Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

College stemt in met hypotheek middengroep in Amsterdam

Datum nieuwsfeit: 30-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amsterdam


|
Nieuws & Actueel
|
Persberichten
|
College stemt in met hypotheek voor middengroep in Amsterdam
College stemt in met hypotheek voor middengroep in Amsterdam

Het college van B&W wil nieuwbouwkoopwoningen binnen het bereik brengen van huishoudens met een middeninkomen. Deze groep dreigt in Amsterdam buiten de boot te vallen door de marktontwikkelingen en door de samenstelling van de woningvoorraad. Wethouder Duco Stadig gaat de gemeenteraad voorstellen voor een periode van vier jaar jaarlijks 500 huishoudens met een inkomen tussen 45.000 en 85.000 gulden bruto per jaar financieel te helpen een nieuwbouwkoopwoning te verwerven.

De Amsterdamse Middensegment Hypotheek (AMH) onderscheidt zich van bestaande hypotheken. De gemeente Amsterdam verstrekt een aflossingsvrije en renteloze lening aan de hypotheekbank. Hierdoor kan de potentiële eigenaar-bewoner een 'renteloos/aflossingsvrij' hypotheekdeel afsluiten. De koopprijs van de woning moet liggen tussen 247.500 gulden vrij op naam en 380.000 gulden v.o.n.

De AMH is de uitwerking van een B&W-besluit van 27 april 1999, waarbij werd ingestemd met een regeling voor de periode 2000 t/m 2003. De AMH-regeling vervangt het oorspronkelijke idee uit het Programakkoord 1998-2002 om de koopprijs van jaarlijks 500 nieuwbouwwoningen (via de grondprijs) te verlagen. Door de toegenomen marktwaarde van de woningen zou de jaarlijkse inkomstenderving op de grondopbrengsten van de gemeente dan echter veel hoger zijn dan de in het programakkoord geraamde 12,5 miljoen gulden per jaar en jaarlijks uitkomen op 37,5 miljoen gulden. Bovendien zou dit beleid op dure locaties zorgen voor prijsverschillen van meer dan 100.000 gulden tussen 'gewone' marktsectorwoningen en gesubsidieerde middensegmentwoningen.

In de AMH-regeling koopt de eigenaar-bewoner de woning tegen de marktwaarde. De totale koopsom bestaat uit de marktwaarde en de bijbehorende kosten. Een hypotheekbank verstrekt een Amsterdamse Middensegment Hypotheek aan de eigenaar-bewoner van maximaal de koopsom. De eigenaar-bewoner betaalt dat deel van de lasten van de hypotheek van een 'AMH-geoormerkte woning' dat hij of zij volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) kan betalen.

De AMH bestaat uit een rentedragend hypotheekdeel en een renteloos aflossingsvrij hypotheekdeel, waarbij de gemeente Amsterdam het renteloze/aflossingsvrije hypotheekdeel financiert bij de hypotheekbank. Het inkomen en het vermogen van de eigenaar-bewoner en de normen van de NHG bepalen welk deel van de hypotheek rentedragend is. Het restant wordt aangevuld met een renteloos aflossingsvrij hypotheekdeel. Het renteloze aflossingsvrije hypotheekdeel bedraagt maximaal 100.000 gulden. Dit hypotheekdeel is ineens aflosbaar bij verkoop van de woning of, evenals het rentedragende hypotheekdeel, na verloop van dertig jaar. Beide hypotheekdelen vormen samen één hypotheek en staan op één hypotheekakte. Elke drie jaar wordt aan de hand van het inkomen van de eigenaar-bewoner en de normen van de NHG getoetst in hoeverre het renteloze aflossingsvrije hypotheekdeel kan worden omgezet in een rentedragend aflossingsvrij hypotheekdeel.

Het college kiest voor het hanteren van bindingseisen. Men moet minimaal twee jaar in Amsterdam wonen of economisch gebonden zijn. Voor een bepaald contingent AMH-woningen stelt wethouder Stadig voor dat bijzondere categorieën bij voorrang steun kunnen krijgen. Het gaat om maximaal 25% van het aantal nieuwbouwwoningen, waarvoor geldelijke steun wordt verleend en dat in dat jaar volgens de planning in aanbouw zal worden genomen. Gedacht wordt onder andere aan politiepersoneel, verzorgend en onderwijzend personeel. Na besluitvorming in de gemeenteraad over de verordening zal een uitgewerkt voorstel aan het college worden voorgelegd. (De Raadscommissie Volkshuisvesting, Stadsvernieuwing, Ruimtelijke Ordening en Grondzaken zal daarover nog worden gehoord). Behandeling in de raadscommissie is op 12 april en in de gemeenteraad op 10 mei.

N.B. Het Wooninformatiecentrum van de Stedelijke Woningdienst in het stadhuis is voor het publiek het informatiepunt voor vragen over de Amsterdamse Middensegment Hypotheek.

Paul van Yperen 5523246
^


-

© gemeente Amsterdam - 30-03-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie