Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VROM over geluidhinder havenspoorlijn Rotterdam

Datum nieuwsfeit: 30-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VROM over geluidhinder havenspoorlijn rotterdam
Gemaakt: 3-4-2000 tijd: 11:43


1

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

's-Gravenhage, 30 maart 2000

onderwerp:

Wet geluidhinder aanpassing havenspoorlijn Rotterdam

In Uw brief van 25 februari 2000 doet U mij een brief toekomen van de Vereniging van Verontruste Burgers van Oostvoorne, met als bijlage het bezwaarschrift aan Railinfrabeheer.

Allereerst maak ik van de gelegenheid gebruik om een misverstand van de Vereniging van Verontruste Burgers van Oostvoorne recht te zetten, namelijk dat NS Railinfrabeheer onder het Ministerie van VROM zou vallen. Dat is niet zo. NS Railinfrabeheer is een taakorganisatie onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Na lezing van de bijlage gericht aan de projectorganisatie Betuweroute kom ik tot de conclusie dat dit een bezwaarschrift betreft in het kader van het Besluit Geluidhinder Spoorwegen. Ten aanzien van het eventueel toelaten van hogere waarden is de Provincie Zuid-Holland het bevoegd gezag.

Het is procedureel onjuist indien het Ministerie van VROM zich in de discussie zou mengen, waarbij zij formeel gezien geen positie heeft.

Ik verwijs U voor Uw vraag derhalve naar de Provincie Zuid Holland.

Een afschrift van deze brief zal ik doen toekomen aan De Vereniging van Verontruste Burgers van Oostvoorne, Gedeputeerde Staten van Zuid Holland en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Hoogachtend,

de Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie