Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over inkomensregeling topsporters

Datum nieuwsfeit: 05-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over inkomensregeling topsporters
Gemaakt: 6-4-2000 tijd: 16:3

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 5 april 2000

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, de antwoorden op de vragen, gesteld door de leden van uw Kamer Atsma en Reitsma (CDA) over de inkomensregeling topsporters (2990008120).

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

M. Vliegenthart


4

Antwoorden op kamervragen van de leden Atsma en Reitsma over de inkomensregeling topsporters.

(2990008120)


1.

Hebt u kennis genomen van het artikel «Centen op de sintelbaan»?


1.

Ja.


2.

Is er sprake van een meningsverschil tussen u beiden over de uitwerking van de inkomensregeling voor topsporters? Welk «juridisch bezwaar» kleeft er volgens de Staatssecretaris van Financiën aan de regeling zoals die vorig jaar door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is voorgesteld?


2.

Er is geen sprake van een meningsverschil over en er kleeft geen «juridisch bezwaar» aan de uitwerking van de inkomensregeling. De staatssecretaris van Financiën en ik zoeken in goed overleg onder meer naar een uitwerking waarbij een toelage voor topsporters gecombineerd kan worden met een onder de voorgestelde belastingherziening 2001 onbelaste vaste kostenvergoeding. De voorgestelde fiscale regelgeving kent alleen de mogelijkheid van onbelaste vaste kostenvergoedingen in combinatie met een echte of fictieve dienstbetrekking. Bij de voorgestelde inkomensregeling zal - naar het zich thans laat aanzien - sprake zijn van een fictieve dienstbetrekking, te weten de zogenoemde gelijkgesteldenregeling. Gelet op deze vermoedelijke uitgangspositie behoort een onbelaste kostenvergoeding dus tot de mogelijkheden indien wordt voldaan aan de daarbij gebruikelijk te stellen voorwaarden.


3.

Is het bericht waar dat de Staatssecretaris van Financiën de voorstellen van NOC*NSF om te komen tot een prestatieloon voor topsporters ook uit fiscale overwegingen beter vindt dan die van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport?


3.

Nee. De te ontwerpen regeling zal in overeenstemming zijn met de vigerende fiscale regelgeving. Overigens verwijs ik hierbij ook naar het antwoord op vraag 2.


4.

Kunt u garanderen dat de topsporters niet de dupe worden van een langslepende discussie over de uitvoeringsregeling en op welke wijze legt u de definitieve regeling aan de Tweede Kamer voor.


4.

Topsporters zullen geen majeure gevolgen ondervinden van de tijd die nodig is voor het ontwerpen van een sluitende regeling. Zodra de regeling gereed is zal ik de Kamer informeren.


5.

Bent u bereid gedetailleerd in te gaan op de relatie tussen sport(vereniging) en fiscus, mede naar aanleiding van de toezeggingen van de Staatssecretaris van Financiën tijdens de Algemene Ledenvergadering van NOC*NSF?


5.

Voor het antwoord op deze vraag verwijs ik naar de brief die een dezer dagen aan de voorzitter van de Tweede Kamer zal worden gezonden. In de bij die brief gevoegde bijlage gaan de staatssecretaris van Financiën en ik uitgebreid in op de relatie tussen sport(vereniging) en fiscus.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie