Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

LTO: Voet bij stuk houden bij ammoniakbeleid

Datum nieuwsfeit: 31-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Productschap Zuivel


P E R S B E R I C H T

Land- en Tuinbouworganisatie Nederland
Postbus 29773,2502 LT Den Haag
Bezoekadres : Prinsevinkenpark 19, Den Haag
Bankrekening :35.76.06.760
Telefoon : 070-3362721
Fax :070 3362811 Communicatie

LTO: Pronk moet voet bij stuk houden bij EU-onderhandelingen ammoniakbeleid

Als Nederland bij de onderhandelingen over het Europese ammoniakbeleid teveel toegeeft, dreigt een nieuwe inkrimping van de veestapel. De recente mestmaatregelen leiden volgens het kabinet in 2003 al tot ongeveer een kwart minder vee. Als minister Pronk (VROM) het uitgangspunt van het kabinet - een emissieplafond voor Nederland van 128 kiloton in het jaar 2010 - loslaat, zullen Brusselse maatregelen andermaal tot een saneringsronde leiden, waarvan de gevolgen niet zijn te overzien.

De EU-milieuministers praten vrijdag in Brussel over het Europese ammoniakbeleid. De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, heeft voorgesteld dat Nederland een plafond aan de uitstoot van ammoniak accepteert, dat niet hoger is dan 104 kiloton in 2010. Het kabinet is van mening dat de onderhandelingen in Brussel zo moeten uitpakken, dat een extra krimp van de veestapel ten opzichte van het nieuwe mestbeleid kan worden voorkomen.

LTO-Nederland is daar niet gerust op, zo blijkt uit een brief aan minister Pronk. Alle bestaande en nieuwe maatregelen zullen de emissie in ons land terugdringen tot
135 kiloton. Alhoewel over het precieze deel van de emissie uit de veehouderij geen harde cijfers bestaan, staat wel vast dat de komende jaren een extra krachtsinspanning van de veehouders wordt gevraagd om de emissie te verminderen om binnen het plafond van 128 kiloton te blijven. Het gaat hierbij onder meer om aanpassing van het voer en voorzieningen aan stallen.

In oktober 1999 kwam in Göteborg, waar Europese landen in VN-verband over het ammoniakvraagstuk hebben gesproken, een emmissieplafond uit de bus van 128 kiloton. Bij de eerste onderhandelingen over de EU-Richtlijn over dit plafond heeft het kabinet aangegeven hiermee in te stemmen. Als minister Pronk dit emissiecijfer echter loslaat, heeft dit op termijn zeer ernstige gevolgen voor de veehouderij en vooral de melkveehouderij. Daarom moet hij nu voet bij stuk houden, anders drijft het kabinet zich in dezelfde fuik als bij het Europese Nitraatbeleid, waarvoor het kabinet nu in Brussel een uitzonderingspositie bepleit.

Datum : 30 maart 2000
Nummer : P2016
Informatie : Jack Luiten (tel. 070-3382721 en Catharinus Wierda (tel. 06-53132797)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie