Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VWS over de beperking van alcoholreclame

Datum nieuwsfeit: 31-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VenWs inzake beperking alcoholreclame

Gemaakt: 4-4-2000 tijd: 10:38


1

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Den Haag, 31 maart 2000

Onderwerp:

Beperking alcoholreclame

In reactie op bovenvermelde brief en in vervolg op mijn brief van 29 februari jl. bericht ik u als volgt.

In het kader van de plenaire behandeling van het voorstel van wet tot wijziging van de Drank- en Horecawet op 28 en 29 september 1999 en tijdens het algemeen overleg over de voortgangsrapportage drugbeleid op 9 december 1999 heb ik inderdaad uitspraken gedaan over termijnen, waarbinnen de branche een voorstel voor een wezenlijk aangescherpte zelfreguleringscode inzake beperking van de marketing, promotie, sponsoring en reclame voor alcoholhoudende dranken bij mij zou moeten indienen. Vlak voor de Kerst heeft de alcoholbranche ook een voorstel ingediend, zij het dat dit onvolledig, niet adequaat en qua inhoud volstrekt ontoereikend is. In mijn voornoemde eerdere brief aan u ben ik uitgebreid ingegaan op het verloop van het overlegproces op ambtelijk niveau, de inhoud van het nu voorliggende branchevoorstel en mijn standpunt dienaangaande.

Het klopt dat ik in deze vorige brief geen finale datum heb genoemd. Wel is er nu een bestuurlijk overleg met vertegenwoordigers van de alcoholbranche gearrangeerd. Dit zal plaatsvinden op 4 april a.s. Mijn voorstel is dat ik de Vaste Commissie VWS tijdens het planningsoverleg op 5 april a.s. op hoofdlijnen informeer over de uitkomst van dit bestuurlijk overleg.

Overigens zal ik gaarne voldoen aan het verzoek van de Vaste Commissie VWS om de opvattingen die leven in de Tweede Kamer omtrent de beperking van de alcoholreclame in de beschouwing te betrekken bij de komende plenaire behandeling van voornoemd wetsvoorstel door de Eerste Kamer.

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie