Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Tweede Kamer 4 april 2000

Datum nieuwsfeit: 04-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


dinsdag 4 april 2000

KAMERVERGADERING(via draadomroep)*

De vergadering van de Tweede Kamer begint op dinsdag 4 april om 14.00 uur.

Bij aanvang van de vergadering heeft het mondelinge vragenuur plaats. Hierbij komen de volgende vragen aan de orde (onder voorbehoud):
-van de heer Harrewijn (GroenLinks) aan staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de inhoud en status van een LISV-notitie inzake de WAO en over de onrust die mogelijk veroorzaakt is door berichtgeving over in die notitie verwoorde plannen die "forse ingrepen in de WAO" zouden behelzen;

-van mevrouw Kant (SP) aan minister Borst (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over het aantrekken van verpleegkundigen van buiten de EU;
-van de heer Oudkerk (PvdA) aan minister Borst (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over uitlatingen van de Inspecteur Volksgezondheid inzake misstanden en grove overtredingen van de wet (reclamebesluit) door farmaceutische industrieën en artsen;
-van de heer Stellingwerf (RPF) aan minister De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over uitvoering van motie (26707, nr.17) inzake de oormerking van de rijksbijdrage van het gemeentefonds en het provinciefonds ter instandhouding van de regionale en de lokale omroepen gedurende een periode van drie jaar.
De mondelinge vragen staan op alfabetische volgorde. Voor de volgorde van behandeling: raadpleeg deze pagina dinsdag na 12.30 uur.

Vervolgens stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast en volgen stemmingen.

Hierna debatteert de Kamer over de Wijziging van de Waarborgwet 1986. De wijziging heeft tot doel het toezicht op het naleven van de Waarborgwet door de Dienst van de Waarborg voortaan te laten uitvoeren door privaatrechtelijke rechtspersonen, de zogenoemde waarborginstellingen. Het betreft hier het toezicht op het waarborgen en stempelen van edelmetalen voorwerpen.

Vervolgens praat de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en staatssecretaris Van der Ploeg (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over monumentenzorg en grootschalige reparaties (dit algemeen overleg had plaats op donderdag 23 maart jongstleden).

De Kamer debatteert ten slotte over de voortgang bij het wegwerken van de wachtlijsten in de gezondheidszorg.


*Voor informatie over uitzendfrequenties: raadpleeg uw lokale kabelbedrijf

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie: 15.15 tot ca. 16.15 uur Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Vliegenthart (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en minister Korthals (Justitie) over jeugdzorg. Er wordt onder meer gesproken over plaatsingsproblemen van onder toezicht gestelde jeugdigen in justitiële jeugdinrichtingen.

Volkshuivesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 15.30 tot ca. 18.00 uur Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over het storten van brandbaar afval bij de Derde Merwedehaven en de eindrapportage van de evaluatiecommissie BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks).

Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
16.00 tot ca. 18.00 uur Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over seizoenwerk in de agrarische sector.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 10.00 tot ca. 10.45 uur uur - Klompézal
Agenda: besloten briefing over het advies van de VROM-raad inzake een slagvaardiger ruimtelijk ordeningsbeleid.
Tijdelijke commissie Besluitvorming uitzendingen: 15.30 uur Kappeyne van de Coppellozaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie