Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen verklaring vrij van explosieven

Datum nieuwsfeit: 03-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie EZ


VERKLARING VRIJ VAN EXPLOSIEVEN

Datum: 03-04-2000

Het lid van de Tweede Kamer Voûte-Droste (VVD) heeft aan de ministers van Economische Zaken en Defensie op 1-2-2000 de volgende schriftelijke vragen gesteld.

1 Ondervinden particuliere bodemonderzoekbedrijven oneerlijke concurrentie van diensten van de overheid? *

2 Moet de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) een verklaring 'vrij' van explosieven afgeven in het geval dat een particulier bedrijf een onderzoek naar het opsporen van explosieven uitvoert?

3 Is het bodemonderzoekbedrijf T&A Radar een opdracht van de gemeente Leiden misgelopen, omdat de EOD weigert een verklaring 'vrij van explosieven' af te geven?
Zo ja, wat is de reden voor het niet afgeven van die verklaring? Is het waar dat het particuliere bedrijf de problematiek aanzienlijk sneller en doelmatiger dan de overheidsdienst kan oplossen?
4 In hoeverre zijn er 'Chinese Muren' aangebracht tussen het onderdeel van de EOD dat zelf explosieven opspoort en het onderdeel dat een verklaring moeten afgeven? Is er sprake van belangenverstrengeling binnen de EOD?

5 Is de markt voor het opsporen van explosieven voldoende transparant? Is er eerlijke concurrentie? Zo ja, kunt u dit nader toelichten? Zo niet, is hier dan sprake van functievermenging bij de overheid, doordat een dienst marktactiviteit uitvoert in concurrentie met particuliere ondernemingen en tevens klanten adviseert over zowel de eigen dienst als over de particuliere concurrent? Is dit in overeenstemming met de uitgangspunten van de Commissie Cohen (Markt en Overheid)? Zo niet, bent u bereid deze problematiek voortvarend en adequaat op te lossen?


* Telegraaf 31 januari 2000, "Bijklussende overheid kost burgers miljoenen".

De Minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink, heeft mede namens de Minister van Defensie, mr. F.H.G. de Grave, deze vragen als volgt beantwoord.

1 Met de beschikbare informatie kunnen geen algemene uitspraken worden gedaan over de concurrentieverhoudingen op de markt voor het opsporen van explosieven. Sinds enige jaren opereren er particuliere bedrijven op de markt van het opsporen van explosieven. Voordien werd het opsporen van explosieven in de praktijk uitsluitend door personeel behorende tot het Ministerie van Defensie verricht. Met ingang van 1 augustus 1998 zijn mede op verzoek van VNO/NCW binnen het kader van het "Bijdragebesluit kosten ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog" nadere regels gesteld over opsporingswerkzaamheden door civiele bedrijven. Op basis van dat besluit kunnen opdrachtgevers sindsdien ook een vergoeding ontvangen indien opsporingswerkzaamheden door civiele opsporingsbedrijven worden verricht. De
opsporingswerkzaamheden moeten dan wel worden uitgevoerd door personeel en bedrijven die voldoen aan bepaalde eisen en voorwaarden. Deze eisen en voorwaarden zijn opgesteld met het oog op de openbare orde en veiligheid alsmede de veiligheid van het personeel van Defensie dat belast is met de ruiming van de gevonden explosieven. Op basis van deze eisen en voorwaarden dienen civiele bedrijven die opsporingswerkzaamheden verrichten minimaal VCA ** (Veiligheids Checklist Aannemers **) gecertificeerd te zijn. Het Explosieven Opruimings Commando KL van het Ministerie van Defensie heeft geen VCA
** maar is ISRS (International Safety and Rating System) niveau 8 gecertificeerd.

2 Nee. De explosievenopruimingsdiensten van Defensie geven geen verklaringen af over opsporingswerkzaamheden die door een civiel explosievenopsporingsbedrijf zijn verricht. Er bestaat ook geen regelgeving die iets dergelijks voorschrijft. Ook in het geval dat de explosievenopruimingsdiensten van Defensie zelf de
opsporingswerkzaamheden hebben verricht, wordt een dergelijke verklaring niet afgegeven. Na voltooiing van de opdracht wordt aan de opdrachtgever uitsluitend gerapporteerd of en in hoeverre explosieven zijn aangetroffen.

3 Het bodemonderzoekbedrijf T&A-radar is in Leiden de opdracht niet misgelopen omdat het Explosieven Opruimings Commando KL van Defensie zou weigeren een verklaring "vrij van explosieven" af te geven. Uit navraag bij de gemeente Leiden is gebleken dat de opdracht niet aan dit bedrijf is gegund omdat het niet volledig zou voldoen aan de in het antwoord op vraag 1 genoemde eisen en voorwaarden. Hierdoor zou de gemeente geen vergoeding kunnen krijgen op basis van het Bijdragebesluit voor deze werkzaamheden.

Het Explosieven Opruimings Commando KL maakt van een andere opsporingstechniek gebruik dan het bedrijf T&A-radar. De keuze van de te hanteren onderzoeksmethode is mede bepalend voor de kosten van de opsporing en het met de opsporing gemoeide tijdsbeslag. Het is aan de opdrachtgever om te bepalen welke onderzoeksmethode wordt gehanteerd en aan welk opsporingsbedrijf uiteindelijk een opdracht wordt gegund.

4 Door de explosievenopruimingsdiensten van Defensie worden zowel opsporings- als ruimingswerkzaamheden verricht. Zoals in het antwoord op vraag 2 is opgenomen, worden er door deze diensten geen verklaringen "vrij van explosieven" afgegeven. Omdat deze activiteit niet wordt verricht, kan er tussen deze activiteit en andere activiteiten dus geen Chinese muur worden geplaatst.

5 Er zijn meerdere aanbieders op de markt van het opsporen van explosieven. De in het antwoord op vraag 1 genoemde eisen en voorwaarden richten zich op de veilige uitvoering van
opsporingswerkzaamheden. In die zin is er sprake van een zekere transparantie van de markt. In het kader van de evaluatie van de genoemde eisen en voorwaarden die dit jaar zal plaatsvinden onder leiding van het Ministerie van Binnenlandse zaken en
Koninkrijksrelaties zal ook aandacht worden gegeven aan de eventuele gevolgen van deze eisen en voorwaarden voor de werking van de markt. Mede op basis van de evaluatie zal een structurele regeling worden opgesteld.
De explosievenopruimingsdiensten van Defensie zijn een van de gegadigden op de markt van opsporing van explosieven.

De Ministerraad heeft in 1999 op basis van de "Aanwijzingen voor het verrichten van marktactiviteiten door de rijksdienst" besloten dat de opsporing van explosieven door Defensie ook in de toekomst mogelijk moet blijven.
De opsporingswerkzaamheden door explosievenopruimingsdiensten van Defensie in Nederland zijn van belang omdat kan worden geoefend en ervaring wordt opgedaan in niet-gesimuleerde situaties met het oog op de voorbereiding op taken bij humanitaire en vredesoperaties alsmede in buitengewone omstandigheden.

Ministerie van Economische Zaken
Aan deze paginas kunnen geen rechten worden ontleend - No rights can be derived from these pages

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...