Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Enschede houdt vast aan Usseleres gemengd bedrijventerrein

Datum nieuwsfeit: 04-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enschede

B&W HOUDEN VAST AAN USSELERES VOOR MODERN GEMENGD BEDRIJVENTERREIN

Enschede, 4 april 2000

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede blijven bij hun besluit van 5 oktober 1999 om het noordelijk deel van de Usseleres aan te wijzen als modern gemengd bedrijventerrein. B&W is in dit besluit gesterkt door een tweetal nadere studies van de Grontmij. Het college heeft besloten tot deze studies naar aanleiding van vragen van de raadsfractie van de PvdA over de locatiekeuze. De conclusie van de Grontmijrapporten is: de discussie over het bieden van ruimte voor een modern gemengd bedrijventerrein toe te spitsen op de Usseleres (noordelijk deel).

Het raadsvoorstel wordt behandeld in een gecombineerde vergadering van de raadscommissies Ruimtelijke Ordening en Milieu, Onderwijs en Werk en Middelen op dinsdag 11 april aanstaande. Uiteindelijk spreekt de Gemeenteraad op 17 april aanstaande haar oordeel uit. Indien de Gemeenteraad akkoord gaat wordt het voorstel samen met de rest van de nota "Enschede biedt ruimte voor de toekomst" vrijgegeven voor formele inspraak rond mei dit jaar.

De Grontmij rapporten
In de nota "Beoordeling locatie Euregio Noord" van november 1999 komt de Grontmij tot de conclusie dat uitbreiding van het bestaande Euregiobedrijventerrein naar het noorden veel negatieve effecten heeft. Natuur, landschap en cultuurhistorische waardevolle zaken zullen belangrijke schade leiden. As gevolg van de nodige inpassings- en compensatiemogelijkheden is maar een klein aantal hectares uitgeefbaar. Er zal een toekomstige druk komen om dwars door een waardevol natuurgebied een verbinding aan te leggen naar de A1. In de nota "Effectenstudie Modern gemengd bedrijventerrein" uit maart van dit jaar hebben de Grontmij, H+N+S (landschapsarchitecten) en Kolpron (economie) gekeken of de benodigde ruimtebehoefte te verdelen was over meerdere locaties te weten het noordelijk deel Usseleres, Euregio Noord aangevuld met een terrein in de bocht van de Euergioweg/oostweg en een strook ten zuiden van de spoorlijn Enschede- Gronau. Conclusie is dat deze variant meer negatieve gevolgen heeft op landschap, natuur en cultuurhistorische waarden en dat deze variant minder goed past op de vraag naar bedrijfsterrein vanuit de markt.
Op zoek naar een locatie voor een modern gemengd bedrijventerrein Enschede heeft sterk behoefte aan een modern gemengd bedrijventerrein. In de nota "Enschede biedt ruimte voor de toekomst" zijn drie alternatieve locaties genoemd: Boeldershoek Oost/Twekkleo, Usseleres (noordelijk deel) en Glanerbrug Noord.
In de periode juni oktober 1999 zijn in samenspraak met belanghebbenden de voors en tegens van elk van de locatie bekeken. Het besef blijft van het belang en de kwetsbaarheid van de groene waarden van elk van de locaties.

Oktober vorig jaar heeft B&W besloten de Raad voor te stellen de Usseleres aan te wijzen voor een modern gemengd bedrijventerrein. Daarvoor waren de argumenten:

* De Usseleres ligt direct aan de A 35 en aan het toekomstig knooppunt met de A18/15. Het gaat om een zichtlocatie aan één van de twee stadsentrees. Dit biedt een uitstekende mogelijkheid voor het vestigen van een modern bedrijventerrein.
* De Usseleres sluit aan bij de bestaande stad en bij bestaande en te ontwikkelen bedrijventerreinen

* De ontwikkeling van deze locatie is het meest haalbaar. Het ligt in zn geheel binnen gemeentegrenzen

* De Usseleres heeft belangrijke groene waarden, maar nu al wordt de es door een aantal infrastructurele elementen begrensd en doorsneden.

Op basis de keuze van het college heeft de PvdA heeft een aantal schriftelijke vragen gesteld. Vervolgens heeft de gemeente nadere studies laten uitvoeren door de Grontmij.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie