Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen over particuliere basisschool

Datum nieuwsfeit: 04-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vragenformulier 4 april 2000


2990009300

Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, mw. Adelmund, over een particuliere basisschool. (Ingezonden 4 april 2000)


1

Kent u het bericht `Weer particuliere basisschool'? 1)


2

Vindt u het inderdaad `zorgelijk' wanneer ouders gewone basisscholen uit onvrede verlaten? Zo ja, wat gaat u hiertegen ondernemen? Zo neen, waarom niet?


3

Bent u van mening dat het initiatief van het Instituut Westvoorne om een particuliere basisschool op te richten, niet veel navolging krijgt? Kunt u toelichten waarop u uw mening baseert?


4

Wat is de feitelijke ontwikkeling van het aantal particuliere scholen in zowel basis- als voortgezet onderwijs? Om welke leerlingaantallen gaat het? Welke conclusie verbindt u aan deze ontwikkeling?


5

Hoe wilt u voorkomen dat de positie van het door de overheid bekostigde onderwijs wordt bedreigd als door de komst van particuliere scholen met zeer kleine klassen het lerarentekort in het reguliere onderwijs toeneemt?


6

Hoe wilt u voorkomen dat het draagvlak voor het door de overheid bekostigde basisonderwijs wordt aangetast wanneer steeds meer ouders hun kinderen bij particuliere basisscholen inschrijven?


7

Hoe wilt u voorkomen dat de komst van particulieren scholen met hoge inschrijfgelden een verhogend effect hebben op de ouderbijdragen in het reguliere onderwijs?


8

Gaan particulieren scholen een bijdrage leveren aan het project Weer Samen naar School, waarbij er naar gestreefd wordt om leerlingen uit het speciaal onderwijs tot het reguliere onderwijs te integreren? Zo neen, waarom niet?


9

Is het u bekend dat er bij de onderwijsinspectie onduidelijkheid bestaat over de vraag hoe de grondwettelijke taak om toezicht op al het onderwijs te houden, moet worden uitgevoerd? 2) Zo ja, wat gaat u hiertegen ondernemen?


10

Kunt u exact aangeven hoe de onderwijsinspectie de kwaliteit van het onderwijs aan particulieren scholen controleert?


11

Deelt u de mening dat de komst van een basisschool waarvoor per leerling 25.000 gulden per jaar betaald moet worden, een voorbeeld is van een onaanvaardbare tweedeling in het onderwijs? Zo neen, waarom niet?


12

Bent u bereid te onderzoeken hoe de stichting van elitescholen zoals deze in Westvoorne kan worden tegengegaan?

Spits, 29 maart jl.

Het Onderwijsblad, 25 maart jl.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie