Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwplannen, vrijstellingen en vergunningen gemeente Ede

Datum nieuwsfeit: 30-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

Bouwplannen, vrijstellingen en andere vergunningen

Met ingang van 30 maart 2000 liggen gedurende twee weken de hieronder genoemde aanvragen, vergunningen, vrijstellingen en meldingen bij het Infocentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor `De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede, voor eenieder ter inzage op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.


1. AANVRAGEN
Ingediend zijn de volgende aanvragen om:

Bouwvergunning
BENNEKOM

- vergroten en veranderen van de woning Winde 7 : BZ - 20000334
- vergroten en veranderen van de paarden rijbak Harnsedijkje 2 : BZ - 20000353

- vergroten en veranderen van de woning Jonker Sloetlaan 35: BZ - 20000329
EDE

- vergroten en veranderen van de woning Leo Gestelstraat 22 : BZ - 20000358

- vergroten en veranderen van de woning Jan Th. Tooroplaan 60 : BZ - 20000356

- vergroten en veranderen van de woning Derk Wiggersstraat 7 : BZ - 20000350

- vergroten en veranderen van de woning Zwaluwlaan 26 : BZ - 20000351
- vergroten en veranderen van de woning Parelstraat 14 : BZ - 20000352
- vergroten en veranderen van de dienstwoning Willem Marislaan 2 : BZ
- 20000357

- vergroten en veranderen van de woning en bouwen van een berging/hobbykamer Moreelsestraat 43:
BZ - 20000355

- vergroten en veranderen van de woning Bovenbuurtweg 31: BZ - 20000149

- vergroten en veranderen van de woning Willem Witsenlaan 41: BZ - 20000349

- bouwen van een kantoor/berging/carport Zonneoordlaan 8 : BZ - 20000330
EDERVEEN

- vergroten en veranderen van de woning Forsythiastraat 2: BZ - 20000342
LUNTEREN

- vergroten en veranderen van de woning Klomperweg 31: BZ - 20000348
- vergroten en veranderen van de woning Honskamperweg 50 : BZ - 20000347

- vergroten en veranderen van de woning Zwartewater 17 : BZ - 20000346
- vergroten en veranderen van de woning Veenweg 12: BZ - 20000343
- vergroten en veranderen van het cafe/rest.met toiletruimte Dorpsstraat 192 : BZ - 20000344

- vergroten en veranderen van het cafe rest. met serre Dorpsstraat 192 : BZ - 20000345

- bouwen van een opslagruimte Postweg 98 : BZ - 20000354
Melding
BENNEKOM

- bouwen van een tuinhuisje Molenstraat 156 : BZ - 20002081
- vergroten en veranderen van de hobby ruimte Vernylaan 9 : BZ - 20002079
EDE

- vergroten van de woning Molenstraat 228 : BZ - 20002076
- vergroten en veranderen van de woning de Ruijterstraat 21 : BZ - 20002090

- bouwen van een blokhut Merellaan 25 : BZ - 20002075
- vergroten en veranderen van de woning Paul Gabriëlstraat 41 : BZ - 20002080

- vergroten en veranderen van de woning Bovenbuurtweg 32 : BZ - 20002089

- vergroten van de woning Foster Dullesdreef 22 : BZ - 20002077
- bouwen van een dakkapel Spinozastate 39 : BZ - 20002088
- vergroten en veranderen van de woning Ravenburg 9 : BZ - 20002085
- bouwen van een berging Jan Vermeerstraat 16 : BZ - 20002086
- vergroten en veranderen van een berging Lichtenbeek 25 : BZ - 20002082

- vergroten en veranderen van de woning Klingelbeek 29 : BZ - 20002083

- vergroten van de woning Foster Dullesdreef 14 : BZ - 20002078 LUNTEREN

- vergroten en veranderen van de woning Valkseweg Oost 44 : BZ - 20002091
WEKEROM

- vergroten en veranderen van een tweetal woningen Edeseweg 105 a : BZ
- 20002084

Sloopvergunning
EDE

- slopen van een woning met garage Otterloseweg 17 : BZ - 20003089
- slopen van een woning + ged. schuur Krommesteeg ongen. : BZ - 20003088

- slopen van ged. van het voorm. marnixcoll Raadhuisstraat 2 : BZ - 20003087
EDERVEEN

- slopen van een garage + prieel + aanbouw Holleweg 6 : BZ - 20003086 LUNTEREN

- slopen van de woning Zwartewater 21: BZ - 20003085
INSPRAAKMOGELIJKHEDEN
Vanaf 30 maart 2000 kan eenieder gedurende twee weken zijn zienswijze over een ingediende aanvraag om ver gunning, melding of vrijstelling schriftelijk of mondeling naar voren brengen.


2. PROCEDURES
Het plan bestaat toepassing te geven aan de hierna genoemde procedures voor de volgende bouwplannen en/of aanvragen om vrijstelling.
A. Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een bestemmingsplan voor kleine bouwwerken (art. 18a W.R.O.) voor het bouwplan van: EDE

1. W. van den Broecke voor het vergroten en veranderen van de woning Paul Gabrielstraat 41;
BZ-2080-2000; er zal woonruimte worden gebouwd op de bestemming erf (s);

2. Fam. A. Bos voor het vergroten en veranderen van een berging Lichtenbeek 25;
BZ-2082-2000; de maximum oppervlakte aan bijgebouwen zal worden overschreden;

3. Bouwbedrijf J.J.P. van Ree c.v. voor het vergroten en veranderen van de woning Klingelbeek 29;
BZ-2083-2000; er zal woonruimte worden gebouwd binnen 10 meter van de achtererfgrens;

4. E.J. Koelewijn voor het vergroten en veranderen van de woning Ravenburg 9;
BZ-2085-2000; er zal woonruimte worden gebouwd binnen 10 meter van de achtererfgrens;

5. C. Lieftink voor het vergroten en veranderen van de woning Bovenbuurtweg 32;
BZ-2089-2000; de maximum goothoogte zal worden overschreden;
6. E.J.G. Groeneveld voor het vergroten en veranderen van de woning De Ruyterstraat 21;
BZ-2090-2000; er zal woonruimte worden gebouwd binnen 10 meter van de achtererfgrens;
BENNEKOM

7. M.K. Rozdeiczer Kryszkowski voor het vergroten en veranderen van de hobbyruimte Vernylaan 9;
BZ-2079-2000; de maximum boeihoogte zal worden overschreden.
B. Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een geldend bestemmingsplan voor het bouwplan en/of aanvraag van: EDE

1. H.J. de Muinck voor het bouwen van een bedrijfsgebouw met kantoor Maxwellstraat;
BZ-99-1186; er zal worden gebouwd binnen 10 meter van de perceelsgrens;

2. R. van Driesten voor het vergroten en veranderen van de woning Holleweg 6;
BZ-2000-0036; het maximum aantal bouwlagen van de woning en de maximum boeihoogte van de garage/berging zullen worden overschreden;
3. E. van Seters voor het vergroten en veranderen van de woning Saffierstraat 12;
BZ-2000-0142; er zal woonruimte worden gebouwd binnen 10 meter van de achtererfgrens;
BENNEKOM

4. Fam. Van Dijk voor het vergroten en veranderen van de woning Selterskampweg 4;
BZ-99-1195; de garage zal worden gebouwd op de bestemming tuin;
5. H.J.C. van Steenbergen voor het bouwen van een varkensschuur Dijkgraaf 3a;
BZ-2000-0137; de maximum goothoogte zal worden overschreden; LUNTEREN

6. "De Gelderse Roos" voor het bouwen van een pand voor kantoor en directiefuncties Klomperweg 175;
BZ-2000-0132; de maximum goothoogte zal worden overschreden; OTTERLO

7. J. van Grootheest voor het vergroten en veranderern van de woning Doctor Beumerlaan 36;
BZ-2000-0176; er zal woonruimte worden gebouwd binnen 10 meter van de achtererfgrens;
WEKEROM

8. J. van den Brandt voor het bouwen van een garage Roekelseweg 7; BZ-2000-0015; er zal worden gebouwd buiten het bouwblok en de maximum oppervlakte aan bijgebouwen zal worden overschreden.
INSPRAAKMOGELIJKHEDEN
Vanaf 30 maart 2000 kan eenieder gedurende twee weken schriftelijk of mondeling bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen om voor een bouwplan of aanvraag de aangegeven procedure te volgen.

3. BESLUITEN
Bouwvergunning
Bouwvergunning is verleend voor:
BENNEKOM

- vergroten en veranderen van een uitvaartcentrum Edeseweg 46 te Bennekom : BZ - 20000010

- vergroten en veranderen van woning+garage Selterskampweg 87 te Bennekom : BZ - 20000070

- bouwen van garage Heelsumseweg 45 te Bennekom : BZ - 20000112
- vergroten en veranderen van de woning Hertogweg 5 te Bennekom : BZ - 20000198

- vergroten en veranderen van de woning Meidoornlaan 39 te Bennekom : BZ - 20000183

- bouwen van een winkel\appartementsgebouw Bakkerstraat ongen.te Bennekom : BZ - 990787

- bouwen van garage/berging Alexanderweg 20 te Bennekom : BZ - 20000068
EDE

- vergroten en veranderen van de woning Vincent van Goghstraat 18 te Ede : BZ - 20000085

- vergroten en veranderen van woning Burgemeester Creutzlaan 17 te Ede : BZ - 20000029

- vergroten en veranderen van de woning De Gaullesingel 68 te Ede : BZ
- 20000052

- vergroten en veranderen van de woning Clingendaal 17 te Ede : BZ - 20000113

- bouwen van een woning Maanderdijk 18 te Ede : BZ - 990920
- vergroten van de woning Hoflaan 90 te Ede : BZ - 991241
- vergroten en veranderen van de woning Dr. Ir. Vondelingpark 23 te Ede : BZ - 20000143

- vergroten en veranderen van de woning Tolhuislaan 23 te Ede : BZ - 991162

- vergroten van bergruimte van Heutszlaan 140 te Ede : BZ - 20000145
- vergroten en veranderen van een dakkapel Obrechtlaan 20 te Ede : BZ
- 991293

- bouwen van 55 woningen Laan van Kernhem ongen.te Ede : BZ - 20000087
- een energie verdeelruimte van bouwen Ambtsbos ongen.te Ede : BZ - 20000083

- vergroten en verandern van de woning Molenstraat 139 te Ede : BZ - 990957

- bouwen van bergruimte Goorsteeg 86 te Ede : BZ - 991356
- vergroten en veranderen van de paardenstallen Apeldoornseweg 9 te Ede : BZ - 990501

- bouwen van een gecombineerde ruimte voor Laan van Kernhem ongen.te Ede : BZ - 20000236

- bouwen van varkenswaag Kade 5 te Ede : BZ - 960503 HARSKAMP

- bouwen van een woonhuis Dorpsstraat 140 te Harskamp : BZ - 991287 LUNTEREN

- bouwen van een garage/berging Vijfsprongweg 128 te Lunteren : BZ - 991168

- vergroten en veranderen van woning Reeënlaan 60 te Lunteren : BZ - 20000018

- veranderen en vergroten van de boerderij/woning Klomperweg 102 te Lunteren : BZ - 20000096

Melding
Ingestemd is met meldingen voor:
BENNEKOM

- vergroten en veranderen van de woning De Vlier 8 te Bennekom : BZ - 20002072

- bouwen van een duivenhok Korenlaan 28 te Bennekom : BZ - 20002064
- bouwen van een orangerie plantenkas Heerdlaan 10b te Bennekom : BZ - 20002065

- vergroten en veranderen van de woning Van Broeckhuysenstraat 11 te Bennekom : BZ - 20002073
EDE

- vergroten en veranderen van de woning Netscherstraat 24 te Ede : BZ
- 20002007

- vergroten en veranderen van de woning Prof. Oudpark 71 te Ede : BZ - 20002069

- vergroten en veranderen van de woning Velserbeek 14 te Ede : BZ - 20002067

- vergroten en veranderen van de woning fase 1 Saffierstraat 12 te Ede : BZ - 20002029

- vergroten en veranderen van de woning fase 2 Saffierstraat 12 te Ede : BZ - 20002030

- vergroten en veranderen van de woning Stationsweg 69 te Ede : BZ - 20002066

- vergroten en veranderen van de woning Willem Keystraat 13 te Ede : BZ - 20002003

- bouwen van stallingsruimte scootmobiel Kleefsehoek 246 te Ede : BZ - 20002032

- veranderen van de woning Dwarsweg 2a te Ede : BZ - 20002013
- bouwen van een garage Jan Vermeerstraat 23 te Ede : BZ - 20002017
- vergroten en veranderen van een cafetaria Rozenplein 1 te Ede : BZ - 20002018

- vergroten en veranderen van de woning Moreelsestraat 8 te Ede : BZ - 20002026

- ged. vernieuwen en vergroten van de woning Albertine Agneslaan 4 te Ede : BZ - 20002027
EDERVEEN

- vergroten en veranderen van de woning Poelweg 34 te Ederveen : BZ - 20002028
OTTERLO

- bouwen van een tuinhuisje Arnhemseweg 28 te Otterlo : BZ - 20002011
- vergroten en veranderen van de woning Harskamperweg 32 te Otterlo : BZ - 20002022

- vergroten van de woning Ruttenbeeklaan 32 te Otterlo: BZ-20002006
Sloopvergunning
Vergunning is verleend voor het slopen van:
BENNEKOM

- slopen van een kippenschuur Driestweg 1 5 te Bennekom : BZ - 20003067

- slopen van een woonhuis Soetendaalseweg ongen.te Bennekom : BZ - 20003082

- slopen van een stallingsruimte Edeseweg ongen.te Bennekom : BZ - 20003018
EDE

- slopen van een kantoorpand met magazijn Galvanistraat 2 te Ede : BZ
- 20003072

- slopen van de woning en schuur Maanderdijk 18a te Ede : BZ - 993166
- slopen van een winkel/woonhuis + garage Nieuwe Stationsstraat 1 te Ede : BZ - 20003074

- slopen van 40 m2 asbesthoudend zeil Kanneveld 5 te Ede : BZ - 20003073

- saneren van asbest materialen geb:18 + paaltjes hindernisbaan Nieuwe Kazernelaan 2 te Ede : BZ - 20003025

- saneren van asbest materialen in geb. 2, 71A Nieuwe Kazernelaan 10 te Ede:BZ-20003029

- slopen van een veestalling Woutersweg 15 te Ede : BZ - 20003016 EDERVEEN

- slopen van veeschuur/berging Oudendijk 37 te Ederveen : BZ - 993179
- slopen van een houten carport met berging Schras 8 te Ederveen : BZ
- 993163

- slopen van alle schuren/bijgebouwen Hortensiastraat 55 te Ederveen : BZ - 20003064
HARSKAMP

- slopen van de woning Molenweg 13 te Harskamp : BZ - 20003084 LUNTEREN

- slopen van een toiletgebouw Hessenweg 85 te Lunteren : BZ - 20003063
- slopen van een houten schuur Bisschopweg 17 te Lunteren : BZ - 20003030
OTTERLO

- slopen van bijgebouwen Barneveldseweg 5 te Otterlo : BZ - 20003052
- slopen van een berghok Barneveldseweg 5 te Otterlo : BZ - 993022 WEKEROM

- slopen van een houtenschuur Edeseweg 74 te Wekerom : BZ - 20003040
BEZWAREN
Voor informatie over de mogelijkheid bezwaar te maken tegen een verleende vergunning, vrijstelling of tegen een melding, waarmee is ingestemd, kan contact worden opgenomen met genoemde afdeling.
REACTIES
Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a hoofd Vergunningen en Handhaving, Postbus 9024, 6710 HM EDE.
Verzoeken om mondeling te worden gehoord kunnen telefonisch worden gedaan, tel. (0318) 68 03 26, of
68 03 37.Ede, 29 maart 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...