Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over Birmese vluchtelingen

Datum nieuwsfeit: 04-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over birmese vluchtelingen in bangladesh en thailand
Gemaakt: 5-4-2000 tijd: 15:51

Ken-merk


__

Blad

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd./2

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 4 april 2000

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer met kenmerk
299008480, waarbij gevoegd waren de door het lid Karimi overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U in bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

Eveline Herfkens

Minister voor Ontwikkelingssamenwerking


6

Antwoord van mevrouw Herfkens, Minister voor
Ontwikkelingssamenwerking, op vragen van het lid Karimi over Birmese vluchtelingen in Bangladesh en Thailand.Vraag 1

Heeft u kennis genomen van het artikel 'Besprekingen over vluchtelingen Birma'?

Antwoord

Ja.

Vraag 2

Is het waar dat de heer Petersen, een hoge vertegenwoordiger van de UNHCR, in Birma is voor besprekingen met het regime?

Antwoord

Assistent Hoge Commissaris voor Vluchtelingen Jessen-Petersen heeft onlangs Birma en Thailand bezocht, en heeft daar met de autoriteiten gesproken over de nog in Bangladesh verblijvende Rohingya-vluchtelingen, over de situatie van de naar Birma teruggekeerde Rohingya's en over de Birmese vluchtelingen in Thailand.

Vraag 3

Bent u op de hoogte van de agenda van de besprekingen? Weet u wat de inzet van de UNHCR zal zijn inzake de Birmese vluchtelingen in Bangladesh en Thailand? Zal er opnieuw worden gesproken over de dwangarbeid die terugkerende vluchtelingen wordt opgelegd?

Antwoord

Ik ben globaal op de hoogte van de agenda en de resultaten van de besprekingen. De gesprekken betroffen enerzijds de algemene situatie en ontwikkelingen inzake de Rohingya's. Hierbij werd vooral ingegaan op de betrokkenheid van UNHCR bij het reïntegratieprogramma voor de Rohingya's in Birma. Anderzijds werd gesproken over de problematiek van de Birmese vluchtelingen in Thailand en de mogelijkheden voor een UNHCR-vestiging in Oost-Birma met het oog op eventuele toekomstige faciliteiten indien vluchtelingen vanuit Thailand naar Birma zouden willen terugkeren. Overigens blijken de Birmese autoriteiten vooralsnog niet bereid op korte termijn een UNHCR-presentie in Oost-Birma toe te staan.

Ten aanzien van het integratieprogramma voor Rohingya's in Northern Rakhine State in West-Birma streeft UNHCR naar een verantwoorde afbouw en overdracht van haar coördinerende rol. UNHCR zal in dit gebied overigens haar activiteiten ter bescherming van de Rohingya-bevolking voortzetten.

Het opleggen van dwangarbeid aan teruggekeerde vluchtelingen is een van de voornaamste zorgen van UNHCR. De heer Jessen-Petersen heeft deze kwestie wederom als zodanig bij de Birmese autoriteiten aanhangig gemaakt.

Vraag 4

Hoeveel Rohingya's verblijven nu nog in Bangladesh? In hoeverre wordt er druk op hen uitgeoefend, hetzij door de autoriteiten van Bangladesh, hetzij door de UNHCR, om terug te keren naar Birma? In welke mate krijgen teruggekeerde vluchtelingen nog dwangarbeid opgelegd? Zijn u recente gegevens bekend over misstanden bij dwangarbeid, zoals een aantal jaren terug duidelijk is geworden uit het rapport van de ILO?

Antwoord

Er verblijven nog circa 21.000 Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh. UNHCR leeft voor deze groep het principe van vrije keuze voor of tegen terugkeer zorgvuldig na. Dit is ook het geval aan Bangladeshi zijde, zij het dat de uitvoerende diensten die verantwoordelijk zijn voor de gang van zaken in de vluchtelingenkampen soms wel degelijk druk op vluchtelingen uitoefenen om terug te keren. Voor zover mij bekend is dit laatste dankzij de nauwe betrokkenheid van UNHCR en NGO's bij het dagelijks functioneren van de kampen beperkt gebleven tot incidenten en heeft UNHCR in deze gevallen steeds getracht corrigerend op te treden. UNHCR heeft in de kampen zeer recent een toename van deze incidenten gesignaleerd en heeft deze kwestie op hoog niveau opgenomen met de Bangladeshi autoriteiten.

Het opleggen van dwangarbeid aan Rohingya's komt nog steeds voor. In
1995 hebben de autoriteiten UNHCR toegezegd dwangarbeid in Northern Rakhine State te zullen beperken tot maximaal vier dagen per maand, iets waaraan overigens niet in alle gevallen de hand wordt gehouden. In 1999 vaardigden de Birmese autoriteiten een instructie uit om de wet die requisitie voor dwangarbeid mogelijk maakt (Town and Village Act, 1907) niet toe te passen. Volgens UNHCR zou gedurende de afgelopen zes maanden als gevolg hiervan minder dwangarbeid zijn opgelegd. Overigens wordt dwangarbeid in Birma niet uitsluitend aan Rohingya's opgelegd, maar in het gehele land.

Ik ben van mening dat dwangarbeid op zichzelf al een misstand is. Afgezien daarvan zijn er berichten over misstanden in samenhang met dwangarbeid, die vergelijkbaar zijn met hetgeen de ILO in 1998 heeft gesignaleerd.

Vraag 5

Wat is het effect geweest van het geoormerkte bedrag van 200.000 gulden bijgedragen door Nederland binnen het Rohingya-programma voor de protectietaak van de UNHCR in Birma?

Antwoord

Van de Nederlandse bijdrage is 200.000 gulden van het totaalbedrag van
1 miljoen gulden geoormerkt voor het protectiewerk van UNHCR in het herkomstgebied van de Rohingya's.

Aangezien veel donoren dit programma financieel ondersteunen valt moeilijk vast te stellen wat het rechtstreekse effect van specifiek de Nederlandse bijdrage is geweest. Uit bredere verslaglegging van UNHCR en uit rapportage van derden blijkt dat UNHCR haar beschermingstaken in Northern Rakhine State serieus neemt en zich op pragmatische wijze inzet voor een betere eerbiediging van de grondrechten van de Rohingya's en voor draaglijker levensomstandigheden voor deze bevolkingsgroep. In zijn recente gesprekken met de Birmese autoriteiten heeft Assistent Hoge Commissaris Jessen-Petersen hieraan ook weer speciaal aandacht geschonken. Aannemelijk is dat de Nederlandse bijdrage de protectierol van UNHCR in het gebied heeft versterkt.

Vraag 6

Wat is de uitkomst van het door u toegezegde overleg tussen donorlanden (waaronder Nederland) en de Bangladeshi autoriteiten inzake het bereiken van een oplossing voor de Rohingya-vluchtelingen? Wat is de Nederlandse inzet geweest tijdens dit overleg? Waar heeft het overleg toe geleid voor de vluchtelingen?

Antwoord

Officieel overleg met de autoriteiten heeft nog niet plaatsgehad. Wel heeft Japan, namens de bij het Rohingya-programma betrokken organisaties en donoren, eind 1998 een voorbespreking gehad met de Bangladeshi Minister van Buitenlandse Zaken. Deze gaf aan dat hij de premier zou informeren, waarna overleg zou kunnen plaatsvinden. Een nadere reactie is tot nu toe niet ontvangen. Van een Nederlandse inzet tijdens bedoeld overleg kan dus ook nog geen sprake zijn en van eventuele gevolgen van dat overleg voor de vluchtelingen evenmin. De Nederlandse Ambassade in Dhaka heeft het vraagstuk van de Rohingya's intussen wel bij diverse ontmoetingen met leden van de regering aan de orde gesteld. Concreet resultaat heeft dit evenwel tot dusver niet gehad.

De Bangladeshi overheid, die overigens volhardt in het standpunt dat alle vluchtelingen (vrijwillig) dienen terug te keren naar Birma, lijkt in de binnenlandse politiek noch in de relaties met Birma prioriteit te willen geven aan een oplossing voor de nog in Bangladesh verblijvende restgroep van Rohingya-vluchtelingen.

Vraag 7

Wat is uw oordeel over de inzet van de UNHCR sinds het najaar van 1998 om het lot van de vluchtelingen te verbeteren, gedwongen repatriëring (ook als dit op kleine schaal is) te voorkomen, en dwangarbeid tegen te gaan?

Is uw oordeel dermate positief dat een Nederlandse bijdrage aan het UNHCR-programma nog steeds gerechtvaardigd is?

Antwoord

UNHCR houdt zorgvuldig vast aan het principe van vrijwillige terugkeer en heeft met haar programma daadwerkelijk bijgedragen aan de verbetering van de sociaal-economische positie van de teruggekeerde Rohingya-vluchtelingen. Ik beschouw het als een doorbraak dat UNHCR, na de eind 2000 voorziene overdracht van de coördinatie van het reïntegratieprogramma voor de Rohingya's, haar protectietaken in Northern Rakhine State kan en zal voortzetten. Bij de afweging of continuering van steun aan het hulpprogramma voor de Rohingya's gerechtvaardigd is speelt een moreel dilemma. Dit omvat de keuze voor voortzetting van steun aan een programma dat wordt uitgevoerd in een context van dwangarbeid en andere mensenrechtenschendingen, óf voor stopzetting van de steun, waarbij de Rohingya's in Birma aan hun lot worden overgelaten. Gegeven de omstandigheden beoordeel ik de inzet van UNHCR voor de Rohingya's positief. UNHCR's protectiewerk voor de Rohingya's zal ik dan ook blijven ondersteunen.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...