Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Milieuconvenant met vleesindustrie naar parlement

Datum nieuwsfeit: 03-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE VROM

www.minvrom.nl

MIN VROM: Milieuconvenant vleesindustrie naar parlement

Milieuconvenant met vleesindustrie voor akkoord naar parlement

Minister Pronk (VROM) heeft het ontwerp-convenant met de vleesindustrie voor akkoord naar de Tweede Kamer gestuurd. Het convenant stelt zich tot doel om de milieubelastende emissies naar lucht, water en bodem afkomstig van de vleesindustrie in 2010 met 90% terug te dringen. Indien het parlement (stilzwijgend) met de voorgenomen aanpak instemt, kan de overeenkomst binnenkort getekend en van kracht worden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaat de uitvoering van dit convenant coördineren.

Kern van het convenant is de eigen verantwoordelijkheid die de vleessector voor het milieu op actieve manier wil nemen. De bedrijven geven in de vierjaarlijkse bedrijfsmilieuplannen aan welke investeringen zij in het milieu willen doen. Het bevoegd gezag, meestal de gemeente en de waterbeheerder, bespreekt deze voorstellen met de bedrijven en beoordeelt vervolgens de bedrijfsmilieuplannen. Jaarlijks rapporteren de bedrijven over de voortgang van hun milieubeleid. Indien de voortgang onvoldoende is, sturen overheid en de bedrijven het beleid bij om de milieuresultaten op peil te brengen.

Vleesindustrie
Het convenant vleesindustrie is gemaakt voor bedrijven die zich bezighouden met het slachten van vee, vleesverwerking en vervaardiging van vleeswaren. Het convenant richt zich niet direct op verbetering van de kwaliteit van het product vlees, maar op het verlagen van de milieueffecten van vleesbe- en verwerking. Dit draagt indirect bij aan een hogere kwaliteit van vlees. De vleesindustrie is niet de eerste branche die een integrale milieutaakstelling zal tekenen. Acht andere branches gingen haar voor in deze, door de bedrijven en de overheid als succesvol gewaardeerde aanpak.

Ondertekening
Minister Pronk zal, na goedkeuring door de Tweede Kamer, dit convenant tekenen samen met de ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (V&W). Verder zijn ondertekenaars van overheidszijde het Interpro-vinci-aal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) en individuele provincies, gemeenten en waterbeheerders. Bij het bedrijfsleven tekenen ruim 170 ( >50%) individuele bedrijven, het Productschap voor Vee en Vlees, het Productschap voor Pluimvee en Eieren en de brancheorganisaties:

- Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV);
- Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (NEPLUVI);


- Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie (VNV);
- Vereniging van Nederlandse Baconfabrikanten (VNB);
- Commissie ex-artikel 88a Wet BO voor de Vleeswarenindustrie;
- Nederlandse Vereniging voor de Handel en Verwerking van Pluimvee, Wild en Tamme Konijnen (VHVP);

- Nederlandse Bond van Handelaren in- en Bewerkers van slachtprodukten (HBS);


- Bond van Verwerkers van Dierlijke Vetten (Boved);
- Vereniging van Grootslagersbedrijven (VGS);
- Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL).
persvoorlichting milieu

Joost Kehrer

070 339 39 70

faxnummer

070 339 13 52

Meer informatie is ook te vinden op de VROM website: www.minvrom.nl

03 apr 00 13:16

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie