Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaamse regering beschermt lynx en bever

Datum nieuwsfeit: 31-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 31 MAART 2000

Vlaamse regering beschermt lynx en bever

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Vera DUA principieel een besluit goedgekeurd waardoor de lynx en de bever beschermd worden. Beide diersoorten worden opgenomen in de bijlage bij het KB van 22/9/1980 ter bescherming van bepaalde in het wild levende inheemse diersoorten die niet onder de toepassing vallen van de wetten en besluiten op de jacht, de riviervisserij en de vogelbescherming. De Vlaamse regering nam deze beslissing omdat recent de lynx en de bever in het wild opnieuw werden waargenomen in Vlaanderen en in de grensstreek met Nederland.

De lynx en de bever komen beide voor in bijlage II en bijlage IV van de Europese Richtlijn inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. Dit betekent dat deze diersoorten strikt beschermd moeten worden en dat speciale beschermingszones voor hun instandhouding aangewezen dienen te worden. Beide diersoorten zijn eveneens opgenomen in de bijlage III (beschermde diersoorten) van de Conventie van Bern.

De bescherming van de bever en de lynx houdt in dat het verboden is deze diersoorten te bejagen of te vangen en om ze in gevangenisschap te houden, in gevangenis te houden of te doden. Het is eveneens verboden om de woon- en schuilplaatsen van deze diersoorten te beschadigen of met opzet te verstoren. Tot slot is het niet toegelaten om deze diersoorten, levend of dood, onder welke vorm ook te vervoeren, te verhandelen, kosteloos of tegen betaling af te staan.

Deze bescherming maakt het ook mogelijk om schade toegebracht door deze diersoorten, na proces-verbaal van de natuurwachters, via het MiNa-Fonds te vergoeden. In 1996 bedroeg de uitbetaalde schadevergoeding voor andere diersoorten 33.500 frank.

De schademeldingen aan landbouwgewassen veroorzaakt door de bever worden ingeschat op ongeveer 60.000 frank per jaar. Bevers eten 's winters veel bast en twijgen van bomen en struiken. In de zomer wordt dit dieet aangevuld met grassen, kruiden en zeggen. Indien beschikbaar maken bevers ook gebruik van graan, suikerbieten en maïs. De lynx voedt zich vooral met hoefdieren met een gemiddelde grootte, zoals schapen en geiten. Onlangs, op 19/6/1999, werd er een schadegeval van een doodgebeten kalfje door een lynx gemeld te Voeren. De landbouwer raamde de schade op 150.000 frank. Het gaat hier echter om een uitzonderlijk voorval, ondermeer omdat het gedode kalfje een rasdiertje was. In Nederland komt de lynx echter reeds sinds een zestal jaar in het wild voor en tot nu toe is er nog geen enkel schadegeval gemeld.

Het principieel goedgekeurde besluit zal nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

info : Ann Bats, woordvoerder van
minister Dua - tel. (02) 553 27 81
e-mail: (persdienst.dua@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie