Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderzoek leefbaarheid dorpen tussen de Leie en de Schelde

Datum nieuwsfeit: 03-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Onderzoek leefbaarheid in dorpen tussen de Leie en de Schelde Brugge, 22/3/2000
De provincie West-Vlaanderen is reeds enkele jaren volop bezig met de uitbouw van haar gebiedsgerichte werking. Dit beleid is er op gericht de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en de leefbaarheid van de plattelandsgebieden te verhogen. De gebiedsgerichte aanpak in het beleid leidt tot een groter respect voor het eigen karakter van de verschillende plattelandsgebieden. Deze aanpak brengt ook een grotere betrokkenheid met zich mee van de lokale besturen, de plaatselijke bewoners en hun organisaties en buurtcomités.

In 1997 werd in de Westhoek reeds een 5B-programma opgestart ter verbetering van de leefbaarheid van deze dorpen. Dit resulteerde in het strategisch beleidsplan voor de Westhoek.

Vanaf 3 april tot 7 april 2000 start een nieuw leefbaarheidsonderzoek in de dorpen tussen de Leie en de Schelde. 70 studenten sociale geografie en vijf begeleidende docenten van de Universiteit van Amsterdam voeren in de West-Vlaamse dorpen tussen de Leie en de Schelde een onderzoek uit naar de leefbaarheid in de dorpen. Het gaat om alle dorpen binnen de gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Spiere-Helkijn en Zwevegem en de deelgemeenten Kooigem, Bellegem, Rollegem en Aalbeke in de gemeente Kortrijk. Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de provincie West-Vlaanderen en de betrokken gemeenten.

Voor dit onderzoek wordt aan 1400 bewoners in het gebied een brief gestuurd door de provincie West-Vlaanderen. Daarin worden het doel en de werkwijze van het onderzoek toegelicht en wordt door zowel het provinciebestuur als de besturen van de betrokken gemeenten aan de bewoners gevraagd aan het onderzoek mee te werken.

Alle aangeschreven bewoners zijn geheel volgens toeval geselecteerd uit het Rijksregister, en behoren allen tot de leeftijdsgroep 18-35 jaar. Bij de voorbereiding van het onderzoek is de keuze gemaakt om de leefbaarheid in de dorpen te bestuderen vanuit het perspectief van jonge huishoudens. In deze levensfase wordt vaak voor een lange periode de basis gelegd voor de woonsituatie en de band met dorp en streek. Gegevens worden verzameld door vraaggesprekken aan de hand van een vragenlijst en interviews. Een vraaggesprek duurt ongeveer drie kwartier. Alle vraaggesprekken worden gevoerd op dinsdag 4, woensdag 5 en donderdag 6 april. .

Met dit onderzoek wil de provincie West-Vlaanderen het gebiedsgericht (welzijns)beleid gericht op verbetering van de leefbaarheid in de dorpen onderbouwen. In een onderzoeksrapport dat in de loop van 2000 door de Universiteit van Amsterdam zal worden geschreven zullen de belangrijkste conclusies van het onderzoek worden samengevat.

De verzamelde gegevens worden door de studenten en begeleiders van de Universiteit van Amsterdam verwerkt en een eerste rapport moet klaar zijn begin juli 2000. Het officiële eindrapport wordt verwacht in januari 2001.

Voor verdere info kan u contact opnemen met :
Wouter Linseele
provincie West-Vlaanderen
8500 Kortrijk
tel: 056/24 99 93
fax: 056/24 99 90
wouter.linseele@west-vlaanderen.be

Frans Thissen
docent Universiteit Amsterdam
AME/C.M kan-instituut
1018 VZ Amsterdam
tel: 0031 20 525 42 82
fax: 0031 20 525 40 51
(f.thissen@frw.uva.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie