Wij komen tot dezelfde conclusie als de Cobouw op 24 november vorig jaar, namelijk: DUBO, we weten het wel, maar we doen het niet.

Wat er werkelijk van de DUBO-voornemens terechtkomt, zoals gemeten door een NIPO-onderzoek, is naar de mening van de CDA-fractie in tegenspraak met de positieve toonzetting van het rapport Monitoring Duurzaam Bouwen 95-99, dat we vandaag bespreken.

De waterbesparende maatregelen vallen tegen.
Het gebruik van tweedehands bouwmateriaal is gehalveerd; de toepassing van elastische kit is eveneens verminderd en zo ook de grindvervangende bouwstof beton- en menggranulaat. Succes is geboekt bij het gebruik van duurzaam hout en van PVC met gebruiksgarantie; het gebruik van oplosmiddelarme verf is in 97 en 98 gelijk gebleven.
Met name blijft DUBO achter in de bestaande woningvoorraad. In het voortraject , in de ontwerpfase, als het ware aan het begin van de pijpleiding wordt DUBO onvoldoende ingezet.
DUBO heeft aan bekendheid gewonnen, maar een belangrijk probleem is dat de maatschappelijke context ontbreekt.
Er is nog geen sprake van duurzaam bouwen, maar hooguit van verduurzaamd bouwen.

Voorzitter,
Doel van de actieplannen was: het duurzaam bouwen tot standaard maken bij ontwerp, bouw en beheer.
De conclusie van de DUBO-dag en ook van het rondetafelgesprek met het veld was, dat dit doel nog lang niet bereikt is.
De CDA-fractie vindt dat wij ons daarbij niet moeten neerleggen, maar juist nu een extra impuls moeten geven om dat doel te bereiken. Wij vinden dat de lat nog wat hoger moet worden gelegd en processen versneld moeten worden om ervoor te zorgen dat DUBO in 2004 geïmplementeerd is en als normaal wordt beschouwd. Wannneer dat niet het geval is, kan de overheidsbemoeienis in 2004 niet worden losgelaten.

Bij duurzaam bouwen worden woningen en gebouwen gerealiseerd die een langere levensduur hebben, en waarin ook grondstoffen zijn verwerkt die kwalitatief hoogstaand zijn. Bovendien bereikt men een lager energiegebruik
Zo wordt op een dusdanige manier met grondstoffen en energie omgegaan, dat deze niet over enige tijd zijn uitgeput.
Ook toekomstige generaties moeten in hun behoeften kunnen voorzien. Tijdens de Conferentie van Rio inzake Duurzame Ontwikkeling in 1992 heeft de toenmalige minister van VROM zijn handtekening onder Agenda 21 gezet en dat schept verplichtingen.
Evenals onze handtekening onder het Klimaatverdrag. Het realiseren van Duurzaam Bouwen valt onder deze verplichtingen, naar de mening van de CDA-fractie.

Vanuit die visie hebben wij de volgende vragen en opmerkingen over het beleidsprogramma 2000-2004.

Tot onze spijt legt de staatssecretaris geen lange termijn-visie neer, terwijl die broodnodig is om draagvlak te creëren en te bepalen welke kennis en kennisontwikkeling daarvoor nodig zijn.

Bij het eerste Plan van Aanpak heeft de Kamer nadrukkelijk gevraagd om budget voor het realiseren van voorbeeldprojecten, zodat DUBO niet zou ontaarden in incidenteel een zuinige douchekop hier en een zonneboilertje daar
Dat lijkt ons vooral nodig voor de achterblijvende grond-, weg- en waterbouwsector. Waarom nu geen voorbeeldprojecten? De CDA-fractie is hiervan groot voorstander, en overweegt een motie.
Op lokaal niveau zijn extra impulsen nodig omdat hier veel goede wil aanwezig is, maar kennis en capaciteit ontbreekt om echt met duurzaam bouwen aan de slag te gaan.
Er wordt melding gemaakt van regionale DUBO-centra, maar zonder financiële onderbouwing. Welk budget is daarvoor beschikbaar, is mijn vraag aan de staatssecretaris.
En op welke wijze denkt de staatssecretaris gemeenten meer te stimuleren tot een duurzame aanpak vanaf de beginfase. Datzelfde geldt voor architecten die blijkens een onderzoek aangeven dat zij te weinig opdrachten krijgen tot Duurzaam Bouwen. Een convenant met de particuliere sector wordt genoemd als een voornemen. Wanneer wordt dit voornemen uitgevoerd?
Graag wil mijn fractie weten of aanpassing van het Bouwbesluit doorgang zal vinden en wanneer.

Het CDA hecht eraan dat de consumenten meer en beter geïnformeerd worden over het belang van DUBO.
In hun rol van koper, huurder en opdrachtgever kunnen zij met name marktpartijen motiveren om DUBO-maatregelen toe te passen. Bovendien hebben bewoners een grote invloed op het feitelijk milieu-rendement.
Gevallen dat bijvoorbeeld een duurzame keuken er weer uitgebroken wordt, omdat een niet-duurzame mooier is, moeten worden voorkomen door betere voorlichting.
Wij vinden het instellen van een adviserend platform inzake consumenten prima, maar er zijn steviger maatregelen nodig en een sterkere rol van de overheid. Een goed voorbeeld (buiten de bouw) is de katalysator in de auto. Automobilisten hebben daar niet om gevraagd; het kost geld, maar de overheid heeft ons verplicht de katalysator te accepteren.
Met goede argumenten en met goed resultaat.

Bekend is dat duurzaam bouwen voor de consumenten moet voldoen aan hun kwaliteitseisen; er moet snel terugverdiend kunnen worden. Zij willen niet meer dan f. 50,- extra huur betalen en nog enkele van dergelijke gegevens. De consument is gevoelig voor subsidies, en die zijn toch niet zo moeilijk te bedenken op dit terrein? Ook op dit punt overwegen wij een motie.

Voorzitter,
De CDA-fractie vindt dat veel meer aandacht moet worden besteed aan duurzame stedenbouw. Ook inde stadsverbeterprojecten liggen veel mogelijkheden.
Voor de VINEX-locaties die nog niet voltooid zijn, dient bekeken te worden welke mogelijkheden er nog zijn om zoveel mogelijk duurzaamheidsrendement te halen.
Kan de staatssecretaris aangeven hoe het staat met de motie van het CDA om zonnecollectoren te plaatsen, waar dat bij de VINEX-locaties nog mogelijk is.
Graag wil mijn fractie ook meer informatie over de wijze waarop duurzaam bouwen op korte termijn in het onderwijs zal worden geïmplementeerd.
En hoe staat het met de voorbeeldfunctie van de overheid inzake DUBO? Wat doet Defensie bijvoorbeeld op dit terrein?
En hoe duurzaam is, tussen twee haakjes, het Ministerie van VROM zelf eigenlijk gebouwd?
Mijn fractie kan zich vinden in de aangekondigde extra impulsen in de Beleidsvoornemens, maar wil graag meer ambitie, snelheid en overtuigingskracht van de staatssecretaris, zeker in de vertaling naar de beschikbare financiële budgetten.
Zijn Minister heeft onlangs vastgesteld 800 miljoen extra nodig te hebben om beleidsdoelstellingen te realiseren.
Kan de staatssecretaris aangeven welk deel daarvan ten goede zal komen aan DUBO?

Consumenten, organisaties en bedrijven dienen opnieuw geprikkeld te worden om Duurzaam Bouwen te hanteren als de normaalste zaak van de wereld.
Het zou ons dan ook spijten, wanneer de meetlat van Tommel zou worden afgeschaft. Zo positief zijn de resultaten toch niet, want in 98 voldeed 68 % niet aan de meetlat, En de meetlat van Tommel dient zeker niet te worden vervangen door de REM van Remkes!

1. De voorbeeldprojecten moeten voortgang vinden, daarvoor zal 5 miljoen uit innovatieprojecten onvoldoende zijn.
2. Kan het Rijk gemeenten voldoende ondersteuning geven om hen tot duurzaam bouwen te stimuleren?

3. Hoe worden de resultaten gemeten?

Kamerlid: Marry Visser-van Doorn

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...