Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Borsele

Datum nieuwsfeit: 05-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente BorseleGemeente Borsele Gemeente Borsele home Actuele info


9e jaargang - nr.7 - 7 april 2000
Archief: Vanaf 7e jaargang - nr.16 28 augustus 1998 Persberichten: Vanaf april 1999
Gemeentelijke info: Openingstijden, wetenswaardigheden etc. Dorpsraden: Informatie van de dorpsraden

Millenniumbomen voor Boomfeestdag 2000

Op woensdag 22 maart 2000 was het weer Boomfeestdag. In de gemeente Borsele is voor deze speciale millennium Boomfeestdag op elk dorp een millenniumboom geplant. Deze millenniumbomen zijn door steeds drie leerlingen van de basisschool uit het dorp geplant. Deze leerlingen waren de winnaars van een opstelwedstrijd die voor de Boomfeestdag georganiseerd was. Namens de gemeente was in elke kern een wethouder of sectorhoofd aanwezig. Alle bomen die geplant zijn, zijn duurzame soorten zoals de Linde, de Esdoorn en de Plataan.

De opstelwedstrijd was speciaal voor de millennium Boomfeestdag georganiseerd en ging over bomen. De opstellen zijn gejureerd door de dorpsraden. Van de winnende opstellen wordt ook nog een boekje gemaakt waarvan elke school een exemplaar ontvangt. De school(klas), de dorpsraad en de juryleden waren uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het planten van de millenniumboom in het eigen dorp. Hier is massaal op ingegaan: het was een drukte van belang in de dorpen! Het prachtige weer droeg het laatste steentje bij om Boomfeestdag 2000 tot een succes te maken!

`Eko-boom' in Hoedekenskerke
De Zeeuwse Milieu Federatie (ZMF) heeft voor de Boomfeestdag een ecologische boom (een Linde) geschonken aan de gemeente Borsele. Deze `eko-boom' is door drie leerlingen geplant op de hoek Kon. Julianastraat / Molenstraat in Hoedekenskerke. Wethouder van Opdorp was namens de gemeente aanwezig. Een `eko-boom' is opgekweekt zonder chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Door de toepassing van een ruime vruchtwisseling en de inzet van natuurlijke vijanden en kruidenpreparaten worden plagen op een natuurlijke wijze bestreden. Een `eko-boom' heeft een grilliger takkenstelsel en een fijner vertakt wortelstelsel. Hij is over het algemeen sterker dan een `gewone' boom. Met de schenking van de Lindeboom heeft de ZMF het startschot gegeven voor een project in de gemeente Borsele om het gebruik van meer biologisch gekweekt plantgoed en eko-producten te stimuleren.
Baarland
In de speeltuin in de Kolewiegenhoek te Baarland is een Lindeboom geplant. De heer Overbeeke uit Baarland heeft voor Boomfeestdag 2000 deze Lindeboom beschikbaar gesteld. Drie leerlingen van obs De Berenbrucht hebben de boom geplant.
De Linde en de lente
Mevrouw Tempelman uit Driewegen heeft de leerlingen van groep 6 t/m 8 van obs `t Opstapje haar boekje `De Linde en de lente' aangeboden. Het boekje verhaalt over de grenslinde (geplant in 1791) op de kruising Paulushoekseweg/Baandijk. De oude Linde laat zijn gedachten gaan over hetgeen door de eeuwen heen rondom hem gebeurd en veranderd is.Anjercollecte 2000

Omdat de tafeltennisvereniging uit Oudelande nog wel wat financiële middelen kan gebruiken hebben ze gevraagd of ze de collecte voor het Anjerfonds in de kernen Oudelande, Ellewoutsdijk, Nisse, Ovezande en Driewegen mochten houden. Daar is niets op tegen; deze vorm van fondswerving wordt aangeboden en het is fijn dat daar dankbaar gebruik van gemaakt wordt. Dus wees gul, ook aan de collectanten in de andere kernen. In de week van 21 mei zal er gecollecteerd worden.

Let op!
Wijzigingen ophalen afval

I.p.v. vrijdag 21 april (Goede Vrijdag) wordt het afval donderdag 20 april opgehaald - groen.

I.p.v. maandag 24 april (2e Paasdag) wordt het afval dinsdag 25 april opgehaald - grijs.


Ophalen grof vuil

Op donderdag 13 april wordt het grofvuil in de gemeente opgehaald. Heeft u iets om mee te geven, dan kunt u dat uiterlijk tot en met maandag 10 april melden bij de afdeling Buitendienst, tel. (0113)
238453. Wie te laat belt kan om organisatorische redenen niet meer worden opgenomen in de route. Zet het grofvuil vóór 07.30 uur aan de straat, maar niet de avond van tevoren.

Let op: tuinafval wordt opgehaald in de maanden mei en november!

Informatieavond over sport

Op donderdag 13 april aanstaande is er een informatieavond voor de raadsleden. Voor die avond staat er een Sportdebat op de agenda met de leden van de Sportraad Borsele. Er zal ondermeer gesproken worden over de notitie "Borsele Beweegt". De avond begint om 20.00 uur in het gemeentehuis te Heinkenszand en is openbaar. Meer lezen .......

Openingstijden Schaapskooi

Het voorjaar komt eraan, de zomertijd is ingegaan en dus opent het Informatiecentrum van de Zeeuwse Schaapskudde weer haar deuren. Vanaf heden zijn de volgende openingstijden gebruikelijk: dinsdag tot en met zondag van 11.00 uur tot 16.00 uur. Maandag gesloten. Over specifieke tijden, groepen, rondleidingen, excursies en het evenementenprogramma kunt u informatie krijgen via de beheerder dhr. A. Martens, tel. (0113) 655268. Evenemetenpagina Zeeuwse Schaapskudde.

Maak werk van je idee!
De gemeente helpt je een handje

Wethouder Tollenaar en raadslid Uitterhoeve U denkt vast wel eens: "Wat zou het prettig zijn als het dorp er wat schoner uit zou zien", of "Een culturele dag voor het dorp zou de onderlinge contacten kunnen verstevigen". Er zijn vast meer mensen in uw straat, buurt of dorp die dit soort plannen met u delen. Helaas blijft het meestal bij een idee en wordt het niet ten uitvoer gebracht. Daar kunt u nu verandering in brengen.

Onder de slogan "Maak werk van je idee" begint de gemeente Borsele namelijk een actie waarbij de bewoners van de dorpen in de gelegenheid worden gesteld hun wensen en plannen voor de directe leefomgeving uit te voeren. De doelstelling van deze actie is het leefbaarder maken van de directe woonomgeving met inschakeling van de bewoners. De gemeente helpt vervolgens een handje door een dergelijke actie een financieel steuntje in de rug te geven. Deze aanpak heeft voor iedereen voordelen. Enerzijds kan de saamhorigheid onder dorpsgenoten worden vergroot en anderzijds kunnen lang gemiste voorzieningen of evenementen worden gerealiseerd. Uiteraard zal elk voorstel kritisch worden bekeken in hoeverre het voldoet aan de doelstelling van het project.

Deze "Idee in actie" campagne is een gevolg van een initiatief-voorstel wat in de loop van 1998 is ingediend door het P.v.d.A.-raadslid H. Uitterhoeve van de gemeente Borsele. De heer Uitterhoeve wilde met zijn initiatief bereiken dat de dorpen mooier, schoner, veiliger en groener worden en dat er meer sociale contacten tot stand komen of worden verbeterd. De gemeenteraad heeft met dit initiatief-voorstel ingestemd en zo is de basis gelegd voor deze campagne.

Deze week zullen de affiches en folders die deze "Idee in actie" campagne moeten ondersteunen in ruime mate verspreid worden onder verenigingen, organisaties en andere belangstellenden. In de folder worden ook enige voorbeelden genoemd waaraan gedacht kan worden. Bijvoorbeeld: "U wilt het dorp of plantsoen schoonmaken? De gemeente zorgt voor hark, schop en afvoer van de vuilnis". Of: U wilt een culturele dag organiseren om de saamhorigheid in het dorp te verbeteren? De gemeente zorgt er voor dat dit financieel mogelijk wordt. Of: U wilt een bankje of straatschaakspel in de buurt? De gemeente zorgt voor het bankje of het schaakspel". Van de aanvragers wordt verwacht dat ze samen met dorpsgenoten voor de uitvoering van het plan zorg dragen.

In de folder staat ook een stappenplan om een idee om te zetten in actie. De hoofdlijnen van dit stappenplan zijn:
* bedenk wat u mist, zou willen veranderen of organiseren;
* bespreek dit met dorpsgenoten en maak een plan;
* zet dit plan op papier en geef aan wat u er mee wilt bereiken;
* maak een schatting van de kosten en welke inbreng u van de gemeente verwacht;

* geef de inzet aan van u en uw dorpsgenoten;
* geef aan hoeveel mensen er bij betrokken zijn en zorg voor een handtekeningenlijst;

* dien het plan vervolgens in bij de gemeente.
Als u interesse heeft in deze "Idee in actie" campagne en een folder wilt ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Annemarie Boone van het Vrijwilligershuis, Poelvoordestraat 1, 4431 BP `s-Gravenpolder, telefoon: 311999 (maandag t/m vrijdag `s-morgens). Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Rinus Knuit, die op het gemeentehuis deze actie coördineert. Hij is bereikbaar van maandag tot en met donderdag op telefoonnummer 238321.


Havenborrel met Russisch tintje

mr. A.P.R. Jacobovits de Szeged Op 15 maart jl. is voor de 3e keer met succes de jaarlijkse havenborrel Port Promotion Council Zeeland gehouden. Ca. 100 ondernemers uit het Sloegebied zijn naar het gemeentehuis van Borsele te Heinkenszand gekomen om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.

Als spreker was de heer mr. A.P.R. Jacobovits de Szeged uitgenodigd. Hij hield een geanimeerde presentatie over onder andere de situatie in Rusland en de wereldvisie van de Russen. Ook ging hij in op de vraag: Wat kan een ambassade betekenen voor het bedrijfsleven? De heer mr. A.P.R. Jacobovits de Szeged heeft diverse functies bekleed in het buitenland en was o.a. ambassadeur in de Verenigde Staten.Installatie Seniorenraad Borsele

Het bestuur van de gemeente Borsele wil graag dichter bij haar inwoners staan. Een manier om dit doel te bereiken is door het aanbieden van concrete mogelijkheden aan burgers om mee te denken over het beleid. Daarom heeft de gemeenteraad op 16 maart jl. de Seniorenraad geïnstalleerd. De gemeente Borsele vindt het namelijk van groot belang dat ouderen zelf de mogelijkheid hebben mede vorm en inhoud te geven aan het beleid op het terrein van de ouderen. De Seniorenraad Borsele start op 1 april 2000.

Wie zijn de leden van de Seniorenraad Borsele?
Namens de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO):
de heer J. Lansu uit Driewegen
de heer B. Bos uit `s-Heerenhoek
de heer W.L. Huige uit Kwadendamme (als plaatsvervanger) Namens de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO): de heer C. De Vriend uit Baarland
de heer J. Spaans uit `s-Gravenpolder
mevrouw M. Groen-Vogelezang uit Heinkenszand (als plaatsvervanger) Namens de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB): de heer J. Van Leeuwen uit `s-Gravenpolder
de heer D. Valkenburg uit Heinkenszand
Ing. H. Verschuure uit `s-Gravenpolder (als plaatsvervanger) Namens de ouderensociëteiten:
de heer A. Elenbaas uit Baarland
de heer P. de Jonge uit `s-Heerenhoek
de heer M.J. Schouwenaars uit Borssele
de heer D. Hannewijk uit Heinkenszand (als plaatsvervanger)
Wat gaat de Seniorenraad doen?
De Seniorenraad Borsele heeft als taak om zich in te zetten voor de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van ouderen. Ouderen moeten volwaardig mee kunnen draaien in de maatschappij. De Seniorenraad zal jaarlijks een plan maken waarin staat voor welke onderwerpen ze zich het jaar daarop in wil zetten. De Seniorenraad kan bij de uitvoering van dit plan op verzoek ondersteuning krijgen van werkgroepen. Deze werkgroepen adviseren de Seniorenraad over een bepaald onderwerp en voeren de in de Seniorenraad genomen besluiten uit. Verder worden duidelijke afspraken gemaakt tussen het gemeentebestuur en de Seniorenraad over welke onderwerpen men over en weer geïnformeerd wil worden.
Verordening Seniorenraad Borsele
Het advies om een Seniorenraad in te stellen is gedaan door een werkgroep waarin ouderenbonden, ouderensociëteiten en de gemeente vertegenwoordigd waren. De Seniorenraad Borsele is een commissie. Om een officiële commissie te kunnen zijn heeft de raad de Verordening Seniorenraad Borsele vastgesteld. In deze verordening is precies geregeld wat de taken en bevoegdheden van de Seniorenraad zijn.

Oproep aan de jeugd in de omgeving van `s-Heer Abtskerke !

Beste allemaal,

Door het JEUGDDEBAT BORSELE zijn wij gaan praten over wat we op `s-Heer Abtskerke veranderd wilden hebben. Toen kwamen we op het idee om te vragen of het eendenhok terug gezet kon worden.

De gemeente vertelde ons dat het hok wel terug kon op één voorwaarde; dat we zouden proberen om er voor te zorgen dat de eenden niet verstoord werden en dat het hokje niet kapot gemaakt werd. Daarom vragen we iedereen die er wel eens langs komt er op te letten, dat het hokje heel blijft en de eenden rustig kunnen broeden.

Namens de kinderen van school "De Linden" in `s-HEER ABTSKERKE

Alvast bedankt!

Marcella de Jonge
en
Charlotte van de LagemaatImago-onderzoek gemeente Borsele

In de vorige Borselse Bode heeft u het al kunnen lezen. Aan
1000 inwoners van de gemeente Borsele is een enquêteformulier gestuurd met allerlei vragen over de gemeente. Indien u de vragenlijst heeft ingevuld en terug heeft gestuurd, willen wij u alvast bedanken voor uw medewerking. Als u een vragenlijst heeft ontvangen, maar nog niet heeft geretourneerd, hopen wij van harte dat u de vragenlijst alsnog invult en terugstuurt naar de gemeente, want ook uw mening telt!
Het betreft een onderzoek naar het imago van de gemeente. Dit onderzoek is bedoeld om te weten hoe u als inwoner denkt over de gemeente Borsele. Bijvoorbeeld over de kwaliteit van de dienstverlening en de communicatie. Ook zijn we geïnteresseerd in uw ervaringen met bestuurders en ambtenaren. Daarnaast willen we uw mening weten over de voorlichting over en de uitvoering van grote projecten in de gemeente. De resultaten bieden concrete aanknopingspunten voor de uitvoering van diverse beleidsterreinen voor de toekomst. Pas als wij uw mening weten, kunnen we daar zoveel mogelijk rekening mee houden. Daarom vragen wij u vriendelijk om mee te werken aan het onderzoek. Uiteraard worden de resultaten van het onderzoek bekend gemaakt. Als u vragen heeft over het onderzoek kunt u telefonisch contact opnemen met de heer H. Grim van de gemeente Borsele, tel. (0113) 238383.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking!


Nieuwe WCL- folder "Middeleeuwse kerken in de Zak van Zuid-Beveland"

Op vrijdag 24 maart is het eerste exemplaar van de nieuwe folder van het Waardevol Cultuurlandschap Zak van Zuid-Beveland aangeboden aan het kerkbestuur van de S.O.W.-kerk te Nisse. In de folder worden de Middeleeuwse kerken in het WCL-gebied uitvoerig belicht. De presentatie vond plaats tijdens de culturele avond. Deze avond bestond uit optredens, een dia-presentatie en een tentoonstelling over Middeleeuwse kerken in het WCL-gebied.

De folder is samengesteld door Robbert-Jan Swiers. Hij heeft het eerste exemplaar symbolisch aangeboden aan de kerkenraden van alle kerken uit de folder door het overhandigen van de folder aan de S.O.W.-kerk Nisse. In de folder wordt de landschapsgeschiedenis vanaf
1200 beschreven en de behoefte aan kerken naarmate er meer inwoners in het gebied kwamen. Ook de macht van de ambachtsheren en de reformatie wordt belicht. Tenslotte wordt van elke kerk o.a. de geschiedenis, de bouw, de preekstoel, de toren met de eventuele klok, het orgel, de graven en grafzerken en bijzondere ornamenten beschreven. Het betreft de kerken van Nisse, `s-Gravenpolder, `s-Heer Abtskerke, Hoedekenskerke, Oudelande, Baarland en Ovezande.
De folder wordt gratis verstrekt via het secretariaat van WCL in het gemeentehuis van Borsele, tel. (0113) 238383.Surfdiploma voor groep 7 en 8 van O.B.S. de Reiger in Heinkenszand

Op 13 april is het zover: dan krijgen de laatste kinderen van groep 7 van O.B.S. de Reiger hun internetdiploma uitgereikt door de heer F.J. Tollenaar in de Openbare Bibliotheek in Heinkenszand. Als extraatje krijgt elke leerling van de bibliotheek een tegoedbon voor 2 maal een gratis half uur internetgebruik.

De internetinstructie aan alle kinderen van de groepen 7 en 8 begon in november vorig jaar. In groepjes van 10 hebben 35 kinderen van O.B.S. De reiger in Heinkenszand hun (eerste) stappen op het World Wide Web gezet. Het doel is om bij kinderen de belangstelling voor internet en e-mail op te wekken, zodat ze zelfstandig in staat zijn informatie voor thuis en school op te zoeken. Het aanbod in schoolverband is nodig om te voorkomen dat er een kloof ontstaat tussen kinderen met en zonder internetaansluiting thuis.

De internetinstructie bestaat momenteel uit 4 delen: Eerst is er een theoretische inleiding op school. Begrippen als browser, homepage en uiteraard de functieknoppen worden "droog" uitgelegd. Daarna komen de leerlingen onder leiding van 2 computerouders in de bibliotheek het geleerde in de praktijk brengen. Hiervoor heeft de groepsleerkracht, de heer D. de Groot, een werkblad gemaakt. Al surfend van Artis, Willem Wever en Halloween naar het Jeugdjournaal, ligt de wereld voor de kinderen open. De tweede oefenles wordt gebruikt om de zoekmachines te leren gebruiken en de derde les wordt het e-mail programma geoefend.

De samenwerking tussen school en bibliotheek verliep uitstekend. De lessen werden verzorgd door de school en de ruimte met 5 internet pc's en een begeleider werden beschikbaar gesteld door de bibliotheek. De pc's in de bibliotheek zijn begin 1999 geschonken door de Rabobank en worden ook gebruikt voor de cursussen Nieuwe Media voor Ouderen (computer + internet), waarvoor de wachtlijst door de enorme belangstelling eind 2000 hopelijk zal weggewerkt zijn. Bij de start van het project is door de Reiger en de bibliotheek een projectplan geschreven, dat al doende een aantal aanpassingen gekregen heeft. De bedoeling was immers om vanuit de praktijk ervaring op te doen met de lessen internet. Het vernieuwde projectplan is in februari aangeboden aan de andere basisscholen in Heinkenszand, de Wegwijzer en de Jan van Schengenschool. De leerlingen van de groepen 8 van beide scholen zijn inmiddels bezig of starten binnenkort met hun internet-instructie.

Of dit project een vervolg krijgt in het schooljaar 2000/2001 hangt af van de technische infrastructuur op school. Wellicht kan een dergelijk project ook in 's-Gravenpolder opgestart worden. De Openbare Bibliotheek Borsele wil graag de drempel tot internet verlagen door een open huis voor scholen te zijn.Bijdrage van ouderenpostzegels voor project `ouderen en de multi-media'

De plaatselijke afdeling Zuid-Beveland van het fonds Zomerpostzegels / ouderenpostzegels heeft f 10.000,- overhandigd aan de Stichting Openbare Bibliotheek Borsele. Deze bijdrage is bestemd voor het project `Ouderen en de multi-media'. Voor dit project worden computercursussen voor ouderen georganiseerd. In deze cursussen kunnen ouderen kennis maken met automatisering en de eerste beginselen van computerprogramma's onder de knie krijgen.
Het Fonds Zomerpostzegels / ouderenpostzegels vindt het heel belangrijk dat ouderen vertrouwd raken met technologische ontwikkelingen. Niet alleen om met de kleinkinderen te kunnen e-mailen, maar ook om op latere leeftijd geen schroom te hebben gebruik te maken van (technologische) hulpmiddelen. Op die manier kunnen ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Het Fonds geeft dan ook graag een bijdrage voor de inrichting van oefenlokalen. Voor meer informatie over het Fonds Zomerpostzegels / ouderenpostzegels kunt u contact opnemen met mevr. G. Boshuis, tel. (030) 6567774. Voor meer informatie over de plaatselijke afdeling kunt u terecht bij dhr. A. Rijk, tel. (0113) 311760.

Wijziging grondprijzen plantsoengrond

De grondprijzen voor plantsoengrond en restperceeltjes zijn aangepast. Het gaat hier om prijzen die berekend worden bij verkoop aan particulieren. Dit heeft de gemeenteraad op 16 maart jl. besloten.

Hoe worden de grondprijzen vanaf nu bepaald?
Hoofdregel is dat de grondprijs f 100,- per m² bedraagt. Deze prijs kan jaarlijks geïndexeerd worden. Indien er kabels en leidingen in het plantsoen liggen, zijn de gebruiksmogelijkheden beperkt en geldt een prijs van f 50,- per m². Bij een perceel grond dat als afzonderlijke bouwkavel verkocht kan worden, wordt de prijs via een taxatie bepaald of wordt de prijs gelijkgesteld aan de verkoopprijs voor woningbouw die in het betreffende dorp (of vergelijkbaar dorp) wordt toegepast.
Vaak is het noodzakelijk om aan of in de omgeving van het te verkopen perceel aanpassingswerkzaamheden uit te voeren, zoals het verwijderen en/of aanbrengen van beplantingen en het verleggen van (voet)paden. Regel is dat de kosten van deze aanpassingswerkzaamheden door de opbrengst van de grondverkoop gedekt moeten worden, anders kan de verkoop niet doorgaan.

Als u meer wilt weten over de nieuwe grondprijzen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw M.C.E. Geldof van de afdeling Grond en Economie, doorkiesnummer 238363.

Welke grond komt in aanmerking voor verkoop?
Alleen plantsoen dat geen onderdeel uitmaakt van het beeldbepalende groen in de gemeente komt in aanmerking voor verkoop. Het beeldbepalende groen vormt de groene "ruggegraat" van de dorpen. De gemeente heeft voor alle dorpen groenstructuurplannen vastgesteld, waarin de hoofdgroenstructuur is gedefinieerd. Verder wordt een aanvraag tot verkoop nog aan andere criteria getoetst, bijvoorbeeld dat het plantsoen moet grenzen aan de tuin van de particulier en dat belangen van derden door de verkoop niet mogen worden geschaad. Ook moet de aanvrager accepteren dat er eisen gesteld worden aan de erfafscheiding. Vaak wordt een haag voorgeschreven. U kunt de toetsingscriteria nalezen in het rapport "Richtlijnen uitgifte plantsoengronden" dat ter inzage ligt bij de afdeling Woonomgeving.
Als u meer wilt weten over de groenstructuurplannen of over de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de verkoop van plantsoengrond, dan kunt u contact opnemen met de heer C.Q. Woudenberg van de afdeling Woonomgeving, doorkiesnummer 238469.

Wat moet u doen als u grond wilt aankopen?
Indien u plantsoengrond aan wilt kopen, kunt u een schriftelijk verzoek richten aan de gemeente Borsele, de afdeling Woonomgeving, t.a.v. de heer C.Q. Woudenberg, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand. Voegt u bij uw brief ook een schetstekening met de ligging van uw perceel en de plantsoengrond die u aan wilt kopen.Eerste vrouwelijke brandweervrijwilliger in Borsele

Het is algemeen bekend dat de vrijwillige brandweer een mannenwereld is. Maar dat er tot nog toe geen enkele vrouw lid was van de vrijwillige Brandweer Borsele verbaasde zelfs Suus-An Rijborz. Zij heeft de eer om als eerste vrouw lid te worden van de vrijwillige brandweer Borsele. Suus-An gaat het brandweerteam in Nieuwdorp versterken. Tijd dus voor een kennismaking!

Wat is je drijfveer om lid te worden van de vrijwillige brandweer?
"Vanuit mijn werk worden we 1 keer per jaar uitgezonden naar het Brandweer Trainingscentrum in Vlissingen. Hier heb ik diverse cursussen gevolgd zoals EHBO/EHBV/reanimatie èn een cursus brandweer. Door die cursus ben ik zo enthousiast geworden voor het brandweervak dat ik mezelf niet lang daarna opgegeven heb voor de vrijwillige brandweer in Nieuwdorp."

Ga je cursussen volgen en zo ja, welke zijn dat dan? "Ik zal inderdaad cursussen moeten volgen om überhaupt brandweervrouw te worden. Ik zal moeten beginnen met Aspirant-brandweerwacht, daarna Brandwacht en dan Brandweer 1e klas."

Wat doe je in het dagelijks leven?
"Ik werk voor de Provinciale Stoomboten Dienst, bij de veerdienst Vlissingen Breskens. In mijn vrije tijd sport ik veel. In de wintermaanden sta ik met m'n snowboard op de piste en in de zomer toer ik graag op m'n motor door Europa.'

Ze zeggen wel eens dat het voor een vrouw lastig kan zijn in een mannenwereld zoals de brandweer. Hoe kijk jij daar tegenaan? "Eigenlijk niet anders dan anders. Ten eerste werk ik al in een mannenwereld: bij de PSD werken bijna alleen maar mannen. Ik ben dus wel wat gewend. Ten tweede leven we alweer in het jaar 2000; ik sta er nog steeds versteld van dat ik de eerste brandweervrouw van de gemeente Borsele ben! Mannenwereld? Dat is toch al lang verleden tijd!?"

Hoop je nu op een grote brand?
"Een grote brand? Ik denk dat ik zou liegen als ik `nee' zou zeggen..."Volkstuinen te huur in de gemeente Borsele

Er is in de gemeente nog een aantal volkstuintjes te huur. Op de volgende locaties zijn nog tuintjes beschikbaar:
- Tenniscomplex `s-Gravenpolder

- Westdijk/Heinkenszandseweg te Heinkenszand
- Toldijk te Lewedorp

De tuintjes variëren van 100 m2 tot ongeveer 300 m2 en de huurprijs bedraagt
ƒ 0,40 per m2.

Voor de percelen aan de Westdijk/Heinkenszandseweg kunt u contact opnemen met volkstuinvereniging Noordland, de heer K. Catsman, telefoon (0113) 563211.
Voor de overige volkstuinen kunt u contact opnemen met Mariska van Heugten, afdeling Grond en Economie, telefoon (0113) 238367.

GALM-fittest voor senioren in Heinkenszand

Op zaterdag 15 april a.s. wordt het GALM (Gezond Actief Leven Model)- project afgesloten met een tweede fitheidstest. Deze test wordt van 10.00 tot 16.00 uur afgenomen in de Stenge te Heinkenszand. De deelnemers aan de groepen krijgen een uitnodiging voor de test. Maar senioren in de gemeente Borsele, in de leeftijdscategorie van 55 tot 65 jaar en die niet actief sporten in groepsverband kunnen zich ook inschrijven voor de fitheidstest. Na afloop van deze fitheidstest kunnen de deelnemers kennismaken met een aantal bewegingsvormen uit het GALM-project. Deze demonstratie zal verzorgd worden door medewerksters van s.v. Atlas.

Voor informatie over en een deelname aan de fitheidstest kunt u contact opnemen met de Zeeuwse Sportraad, Dennis Plantinga. Hij is elke dag van 9.00 tot 13.00 uur te bereiken op telefoonnummer 0118 -
670837. Voor informatie over deelname aan de GALM-groepen kunt u contact opnemen met s.v. Atlas, Carla Bolkenbaas, telefonisch te bereiken op nummer 0113 - 562424.

GALM op internet.Sportdebat gemeente Borsele

Op donderdag 13 april aanstaande zal er een SPORTDEBAT plaats vinden tussen de leden van de gemeenteraad van Borsele en de leden van de Sportraad Borsele. Dit debat zal plaats vinden in het gemeentehuis te Heinkenszand en begint om 20.00 uur. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.
Tijdens dit Sportdebat zullen ondermeer de uitkomsten besproken worden van het onderzoek wat de Sportraad Borsele in de tweede helft van vorig jaar gehouden heeft onder de Borselse sportverenigingen. Daarnaast komen aan de orde de aanbevelingen uit de notitie "Vrijwilligersbeleid in de sportverenigingen", welke is samengesteld door de Zeeuwse Sportraad.

De uitkomsten van het onderzoek wat de Sportraad Borsele heeft gehouden, zijn weergegeven in de notitie "Borsele Beweegt'. In deze notitie worden ondermeer de volgende aanbevelingen gedaan om te komen tot verbetering van het toekomstig sportbeleid in de gemeente Borsele.
- bij het toekomstig sportbeleid dient de gemeente er zich terdege bewust van te zijn, dat de kleine kernenproblematiek een grote invloed heeft op het functioneren van de Borselse sportwereld;
- om verdere leegloop van vrijwilligers bij de sportverenigingen te voorkomen, dient er een pakket van maatregelen genomen te worden dat enerzijds vrijwilligers motiveert en anderzijds de deskundigheid bevordert;

- om actieve sportdeelname te stimuleren dienen bestaande projecten te worden gecontinueerd en nieuwe projecten in gang te worden gezet, zoals het GALM-project, het schoolsport-kennismakingsproject, sportbuurtwerk, ondersteuning jeugdsport enz.;

- het gymnastiekonderwijs op de basisscholen dient verbeterd te worden door het aantrekken van een sportconsulent, die ook buitenschoolse activiteiten kan opzetten;

- er dient een full-time functie voor de sportsector te komen op het gemeentehuis;

- de (met name kleine) sportverenigingen die nadelige effecten hebben ondervonden van de privatiseringsoperatie van de gemeente, dienen te worden doorgelicht en van advies te worden voorzien;
- overwogen dient te worden om de verlaging van de jeugdsubsidies terug te draaien;

- om te voorkomen dat de sportverenigingen in verdere financiële problemen komen, is het wenselijk de nullijn te hanteren voor de huurtarieven van zowel de binnen- als de buitensportaccommodaties;
- de Sportraad Borsele dient enerzijds zijn intermediaire rol en anderzijds zijn uitvoerende taak meer inhoud te geven. Het Sportdebat zal onder leiding staan van de heer Ton Kienhuis, directeur van de Zeeuwse Sportraad.

Indien u interesse heeft voor de complete versie van de notitie "Borsele Beweegt", dan kunt u die opvragen bij de Sportraad Borsele, Stenevate 10, 4454 KB Heinkenszand of telefonisch op nummer 238325 (Angenie van de Made).

Flash-website van Olympisch Steunpunt Zeeland/West-Brabant te Goes: olympisch.zeelandnet.nl


Architectenspreekuur

Het eerstkomende architectenspreekuur zal worden gehouden op 20 april
2000. Het spreekuur vindt plaats van 18.30 tot 20.00 uur in het gemeentehuis te Heinkenszand.

Op het architectenspreekuur geven een architect en een medewerker van de afdeling Bouwen en Wonen informatie en advies over allerlei bouwzaken. Het spreekuur is bedoeld voor mensen die advies willen over de voorbereiding van een bouwplan en dan met name de vormgeving. Tevens is het mogelijk bouwplannen te bespreken die aanpassing behoeven op advies van de welstandscommissie.

Voor het spreekuur dient u vooraf een afspraak te maken met de afdeling Bouwen en Wonen, tel. (0113) 238383.


Spreekuur wethouders

Iedere donderdag houden de wethouders beurtelings spreekuur van 18.30 tot 20.00 uur. Voor de komende tijd ziet het schema er als volgt uit:


13 april: wethouder Vollaard

20 april: wethouder Tollenaar

Wij vragen u van tevoren een afspraak te maken. Dit kan telefonisch bij Nelleke Jeremiasse-Platschorre van de afdeling Bestuursondersteuning, tel. (0113) 238374.Informatiebijeenkomst raadsleden

Op donderdag 13 april vindt een informatiebijeenkomst plaats voor de raadsleden. Tijdens een informatiebijeenkomst wordt de raad geïnformeerd over actuele onderwerpen. Op 13 april zal er een ontmoeting plaatsvinden met de sportraad en vindt een sportdebat plaats. De bijeenkomst is openbaar en begint om 20.00 uur in het gemeentehuis in Heinkenszand.


Raadsledenspreekuur

De eerst volgende veertien dagen is er geen raadsledenspreekuur gehouden.

Het spreekuur is van 19.30 tot 20.00 uur in het gemeentehuis te Heinkenszand. Om organisatorische redenen dient u van tevoren een afspraak te maken. Dit kan telefonisch bij Bianca Vermeulen van de afdeling Bestuursondersteuning, tel. (0113) 238375.

Spreekuur Westerscheldetunnel

Infomatiestand in het Gemeentehuis Kim Geelhoed Een keer per maand vindt er tussen 17.00 en 20.00 uur een spreekuur over de Westerscheldetunnel plaats in het gemeentehuis in Heinkenszand. Het eerstvolgende spreekuur vindt plaats op donderdag 4 mei aanstaande.
Iedere eerste donderdag van de maand is Kim Geelhoed, medewerkster van de N.V. Westerscheldetunnel, aanwezig in het informatiepunt over de Westerscheldetunnel in het gemeentehuis van Heinkenszand. Wanneer u vragen heeft over de werkzaamheden omtrent de tunnel, of gewoon wat algemene informatie wilt hebben over het project, kunt u hiervoor bij haar terecht. Zij zal uw vragen beantwoorden.


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie