Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Te weinig beleid vermogensvorming publieke instellingen

Datum nieuwsfeit: 30-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Persbericht Algemene Rekenkamer


Vermogensvorming bij instellingen op afstand van het Rijk
30 maart 2000 (samenvatting)

Te weinig beleid rondom vermogensvorming publieke instellingen

De rijksoverheid heeft nog onvoldoende beleid ontwikkeld voor vermogensvorming van instellingen buiten het Rijk die met gemeenschapsgeld een publieke taak uitvoeren. Het gaat daarbij om onder meer academische ziekenhuizen, universiteiten, politieregio's en uitvoeringsinstellingen in de sociale zekerheid. Hierdoor bestaan risico's dat instellingen te grote of te kleine vermogens hebben en dat publiek en privaat geld niet goed gescheiden zijn. Hoewel de meeste instellingen overwegend voorzichtig beleggen in obligaties (totaal 4 miljard gulden), trof de Rekenkamer voor 439 miljoen gulden risicovolle beleggingen in aandelen aan, vooral bij de ziekenfondsen. Dit schrijft de Rekenkamer in het rapport Vermogensvorming bij instellingen op afstand van het Rijk dat vandaag verschijnt. Zij beveelt de ministers aan om spoedig met adequate maatregelen te komen.

De Rekenkamer betrok in dit onderzoek 21 instellingen en negen clusters van instellingen (in totaal 184 instellingen). De omvang van de gezamenlijke vermogens (inclusief voorzieningen) van deze instellingen bedroeg eind 1997 bijna 24 miljard gulden. Bij slechts de helft van de instellingen waren er regels of beleidsafspraken voor de omvang van de eigen vermogens. Daardoor kan het risico ontstaan dat instellingen teveel eigen vermogen hebben en dat gaan oppotten of ondoelmatig besteden. Een te klein vermogen daarentegen levert gevaar op voor continuïteit van de taakuitvoering. Dat speelt des te meer omdat zelden is vastgelegd tot hoever instellingen zich in de schulden mogen steken.

Er was ook nauwelijks beleid voor het lenen, beleggen en uitlenen van geld door de instellingen, terwijl deze activiteiten juist steeds toenemen. In 1997 werd door de onderzochte instellingen voor
439 miljoen gulden risicovol belegd. Instellingen hadden voor 6,5 miljard gulden aan langlopende leningen afgesloten. De Rekenkamer vraagt zich af of het mogelijk is een leen- en depositofaciliteit van het Ministerie van Financiën open te stellen voor bepaalde instellingen.

Tot slot vraagt de Rekenkamer meer aandacht voor de risico's van het `weglekken' van publiek geld naar private activiteiten bij instellingen die dergelijke activiteiten ontplooien. Vaak is niet vast te stellen welk deel van een vermogen uit publiek en welk deel uit privaat geld bestaat. De Rekenkamer vindt dat hierin verbetering moet komen.

De Rekenkamer beveelt de ministers aan om een beleid rondom vermogensvorming te ontwikkelen en bij toekomstige verzelfstandigingen aandacht te besteden aan dit onderwerp. Zij vraagt ook aandacht voor het vraagstuk van aanspraken op het vermogen in geval van opheffing, fusie, verkoop van onderdelen en faillissement van instellingen.

De ministers, toezichthouders en instellingen konden zich op hoofdlijnen vinden in de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer. De ministers gaan aandacht besteden aan verdere beleidsontwikkeling, waarbij maatwerk per situatie voorop staat omdat het gaat om een grote diversiteit aan instellingen en complexe problemen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie