Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over bouw woningen in een Winterbed

Datum nieuwsfeit: 03-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over de bouw van woningen in een winterbed
Gemaakt: 4-4-2000 tijd: 14:10


3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 3 april 2000

Onderwerp:

Kamervragen

Mede namens mijn collega van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zend ik u hierbij de antwoorden op de vragen van de kamerleden Van Gent en

Van der Steenhoven, over de bouw van woningen in het winterbed.


1. Hebt u kennisgenomen van het artikel in het Dagblad de Limburger van

3 december 1999 <> over het project Oolderveste en de bouw van woningen in het winterbed?
Ja, ik heb kennis genomen van het artikel in het dagblad De Limburger van

3 december 1999.


2. Deelt u de mening van de directeur Water van de Rijkswaterstaat directie Limburg (geventileerd in het artikel en de inspraakavond van
22 december 1999) dat hij bij de huidige regelgeving geen goedkeuring zou geven aan het project Oolderveste en dat de goedkeuring van project Oolderveste een politiek besluit is?

Ik kan geen uitspraak doen of het project Oolderveste wanneer het uitsluitend en alleen beoordeeld zou worden op grond van de beleidslijn Ruimte voor de rivier doorgang zou kunnen vinden, omdat ik geen afweging heb gemaakt aan de hand van het nee-tenzij criterium.

Indertijd is goedkeuring verleend aan het bouwplan Oolderveste in het kader van het bestuurlijk overleg tussen ministers van VROM en V&W en de provincie Limburg op 13 februari 1996 inzake de specifieke invulling van de beleidslijn langs de onbedijkte Maas. Deze specifieke invulling was nodig omdat langs de onbedijkte Maas geen natuurlijke begrenzing van het toepassingsgebied van de beleidslijn aanwezig is. Dit in tegenstelling tot het bedijkte rivierengebied waar de winterdijk het onderscheid tussen rivier en achterland heel nadrukkelijk markeert.

Over het pijplijnplan Herten-Maasdorp is toen afgesproken dat het plan doorgang kon vinden, mits een beschermingsniveau van 1/1250 per jaar zou worden gerealiseerd. Het plan Oolderveste komt in rivierkundige zin overeen met het plan Herten-Maasdorp.

In haar brief van 31-10-96 schrijft de toenmalige minister van VROM, mede namens haar toenmalige collega van V&W, aan de gemeente Roermond " U heeft mij ..//.. een voorstel gedaan, waarmee u een beschermingsniveau van 1:1250/jaar (nu) zult garanderen. Ik constateer, dat u met dit voorstel zult voldoen aan de afspraken uit het bestuurlijk overleg van 13 februari dit jaar. Ik kan u derhalve meedelen dat ik onder de voorwaarde dat u uw voorstellen in de nadere planontwikkeling verwerkt, akkoord ga met de te realiseren woningbouwlokatie. ..//." De voorstellen zijn vervolgens in verschillende stadia van de plan-ontwikkeling verwerkt.

Er zijn geen nieuwe feiten bekend die aanleiding zijn om terug te komen op de toen gemaakte afspraak. De minister van Verkeer en Waterstaat, i.c. de staatssecretaris is tevens bevoegd gezag voor de vergunningverlening ingevolge de Rivierenwet (nu Wet beheer rijkswaterstaatswerken).

De toenmalige afspraak over indertijd Herten-Maasdorp is daarom nu bepalend voor de vergunningverlening ingevolge de Rivierenwet voor het plan Oolderveste.


3. Was op het moment van het verlenen van de rivierenwetvergunning de beleidslijn Ruimte voor de rivier van kracht? Zo ja, waarom is deze dan toch verleend ondanks de bezwaren?

Ja, de beleidslijn dateert van 1996 en de vergunning is verleend op 11 oktober 1999. Bij vraag 2 zette ik reeds uiteen waarom in dit geval vergunning is verleend.

Hierbij merk ik op dat momenteel op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht een bezwarenprocedure plaatsvindt tegen de verleende vergunning.


4. Op welke wijze verschilt het project Oolderveste van andere pijplijnprojecten als Stadsblokken-Meinerswijk bij Arnhem en Waalfront-West bij Zaltbommel die geen doorgang mochten vinden?
Het project Oolderveste verschilt van de projecten Stadsblokken-Meinerswijk en Waalfront-West omdat laatstgenoemde projecten in het bedijkte rivierengebied
liggen en Oolderveste in het onbedijkte rivierengebied. Met betrekking tot Stadsblokken-Meinerswijk en Waalfront-West was het voor alle betrokkenen duidelijk dat het bouwplannen waren in het (lege) buitendijkse gebied, waardoor ruimte van de rivier werd afgenomen. In Limburg lag een en ander genuanceerder. Er is geen fysieke begrenzing van de rivier aanwezig en er wordt van oudsher feitelijk al gewoond in de Maas. Over een limitatieve lijst van pijplijnplannen zijn in het bestuurlijk overleg specifieke afspraken gemaakt, als onderdeel van een totaalpakket. Sommige pijplijnplannen konden onder voorwaarden doorgaan, andere niet (zie vraag 5)


5. Welke zogenaamde pijplijnprojecten mogen volgens u wel en welke niet gerealiseerd worden en op welke gronden?

De afspraak in het bestuurlijk overleg over de limitatieve lijst van pijplijnplannen heeft er uiteindelijk toe geleid dat de bouwplannen in het stroomvoerend winterbed zijn stopgezet (Portomaar, Roermond-Hatenboer, Swalmen-Asselt) en dat van rijkszijde onder de voorwaarde van eisen aan het beschermingsniveau is ingestemd met het uitvoeren van de pijplijnplannen Maasveld II in Tegelen, Centrum-zuid in Venlo, Brandt bij Maasbracht, Groeskamp in Thorn, Maasoever en Herten in Roermond.


6. Klopt het dat het beschermingsniveau van 1:1250 dat u in de antwoorden van

18 januari 2000 op onze vorige vragen noemt, alleen geldt voor de nieuwbouwlocatie en dat voor de andere kernen als Herten, Merum en Ool een lager beschermingsniveau geldt?

Ja. Het beschermingsniveau van 1/1250 per jaar is conform het advies van de
Commissie Watersnood Maas de voorwaarde geweest om het nieuwbouwplan doorgang te laten vinden. Deze eis is gesteld om nieuwe schadegevallen te voorkomen. Bestaande bebouwing achter de kaden, waaronder de kernen Herten, Merum en Ool, kennen cf. bestaande afspraken een lager beschermingsniveau, 1:50 na de aanleg van de kaden uit het Deltaplan Grote Rivieren en een hoger niveau na uitvoering van de Maaswerken (doelstelling 1:250).


7. Bent u bereid om de berekeningen over het veiligheidsniveau in de kernen Herten, Merum en Ool waar u op doelde inzichtelijk te maken aan de inwoners en de Kamer hierover te berichten?
Ja, ik ben bereid de berekeningen over het beschermingsniveau inzichtelijk te presenteren.


8. Moet er voor de wijzigingen in het bestemmingsplan die nu plaats vinden nog een rivierenwetvergunning verleend worden? Zo ja, bent u bereid om deze te weigeren?

Een wijziging van het betreffende bestemmingsplan is in beginsel voor mij geen aanleiding om de nu verleende vergunning voor de ophoging en de woonbebouwing aan te passen, mits de buitencontouren van het plan dezelfde blijven en de hoofd- functie permanente bewoning blijft.

Met vriendelijke groet,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

drs J.M. de Vries

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...