Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaams minister Vogels voor zorg dementerende personen

Datum nieuwsfeit: 30-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER MIEKE VOGELS

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, GEZONDHEID EN GELIJKE

KANSEN

30 maart 2000

Minister Vogels ondersteunt de zorg voor dementerende personen en hum omgeving.

Minister Vogels heeft, samen met 5 expertisecentra in Vlaanderen, een convenant afgesloten die tot doel heeft acties te ontwikkelen die de zorg voor dementerende personen en hun omgeving ondersteunen en dit in samenwerking en afstemming met alle betrokkenen. (dementerenden, mantelzorgers, vrijwilligers, zelfhulpgroepen en professionele hulpverleners)

Dementie is een aandoening die wordt gekenmerkt door een ernstige mentale aftakeling van een persoon en die samengaat met aanzienlijke sociale, psychologische en financiële problemen, zowel voor de dementerende als voor zijn omgeving. De toenemende vergrijzing die het gevolg is van de stijging van de levensverwachting, activeert de maatschappelijke aandacht voor deze aandoening. De prevalentie van dementie neemt namelijk exponentieel toe met de leeftijd. Men ziet namelijk een verdubbeling van de prevalentie van dementie per 5 jaar, vanaf de leeftijd van 60 jaar.

Prognose van dementerende personen in het Vlaams gewest: (Dr. L.Nestor, 1999)
Leeftijd 60-64 Prevalentie 0,7%
1992:2.253 - 2000:2.191 - 2010:2.483 - 2020:2.812

Leeftijd 65-69 Prevalentie 0,6%
1992:1.714 - 2000:1.806 - 2010:1.612 - 2020:2.047

Leeftijd 70-74 Prevalentie 5,1%
1992:9.839 - 2000:12.862 - 2010:12.972 - 2020:14.800

Leeftijd 75-79 Prevalentie 7,6%
1992:12.205 - 2000:15.347 - 2010: 16.481 - 2020:14.907

Leeftijd 80-84 Prevalentie 16,2%
1992:19.018 - 2000:15.048 - 2010:24.149 - 2020:24.770

Leeftijd 85+ Prevalentie 33,6%
1992:27.697 - 2000:37.243 - 2010:42.324 - 2020:52.248

Tot op heden is dementie niet behandelbaar. De laatste wetenschappelijke ontwikkelingen, met name op het vlak van de medicatie, maken het echter mogelijk, afhankelijk van het type dementie, de toenemende verwarring enigszins te stabiliseren.

Naast de diverse medische, verpleegkundige en paramedische aspecten, waaronder een duidelijke diagnosestelling en correcte behandeling, kent de verzorging van personen die lijden aan een bepaalde vorm van dementie diverse aspecten:

- het psycho-sociale welbevinden van de dementerende en zijn mantelzorger

- de financiële aspecten die samengaan met de aandoening
- het omgaan met het dement gedrag

- de keuze en organisatie van de zorgsetting: thuis en/of residentieel

- het vrijwaren van de levenskwaliteit van de dementerende persoon en zijn mantelzorger
Het is duidelijk dat de zorg voor een dementerende persoon en zijn omgeving tot een multi-dimensionele benadering vragen, waarbij de afzonderlijke aspecten van levenskwaliteit worden in ogenschouw genomen.

De motieven van minister Vogels voor het afsluiten van het convenant liggen op diverse vlakken: Vooreerst is er het toenemend besef met betrekking tot de omvang van de groep van personen die nu en in de toekomst zullen worden geconfronteerd met de aandoening, alsook van de omvang van de problemen van niet-medische aard die samengaan met deze aandoening. De beleidsmatige aandacht voor de levenskwaliteit van de dementerende persoon en zijn omgeving kan dan ook niet langer uitblijven. Preventieve en ondersteunende maatregelen zullen moeten worden ondernomen. Hier dient dan ook een anticiperende aanpak als uitgangspunt te worden genomen.

Vervolgens is het wenselijk de krachten te bundelen, en in plaats van een nieuwe voorziening te creëren, de bestaande voorzieningen en hulpverleners te sensibiliseren, te versterken, te ondersteunen en te informeren over de diverse aspecten met betrekking tot dementie, zodoende dat zij in hun concrete dagdagelijkse zorgpraktijk aangepaste antwoorden kunnen bieden. Voor medische aspecten verwijzen de expertisecentra de dementerende persoon door naar of werken ze samen met de huisarts, specialisten, de ziekenhuizen en/of de gespecia-liseerde diagnosecentra.

De expertisecentra zullen gedurende de volgende drie jaar diverse acties ondernemen op het vlak van: informatieverstrekking, adviesverstrekking en ondersteuning, sensibilisering, vorming en deskundigheidsbevordering, concept- en
methodiekontwikkeling en studie, signaalfunctie
De minister beoogt na verloop van tijd de convenant uit te breiden tot 10 expertisecentra verspreid over heel Vlaanderen. De 5 gecontracteerde centra zijn: RVT DE Bijster te Essen (GOBC), RVT Sint-Jozef te Gent (Paradox), RVT De Wingerd te Leuven, RVT Woon- en zorgcentrum H. Hart te Kortrijk, Familiezorg West- Vlaanderen (Foton)

Deze expertisecentra ontvangen gedurende 3 jaar jaarlijks 2 mio met het oog op de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen.

Het is voor de eerste maal dat de Vlaamse overheid dergelijk doelgroepspecifieke acties ondersteunt

info : Sylvie Fabré, woordvoerster van
minister Vogels - tel. (02) 553 24 11
e-mail: (persdienst.vogels@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie