Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Financien: heffing van omzetbelasting op groeibriljanten

Datum nieuwsfeit: 04-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Heffing van omzetbelasting met betrekking tot groeibriljanten.


31. MEDEDELING 31. Heffing van omzetbelasting met betrekking tot groeibriljanten.

DIRECTIE VERBRUIKSBELASTINGEN

HEFFING VAN OMZETBELASTING MET BETREKKING TOT GROEIBRILJANTEN

Besluit van 4 april 2000, nr. VB 1999/2568U

zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 23 december 1994, nr.VB 1994/4583

De plaatsvervangend directeur-generaal der Belastingen heeft namens de staatssecretaris het volgende besloten.

Groeibriljanten zijn diamanten die, geplaatst in een sieraad, worden verkocht onder het beding dat het sieraad binnen een bepaalde periode en onder bepaalde voorwaarden tegen een gegarandeerde innameprijs kan worden ingeruild tegen een ander, met een grotere groeibriljant of met meer groeibriljanten gezet sieraad, waarvan de waarde in de regel een bepaald percentage hoger moet zijn dan die van het in te nemen sieraad. De gegarandeerde innameprijs is daarbij (vrijwel) gelijk aan de dagwaarde van het in te nemen sieraad, waaronder wordt verstaan de prijs die op het tijdstip van de inruil voor het sieraad betaald zou moeten worden indien het in ongebruikte staat zou worden gekocht. De garantie met betrekking tot de innameprijs geldt voor elke ondernemer die bij het desbetreffende groeisysteem is aangesloten. Het sieraad behoeft derhalve niet te worden ingeruild bij de ondernemer die het aan de inruiler geleverd heeft.

Na inname wordt de groeibriljant in de regel doorverkocht aan de groothandel, alwaar het sieraad wordt gesloopt en de diamant wordt toegevoegd aan de voorraad, om te eniger tijd opnieuw in een sieraad geplaatst, en via de detailhandel - al dan niet in het kader van het groeisysteem - gedistribueerd te worden. Het laatste heeft tot gevolg dat opnieuw over de gehele verkoopprijs omzetbelasting geheven wordt, ook al is de diamant reeds eerder aan eindheffing van omzetbelasting onderworpen geweest.

Gelet op de omstandigheid dat daardoor een ongewenste cumulatie van omzetbelasting zou ontstaan welke niet te voorkomen is door toepassing van de met ingang van 1 januari 1995 van kracht zijnde regeling voor gebruikte goederen, alsmede op het bijzondere karakter van het onderhavige groeisysteem, keur ik tot nader order goed dat door ondernemers die groeibriljanten verkopen via een systeem waarbij een groothandel betrokken is, als volgt gehandeld wordt.


1. Ter zake van de leveringen van groeibriljanten wordt omzetbelasting voldaan over de gehele vergoeding in de zin van artikel 8, lid 2, van de Wet op de omzetbelasting 1968. In geval van levering tegen inruil van een andere groeibriljant wordt de verrekende innameprijs voor het ingenomen sieraad niet op de vergoeding in mindering gebracht.


2. Op de aangifte kan als voorbelasting mede in aftrek worden gebracht de naar het algemene tarief te berekenen omzetbelasting, begrepen in de innameprijzen voor de in het desbetreffende tijdvak van anderen dan ondernemers ingenomen groeibriljanten, voor zover deze binnen twee weken na de inname zijn doorgeleverd aan één van de in de bijlage genoemde groothandelaren. Deze aftrek is slechts mogelijk voor zover de ondernemer en de groothandelaar aan wie de briljant wordt doorgeleverd onafhankelijk van elkaar zijn.


3. Ter zake van de doorlevering van een ingenomen groeibriljant aan de groothandelaar wordt omzetbelasting in rekening gebracht over het door de groothandelaar betaalde bedrag. Deze belasting wordt voldaan bij de aangifte over het tijdvak waarin de betaling ontvangen is.


4. De in punt 3 bedoelde belasting wordt door de groothandelaar in aftrek gebracht na het verstrijken van de gemiddelde doorlooptijd van diamanten, te rekenen vanaf het einde van het tijdvak van aangifte waarin de in punt 3 bedoelde betaling is verricht.

5. De gemiddelde doorlooptijd, bedoeld in punt 4, wordt voor de desbetreffende groothandelaar bepaald door toepassing van de formule:
V


- x 12 maanden + 1 maand

I

Hierin is:

V: de gemiddelde waarde van de voorraad diamanten in het voorafgaande boekjaar;

I: de totale inkopen diamanten in het voorafgaande boekjaar.

Groothandelaren worden op verzoek in de bijlage opgenomen, indien zij schriftelijk verklaren, overeenkomstig deze regeling te zullen handelen. Het verzoek moet tezamen met evenbedoelde verklaring worden gericht aan de Directie Verbruiksbelastingen van het Ministerie van Financiën. De opname in de bijlage geschiedt met ingang van de eerste dag van het eerstvolgende kalenderjaar, met dien verstande dat het eerste verzoek, mits ingediend vóór 1 maart 1995, kan worden ingewilligd per 1 januari 1995. De opname kan te allen tijde met opgaaf van redenen worden beëindigd.

Ter toelichting merk ik op, dat het vervallen van de inruilregeling een regeling noodzakelijk maakt die cumulatie van belastingheffing voorkomt zonder dat de briljant van omzetbelastingdruk wordt ontlast. Bovenstaande bepalingen strekken er dan ook toe de briljant niet eerder van de belastingdruk te ontlasten dan op het tijdstip waarop hij opnieuw - over de gehele verkoopprijs - aan eindheffing van omzetbelasting onderworpen wordt. Aldus wordt op praktische wijze hetzelfde resultaat bereikt als met toepassing van de zgn. marge-regeling.

Gelet op de samenhang tussen de onder punt 2 vermelde faciliteit en de vereiste medewerking van de betrokken groothandelaren, behoud ik mij het recht voor mij nader op de toepassing van de regeling te beraden, als zou blijken dat bovenstaande bepalingen niet naar behoren worden nageleefd.

De Staatssecretaris van Financiën,

namens deze,

De Plv. Directeur-Generaal der Belastingen,

MR. P.P.W. SWILDENS.

BIJLAGE

Amsterdamse Diamant Maatschappij BV

Hogehilweg 14, 1101 CD Amsterdam-ZO

Postbus 12500, 1100 AM Amsterdam-ZO

Peter Bruining BV

A. Hofmanweg 38, 2031 BL Haarlem

Postbus 9629, 2003 LP Haarlem

Adolf Dam BV

Industrieweg 2, 2921 LB Krimpen a/d IJssel

Postbus 198, 2920 AD Krimpen a/d IJssel

Diamonde BV

Grote Bickersstraat 72, 1013 KS Amsterdam

Postbus 2120, 1000 CC Amsterdam

De Goudsmid v.o.f.

Luciastraat 33, 6191 TA Beek

Postbus 164, 6190 AD Beek

Handelsmaatschappij Eduard Goudsmit BV

Conradstraat 38, 3013 AP Rotterdam

Postbus 29048, 3001 GA Rotterdam

Hoogers Juweliers

Besterdplein 32, 5014 HP Tilburg

Internationale Diamant Nederland BV

Antigoneschouw 21-A, 2726 KD Zoetermeer

Postbus 268, 2700 NA Zoetermeer

Merci Diamant BV

Hogehilweg 14, 1101 CD Amsterdam

D.A. Renses BV

Terbregseweg 6a, 3056 JW Rotterdam

Postbus 33519, 3005 HA Rotterdam

Johan Rozendaal BV

Groenekanseweg 246, 3737 AL Groenekan

Carel Teulings BV

Hedikhuizerweg 7, 5222 BC 's-Hertogenbosch

Postbus 2100, 5202 CC 's-Hertogenbosch

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...