Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

'Vraag moet aanbod bepalen in gezondheidszorg'

Datum nieuwsfeit: 03-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Overijssel


Week 14

Zwolle, 3 april 2000

COMMISSARIS HENDRIKX: "OOK IN DE GEZONDHEIDSZORG MOET DE VRAAG HET AANBOD BEPALEN"

De gezondheidssector moet beter inspelen op de wensen en eisen van de patienten/clienten. De mens moet voorop staan in de zorgverlening; ook in de gezondheidszorg moet de vraag het aanbod bepalen. Aldus Commissaris van de Koningin in Overijssel, mr. J.A.M. Hendrikx, tijdens het Nationaal Debat over Zorg te Zwolle. Hendrikx voerde een pleidooi1 om ruimte te scheppen voor nieuwe, creatieve oplossingen voor de grote problemen in de zorg. Daarmee leverde hij een bijdrage aan een nationaal debat dat naar verwachting de komende jaren invloed zal hebben op keuzes en beslissingen van de vele aanbieders van zorg, verzekeraars, wetenschap, politiek, rijk, provincies en gemeenten, advies-en beleidsorganen, waaronder de patienten/consumentenplatforms.

Ontwikkelingen
De vraag naar gezondsheidszorg verandert. Er is sprake van "vermaatschappelijking van de zorg". Oudere en gehandicapten willen zoveel mogelijk mee blijven doen met de samenleving. Dit betekent dat de gezondheidszorg moet opschuiven van een sectoraal naar integraal aanbod.
Andere ontwikkelingen zijn de toenemende heterogeniteit van de bevolking, met meer allochtonen; vergrijzing/ontgroening en technologische ontwikkelingen. Hierdoor neemt de vraag naar zorg-op-maat sterk toe. Tegelijk is er sprake van een verschraling in het zorgaanbod, zichtbaar in minder handen aan het bed, lange wachtlijsten en een toenemend aantal rechtszaken om zorg af te dwingen.

Brug
"Deze ontwikkelingen dwingen ons om een brug te slaan naar meer vraaggestuurde zorg", aldus Hendrikx. "Hierbij staan niet langer de instellingen en hun aanbod centraal, maar de mens. Patienten/clienten vormen samen met de instellingen en de overheid de drie pijlers van de nieuwe zorgbrug". In het programma van eisen staan in de visie van Hendrikx centraal de kwaliteit van het leven en de toenemende mondigheid van de burger. "Mensen moeten niet langer object zijn van zorg, maar zelf beslissen welke vorm van zorg zij `inkopen' en ook waar. Dat betekent: zelf beschikken over het toegekende AWBZ-budget en zelf bepalen of men gebruik maakt van intramurale/ extramurale zorg, professionele zelfzorg/ mantelzorg, care (verzorging), cure (geneeskunde) of preventie(voorkomen van klachten). Instellingen moeten, aldus Hendrikx, meer focussen op een functionele, praktische benadering van de client/patient en niet zozeer op het bestaande aanbod en het eigen voortbestaan. Ook het onderscheid tussen eerste, tweede of derdelijnszorg moet verdwijnen: zorg is een continuum en vraagt om ketenvorming, zonder schotten tussen bijvoorbeeld thuiszorg, ouderenzorg, ziekenhuiszorg. Zorg is in dit nieuwe model een samengesteld product: alle instellingen leveren een deelbijdrage. Zo ontstaan zorgarrangementen tussen wonen en zorg, tussen welzijn en zorg, tussen werk en zorg of vervoer en zorg. "De essentie is dat wanneer je de mens voorop stelt, het instellingsdenken in principe achterhaald is". Hendrikx attendeerde in dit verband op het Waarborgfonds voor de Zorgsector (waarvan hij voorzitter is) dat zorgaanbieders en
-verzekeraars met name op het lokale niveau, de mogelijkheid biedt om geld te lenen voor investeringen tegen een lage rente. "Hier ligt het geld echt voor de zorg het oprapen".
Ook de rol van de overheid zelf verandert. Ze is nog niet zover om de historisch gegroeide verdeling van de overheidsmiddelen over de sectoren (van zorg) fundamenteel te veranderen. Nog steeds is er relatief weinig geld beschikbaar voor preventie en veel voor genezing.
In discussie is of de AWBZ blijft voortbestaan, wat straks nog tot het basispakket hoort en wat "onverzekerbaar' wordt geacht. Daarnaast heeft de internationalisering invloed op de zorgsector. Het Europese Hof van Justitie bevestigt dat mensen vrij zijn om op medisch gebied te "shoppen" in een andere lidstaat. Voorafgaande toestemming voor een medische behandeling of de aankoop van een bril in een andere lidstaat is in strijd met het vrije verkeer van goederen.2

Cliënten/patiënten
Provincies hebben als regionale gebiedsautoriteit de taak om de provinciale zorginfrastructuur te optimaliseren. Zij hebben regiovisies gemaakt, waaraan ook de zorgvragers bijdroegen. Maar die waren de zwakste partij. De provincies willen daarom de regionale patienten/consumentenplatforms versterken.
Hendrikx: `Het is nodig dat alle partijen meer zicht krijgen op de (sluimerende) zorgvraag, zowel kwalitatief als kwantitatief. Pas dan kan men beter inspelen op de vraag. Via het aanbod, niet alleen van zorg, maar ook van woningen, welzijnsmaatregelen, werk, vervoer. In de integrale aanpak ligt de meerwaarde van de overheid. Landelijk, provinciaal, lokaal".


1. De toespraak van mr. Hendrikx is gepubliceerd in het boek: "Bouwen aan vraaggestuurde zorg", een uitgave van de Stichting J.J. Dondorp Educatie. Het eerste exemplaar werd tijdens het Nationaal Debat op 3 april 2000 te Zwolle officieel aangeboden aan mevrouw M.L. Kok-Roukema, de echtgenote van minister-president de heer W. Kok.
2. Arresten C-120/95 en C-158/96, gebaseerd op de (huidige) artikelen
28 en 30 van het EG-Verdrag

Nadere informatie:
team Communicatie prov. Overijssel, Toon Schuiling, telefoon 038 425 23 12
Stichting J.J. Dondorp Educatie, mevrouw J. Heun, telefoon 055 506 88 10

00/86

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie