Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verbreding gedeelte Bredaseweg Tilburg tot vier rijstroken

Datum nieuwsfeit: 04-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Tilburg


4-4-2000

Verbreding gedeelte Bredaseweg tot vier rijstroken

Het college van b&w wil het gedeelte van de Bredaseweg tussen de Burg. Baron van Voorst tot Voorstweg en de Baroniebaan verbreden van twee naar vier rijbanen voor autoverkeer. Zij ziet hierbij geen mogelijkheden voor de aanleg van een parallelweg aan de zuidzijde en een fietspad aan de noordzijde. Deze opties waren tijdens de inspraakronde naar voren gebracht, maar zijn niet wenselijk vanwege de gestelde ruimtelijke randvoorwaarden (geen aantasting groen aan beide zijden van de weg). Wel wordt naar aanleiding van de inspraak de vormgeving van de in- en uitritten aangepast en wordt nader onderzocht of de snelheid van het autoverkeer naar 70 km/h verlaagd kan worden. Verder zal er sprake zijn van een (beperkte) landschappelijke inpassing. Het voorstel wordt op 22 mei a.s. aan de gemeenteraad voorgelegd.

Inspraak
Op 11 oktober 1999 heeft het college van burgemeester en wethouders (b&w) haar voorkeur uitgesproken voor de verbreding van de Bredaseweg tussen de Baroniebaan en de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg van twee naar vier rijbanen (de zogenaamde variant E-minimaal). Hierop zijn diverse inspraakreacties binnengekomen. Deze zijn bij de besluitvorming op 3 april jl. afgewogen en waar mogelijk in de plannen verwerkt.
Een belangrijke wens uit de inspraak betrof de aanleg van een parallelweg aan de zuidzijde (in plaats van het fietspad). Hoewel een parallelweg een relatief veiligere oplossing zou bieden voor de in- en uitritten, zijn de bijkomende bezwaren zeer groot. Zo is bij de aanleg van een parallelweg meer ruimte nodig. Dit betekent ondermeer het kappen van bomen, aanpassing van bestemmingsplannen en aanmerkelijke particuliere grondverwerving. Om al deze redenen heeft het college van b&w besloten om van een parallelweg af te zien.
De optie om een fietspad aan de noordzijde aan te leggen is niet mogelijk binnen de gestelde ruimtelijke randvoorwaarden (geen aantasting groen aan beide zijden van de Bredaseweg). Door het fietspad aan de zuidzijde te plaatsen, ontstaan er maar voor een beperkt aantal fietsers meer oversteken (bv. voor de fietsers die tussen de wijk Zorgvlied en de hockeyvelden reizen). Het ontwerp houdt op deze punten rekening met veilige oversteken bij kruisingen met verkeerslichten.
Verder wordt in verband met de veiligheid de vormgeving van in- en uitritten naar aanleiding van de inspraakreacties bijgesteld. Ook wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om de snelheid voor het autoverkeer naar 70 km/h te verlagen. Een verlaging naar 50 km/h is niet haalbaar, mede gelet op de aansluitende wegen (Bredaseweg buiten de kom 80 km/h, Baroniebaan 70 km/h).

Landschappelijke inpassing
De vormgeving van de weguitbreiding moet zorgvuldig landschappelijk worden ingepast en begeleid. De vormgeving van de weg en de opwaardering van het groen langs de weg spelen hierbij een belangrijke rol. Een extern adviesbureau (HNS) heeft hiervoor een landschapsplan opgesteld. Het uitgangspunt bij deze studie was: geen aantasting van bestaand groen. Het adviesbureau heeft in het plan drie verschillende varianten voor de landschappelijke inpassing beschreven. Na een uitgebreide afweging (op het gebied van ruimte, verkeer, beheer, verkeer en financieën) heeft het college gekozen voor een (beperkte) landschappelijke inpassing. Deze inpassing bestaat uit:
* een bolle, groene middenberm;

* nieuwe (gebogen) verlichting (gecombineerd met verlichting voor zuidelijk fietspad) aan beide zijkanten;

* waar nodig nieuwe beplanting langs de bosrand (lage struiken en bomen);

* magnolia's bij in- en uitritten;

* een tussenberm met gras en een heg tussen rijbaan en fietspad;
* eventueel heggen tussen enerzijds open tuinen aan de Bredaseweg en anderzijds rijbaan en fietspad;

* aanleg van zeven faunapassages.

Verdere procedure
Op woensdag 12 april a.s. wordt over het collegebesluit een informatieavond gehouden in Auberge du Bonheur, Bredaseweg 441. Aanvang 20.00 uur.
De raadscommissie Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Verkeer en Vervoer (ROV) behandelt het voorstel op 17 april 2000, waarna het op 22 mei a.s. aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Als de gemeenteraad instemt met het plan dan zal de uitvoering in het najaar van 2000 beginnen. De aanleg zal dan medio 2001 gereed zijn.
Achtergrond
De Bredaseweg, met name het gedeelte tussen de Baroniebaan en Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg, heeft dagelijks te kampen met veel autoverkeer. Deze drukte zal in de (nabije) toekomst alleen nog erger worden door de bouw van nieuwe woningen in Reeshof en vestiging van nieuwe bedrijven op Vossenberg. In het Algemeen Beleidsplan 1999-2002 zijn deze problemen onderkend en is het voornemen opgenomen om de capaciteit te verruimen met een derde rijstrook. In de afgelopen tijd is uitgebreid onderzoek verricht naar mogelijke oplossingen. Naast een goede en duurzame oplossing voor het autoverkeer, heeft het behoud van het waardevolle groen langs de Bredaseweg hierbij een belangrijke rol gespeeld.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie