Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Intentieverklaring uitvoering milieubeleid vleesindustrie

Datum nieuwsfeit: 03-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VROM inzake intentieverklaring milieubeleid vle esindustrie

Gemaakt: 4-4-2000 tijd: 10:49


2

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

's-Gravenhage, 3 april 2000

Onderwerp:

Intentieverklaring uitvoering milieubeleid vleesindustrie

Mede namens mijn ambtgenoten van Verkeer en Waterstaat, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport deel ik U mede dat wij voornemens zijn bijgaande "Intentieverklaring Uitvoering Milieubeleid Vleesindustrie" te onderteke-nen. Van de zijde van de overheid zijn bij dit convenant voorts betrokken - en medeondertekenaar - het Interpro-vinci-aal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW). Van de zijde van het bedrijfsleven vindt ondertekening plaats door de branche-organisaties en de Productschappen voor Vee en Vlees, respectievelijk Pluimvee en Eieren. Alle betrokken partijen hebben ons inmiddels medegedeeld dit convenant-- te willen ondertekenen.

Naast de ondertekening van de branche-organisaties en productschappen zullen ook individuele bedrijven deze intentieverklaring tekenen. Hiermee wordt de binding met het convenant versterkt, wat de uitvoering ten goede komt. In de bijgaande notitie («Notitie draagvlak ondertekening intentieverklaring vleesindustrie») treft u een overzicht aan van het aantal bedrijven dat het convenant wenst te gaan tekenen. Ook individuele overheden - in de hoedanigheid van vergunningverlener en handhaver - zijn gevraagd om deze intentieverklaring te tekenen.

Het convenant heeft betrekking op het milieubeleid met betrekking tot de directe milieubelasting ten gevolge van de bedrijfsmatige activiteiten (slachten, vervaardiging vleeswaren, vleesverwerking, bewerking van slachtproducten) van de vleesindustrie.

De Intentieverklaring uitvoering mi-lieu-beleid vleesindustrie vormt het mana-gement-instru-ment waarmee voor deze bedrijven uitvoe-ring wordt gegeven aan de doelstellingen van achtereenvolgende Nationale Milieubeleidsplannen (NMP's) en Nota's Waterhuishouding, en andere relevante overheidsplannen voor het terug-dringen van de mi-lieubelas-ting ten gevolge van productieactiviteiten binnen de vleesindustrie.

De integrale milieutaakstelling (IMT) voor de vleesindustrie (zie bijlage I van het convenant) is afgeleid van deze documenten.

Naast de taakstelling voor prioritaire stoffen, zoals verwoord in de IMT, blijven hierbij de beleidsuitgangspunten welke zijn vermeld in de achtereenvolgende NMP's en de nota's Waterhuishouding onverkort van kracht.

Uitvoering

Bij de uitvoering van het convenant staan de eigen verantwoor-delijk-heid en het eigen initiatief van de bedrij-ven voorop. Bedrijven en betrokken overheden zullen individueel toetreden tot het convenant. De bedrij-ven zullen in be-drijfsmi-lieuplannen (BMP's), die zullen worden opgesteld binnen 8 maanden na het ondertekenen van de intentieverklaring, aangeven welke maatregelen zij zullen treffen om de milieube-lasting terug te dringen. Ook de vergunningverlenende overheden zullen een actieve rol spelen, die met name zichtbaar wordt bij het beoordelen en toetsen van de bedrijfsmilieuplannen. Indien de vergunning-ver-lenende overheden kunnen instemmen met het be-drijfsmilieu-plan zullen zij dit als uit-gangspunt nemen voor de vergunningverlening aan het desbetref-fen-de bedrijf.

Bedrijfsleven en overheden hebben gezamenlijk een werkboek opgesteld dat bouwstenen aandraagt voor het bedrijfsmilieu-plan. In het werkboek zijn per bewerkingsproces de milieudoelen en bijbehorende mogelijke maatregelen aangegeven. Tevens bevat het werkboek een model-bedrijfsmilieuplan plus een zogenaamde BMP-tabel (een kwantitatieve samenvatting van de inspanningen die het betreffende bedrijf reeds heeft aangegeven in het BMP). Voor bedrijven en overheden maakt dit een efficiënte aanpak van de uitvoering mogelijk. Het werkboek is in dit opzicht een essentieel onderdeel van het convenant en zal als zodanig deel uit maken van de verzending van het convenant aan alle belanghebbenden bij de overheid en het bedrijfsleven.

De coördinatie van de uitvoering van dit convenant vindt, vanwege het grote aantal bedrijven uit deze sector dat onder het gemeentelijk bevoegd gezag voor de Wet milieubeheer valt, plaats door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

De voortgang van de uitvoe-ring zal worden bewaakt door een gezamenlijke overleggroep van het betreffende be-drijf-sle-ven en overheden. Periodiek zal worden nagegaan in hoe-verre de doel-stellingen zijn bereikt. De overleggroep zal tevens nagaan welke aanvul-lende activi-tei-ten eventueel noodzakelijk zijn als de doel-stellingen niet worden bereikt.

Met dit convenant wordt voor de vleesindustrie een invulling gegeven aan het doelgroepenbeleid voor de industrie, zoals dat is uitgewerkt in de notitie "Implementatie milieubeleid doelgroep industrie" (Tweede Kamer, 1991-1992, 21137, nr. 103). Deze notitie is op 23 september
1991 aan de Vaste Commissie voor Milieubeheer van de Tweede Kamer toegezonden en op 27 februari 1992 met deze commissie besproken.
De Intentieverklaring uitvoering milieubeleid vleesindustrie komt qua strekking en zwaarte overeen met de convenanten met de basismetaalindustrie (ondertekend op 10 maart 1992), de chemische industrie (2 april 1993), de zuivelindustrie (6 juli 1994), de metaal en elektrotechnische industrie (19 april 1995), de grafische industrie (8 april 1993), de textiel- en tapijtindustrie (8 maart 1996) en de papier- en kartonindustrie (8 maart 1996).

Hoogachtend,

de Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Bijlage(n) niet elektronisch beschikbaar

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...