Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over hongerstaking gedetineerde

Datum nieuwsfeit: 03-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over hongerstaking van een gedetineerde in de pi zoetermeer
Gemaakt: 5-4-2000 tijd: 15:26


2

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 3 april 2000

In antwoord op uw brief van 15 maart 2000, nummer 2990008370, deel ik u mee dat de vragen van het lid Zijlstra omtrent de hongerstaking van een gedetineerde in de P.I. Zoetermeer, worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlagen bij deze brief.

De Minister van Justitie,

Antwoorden van de minister van Justitie op de Kamervragen van het lid Zijlstra (PvdA) over een artikel over misstanden in de gevangenis van Zoetermeer (ingezonden 14 maart 2000, nr. 2990008370).


1.

Ja. 2 en 5. Ja, ik heb kennisgenomen van de verklaring van een Australische gedetineerde, waarin hij 21 aspecten van de penitentiaire inrichting Zoetermeer noemt die naar zijn mening onaanvaardbaar zijn. Ter informatie treft u bijgaand een afschrift van de volledige verklaring (geanonimiseerd) van betrokkene aan. Niet de verklaring van betrokkene, maar een tweetal bijgevoegde verklaringen van medegedetineerden is door een groot aantal gedetineerden ondertekend. Dit betrof een handtekeningenactie teneinde betrokkene te steunen in zijn hongerstaking. De Gedetineerdencommissie van de penitentiaire inrichting Zoetermeer heeft zich overigens schriftelijk gedistantieerd van de hongerstaking van betrokkene en van de handtekeningenlijsten.
3. Naar aanleiding van de verklaring van de Australische gedetineerde is door de directie Gevangeniswezen van de Dienst Justitiële Inrichtingen een onderzoek uitgevoerd naar de situatie in de penitentiaire inrichting Zoetermeer. Uit het onderzoek wordt het `beeld van een ongecontroleerde puinhoop binnen de penitentiaire inrichting Zoetermeer' niet bevestigd. Slechts een beperkt aantal van de concrete punten die betrokkene in zijn verklaring noemt zijn door het onderzoek bevestigd. Ten aanzien van deze aspecten zijn of worden maatregelen getroffen. Zo is inmiddels een interim manager bedrijfsbureau aangetrokken om het arbeidsproces, waaronder het arbeidsaanbod, te verbeteren en worden -naar verwachting- de huidige vacatures bij het onderwijs op korte termijn ingevuld. Betrokkene is inmiddels een Engelse vertaling van de wetgeving en huisregels verstrekt. Niettemin vergt het algemene beeld dat betrokkene schetst over de situatie in de inrichting de nodige aandacht. Uit voormeld onderzoek alsmede uit een in december 1999 uitgevoerde audit en het verslag van het werkbezoek van de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing in november 1999, is gebleken dat de onderlinge interne communicatie en de aansturing van de onderscheiden units verbetering behoeven. De huidige managementstijl (top down benadering) moet omgebogen worden naar een minder afstandelijke en meer communicatief ingestelde aansturing. Inmiddels wordt door de directie van de inrichting, in nauw overleg met de directie Gevangeniswezen van de Dienst Justitiële Inrichtingen, een traject opgesteld om het noodzakelijke proces van veranderingen binnen de penitentiaire inrichting Zoetermeer gestalte te geven. 4. Sinds 1-1-1999 hebben 45 personeelsleden de penitentiaire inrichting Zoetermeer verlaten. Ten opzichte van overige inrichtingen is dit aantal relatief hoog. Voor het merendeel was een positieverbetering echter de reden van vertrek. Voor zover bekend zijn zeven personeelsleden (mede) vertrokken omdat zij problemen hadden met leidinggevenden. 6. Er zijn inmiddels een aantal maatregelen getroffen om een veranderingsproces binnen de inrichting gestalte te geven. Alhoewel de situatie in de penitentiaire inrichting Zoetermeer verbetering behoeft, zie ik -gelet op het reeds ingezette veranderingstraject- op dit moment geen noodzaak in te grijpen dan wel nadere maatregelen te treffen.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie