Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Convenant Veilig uitgaan in Edam-Volendam

Datum nieuwsfeit: 30-03-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Edam-Volendam
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Edam-Volendam

In het convenant Veilig uitgaan in Edam-Volendam, gesloten tussen gemeente, horeca, politie en Openbaar Ministerie, zijn tussen bovengenoemde partijen afspraken gemaakt ten aanzien van:


* 1. (Inleiding)

* 2. Toelatings- en ontzeggingenbeleid

* 3. Drugs uit de horeca

* 4. Alcoholgebruik en te jeugdig horecabezoek
* 5. Glasoverlast

* 6. Geluidsoverlast

* 7. Sluitingstijden

* 8. Toezicht en uiterlijk aanzien van de omgeving
* 9. Geïntegreerd horecabeleid

* 10. Sanctiebeleid

* 11. Afdoening van strafzaken

* 12. Overleg en evaluatie

* 13. Overige aspecten

Veilig uitgaan in Edam-Volendam

Convenant gemeente, horeca, politie en Openbaar Ministerie

Edam-Volendam, maart 2000

CONVENANT TUSSEN GEMEENTE, INDIVIDUELE HORECAONDERNEMERS, POLITIE EN OPENBAAR MINISTERIE

De gemeente Edam-Volendam,
te dezen vertegenwoordigd door de burgemeester, de heer drs. F.J.A. IJsselmuiden

De individuele horecaondernemers in Edam-Volendam,

De politie regio Zaanstreek-Waterland,
te dezen vertegenwoordigd door de unitchef Waterland-oost, de heer D. Kok,

Het Openbaar Ministerie te Haarlem,
te dezen vertegenwoordigd door de Officier van Justitie, mevrouw mr. M.J. van Ling

overwegende dat:


* de horecaondernemingen in Edam-Volendam zich met name op de zaterdagavonden mogen verheugen in een zeer grote belangstelling van zowel eigen inwoners als vanuit de (verre) omgeving;


* dat de handhaving van de openbare orde en veiligheid op de zaterdagavonden door de politie er bij gebaat is dat er met de individuele horecaondernemers duidelijke afspraken worden gemaakt, die er op gericht zijn om geweld en drugshandel en -gebruik tegen te gaan;


* het door ieder van voornoemde partijen wenselijk wordt geacht om een integrale aanpak van de problematiek te realiseren waarbij alle partijen een maximale inspanning leveren voor zover het haar of zijn eigen verantwoordelijkheid en/of een gezamenlijke verantwoordelijkheid betreft om gezamenlijk verstoring van de openbare orde in en rond de horecaondernemingen en verschillende vormen van overlast voor de omgeving te voorkomen;


* het aanbeveling verdient om de inspanningen en de maatregelen die door eenieder worden verricht respectievelijk genomen worden, duidelijk te beschrijven zodat de partners elkaar ook aan de gemaakte afspraken kunnen houden;

BESLUITEN:

Het navolgende convenant voor een proefperiode van één jaar vast te stellen.


1. Inleiding


Doelstelling van dit convenant is overlast als gevolg van het uitgaansleven voorkomen, of wel "Veilig Uitgaan". De betrokken partijen, de gemeente Edam-Volendam, de individuele horecaondernemers, de politieregio Zaanstreek-Waterland en het Openbaar Ministerie te Haarlem onderkennen hun verantwoordelijkheid om "Veilig Uitgaan" te bevorderen.

De gemeente is verantwoordelijk voor het lokale veiligheidsbeleid, zij heeft de regie bij het in stand houden van het structurele horecaoverleg. De horecaondernemer is primair verantwoordelijk voor de gang van zaken in zijn bedrijf. Hierbij horen afspraken over verantwoord drank verstrekken, een veiligheidsbeleid, alertheid op drugs en wapens en het schoonhouden van de directe omgeving van het bedrijf.
De verantwoordelijkheid van de politie is gericht op de opsporing van strafbare feiten en op het houden van toezicht.
Het Openbaar Ministerie zet zich in om tot een adequate en spoedige afhandeling te komen van strafbare feiten die in verband staan met de kwaliteit van het uitgaansleven. Het Openbaar Ministerie voert een vervolgingsbeleid dat de in dit convenant neergelegde afspraken ondersteunt.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie