Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over permethrine tegen malaria

Datum nieuwsfeit: 31-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over permethrine als preventie tegen malaria
Gemaakt: 4-4-2000 tijd: 14:43


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 31 maart 2000

Onderwerp:

Kamervragen

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen, gesteld door het lid Buijs (CDA) van uw Kamer

over permethrine als preventie tegen malaria (2990007280).

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Antwoorden op kamervragen van Buijs over permethrine als preventie tegen malaria.

(2990007280)


1.

Herinnert u zich de eerdere vragenreeks over het middel permethrine als preventie tegen malaria?


1.

Ja


2.

Is het u bekend dat de fabrikant van permethrine om puur markttechnische reden(en) heeft afgezien van het aanleveren van gegevens ter toetsing aan het CTB, om aldus registratie als antimalariamiddel te verkrijgen?


2.

Neen.


3.

Herinnert u zich tevens dat u in antwoord op de eerdere vragenreeks, zoals bedoeld in vraag 1, heeft gezegd dat het mogelijk zou moeten zijn permethrine als preventiemiddel tegen malaria toe te laten wanneer aan alle genoemde procedures m.b.t. toelating is voldaan?


3.

Ja.


4.

Nu deze procedure om genoemde reden(en) niet wordt opgestart, heeft dit dan automatisch als consequentie dat onze bevolking het middel permethrine als preventiemiddel tegen malaria zal worden onthouden, ondanks de al jaren bekende nuttige effecten daarvan?


4.

Het gevolg is dat het middel, conform de voorschriften van de Bestrijdingsmiddelenwet, niet op de markt mag worden gebracht.


5.

Deelt u de opvatting dat het onacceptabel is dat tropenreizigers op deze wijze onnodig risico lopen op de gevaarlijke malaria? Zo neen, wilt u uw antwoord toelichten?


5.

Het niet in Nederland beschikbaar zijn van permethrine als impregneermiddel tegen malaria betekent niet dat het verboden is om daarmee geïmpregneerde netten te verhandelen. Tropenreizigers hoeven derhalve geen onnodige risico's te lopen. Zij kunnen met permethrine geïmpregneerde netten kopen.


6.

Is het u bekend dat de WHO de impregnatie van bednetten met permethrine als extra bescherming tegen malaria al sinds 1985 propageert? Wat is uw oordeel hierover mede in relatie tot het feit dat het middel desondanks nog steeds niet in Nederland geregistreerd is voor het gebruik tegen malaria?


7.

Is het u bekend dat bijvoorbeeld in België wel setjes te koop zijn met permethrine, en dat in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk kant en klaarsetjes van permethrine onder de naam Peripel verkrijgbaar zijn? Heeft u daarvoor een verklaring?


8.

Ziet u hierin aanleiding om het middel permethrine als preventiemiddel tegen malaria eventueel ambtshalve toe te laten op de Nederlandse markt? Zo neen, waarom niet?


9.

Welke andere mogelijkheden kunnen zo mogelijk nog ten dienste staan om het middel alsnog toe te laten op de Nederlandse markt?


6, 7, 8 en 9.

Het positieve oordeel van de WHO over het gebruik van permethrine als extra bescherming tegen malaria is ingevolge de Nederlandse wetgeving niet gekoppeld aan het verkrijgbaar (moeten) zijn van het middel. Bij het ontbreken van belangstelling bij het bedrijfsleven om een toelating krachtens de Bestrijdingsmiddelenwet aan te vragen, zal een middel niet verkrijgbaar zijn. In andere landen gelden ter zake andere voorschriften. Daarom kan het voorkomen dat permethrine daar wel verkrijgbaar is. Overigens worden deze voorschriften met de richtlijn
98/8/EG geharmoniseerd. In de toekomst zal dit probleem derhalve in EU-verband tot besluitvorming moeten leiden ten aanzien van het gebruik van permethrine voor deze toepassing. Daarbij kan een van de denkbare uitkomsten zijn dat het middel binnen de gehele EU wordt toegelaten of afgewezen. Momenteel laat ik nagaan of er binnen het kader van de Bestrijdingsmiddelenwet oplossingen zijn voor biociden waarvan het gebruik uit volksgezondheidsoverwegingen gewenst is, maar waarvan het instandhouden van een toelating commercieel niet interessant is. In dit verband zal ook worden bezien welke oplossingen ten aanzien van permethrine mogelijk en wenselijk zijn, vooruitlopend op besluitvorming in Europees verband in het kader van de biocidenrichtlijn.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie