Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Korte termijn successen Bedrijfsinterne Milieuzorg in Breda

Datum nieuwsfeit: 05-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda


KORTE TERMIJN SUCCESSEN BEDRIJFSINTERNE MILIEUZORG

De voorgenomen 10% besparing op papier en energie binnen het project Bedrijfsinterne Milieuzorg (BIM) van de gemeente Breda zijn bijna gehaald. Deze besparingen zijn bereikt in 1999. Ook wat betreft een duurzaam Stadskantoor 1a is succes geboekt. In het Programma van eisen is een reeks energiezuinige en duurzame maatregelen opgenomen. Aan BIM was ook een lange termijndoel verbonden. Dit hield in dat BIM permanent deel zou uitmaken van de gemeentelijke bedrijfsvoering. Dit doel is nog niet bereikt. Hieraan is gedragsverandering gekoppeld en daar is meer tijd voor nodig. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de evaluatie en de aanzet voor het vervolg van bedrijfsinterne milieuzorg. De komende jaren ligt het accent op technische besparingsmaatregelen voor energie en het inkoop- en aanbestedingsbeleid. De evaluatie en de voorstellen voor een vervolgaanpak komen aan de orde in de commissie Milieu en Onderwijs van 11 april.

Speerpunten

Binnen de gemeentelijke organisatie startte in 1998 een project Bedrijfsinterne Milieuzorg. Dit project kent drie speerpunten: voor papier, energie en een duurzaam stadskantoor 1a. Het belangrijkste doel van het project was dat BIM structureel deel ging uitmaken van de gemeentelijke bedrijfsvoering.

De papierbesparing in 1999 bedroeg 16% ten opzichte van de nulsituatie in 1997. Dit komt neer op 2,6 miljoen velletjes A4-papier. Van de tien maatregelen om papier te besparen, heeft alleen al het dubbelzijdig kopiëren bij de centrale reprografie-afdeling ƒ28.000,- bespaard. Hoewel het gestelde doel is behaald, zijn er nog veel mogelijkheden om papier te besparen. De gemeente is deelnemer aan de actie Blad voor Blad van het Wereld Natuur Fonds. Het bespaarde bedrag komt ten goede aan een natuurgebied dat nog moet worden gekozen.

Het tweede doel luidde 10% energiebesparing binnen een jaar en dat in zeven gemeentelijke gebouwen. Het resultaat is dat in die gebouwen, gezien vanuit de nulsituatie, gemiddeld sprake is van een afname van het elektriciteitsverbruik met ongeveer 6% en van het gasverbruik met ongeveer 7%. Dit resultaat is geboekt met enkele maatregelen en het volgen van energieverbruik. Mogelijk gaat het hier om een korte termijn succes. Om ook op de lange termijn aan energiebesparing te werken hebben zes gebouwenbeheerders een cursus energiebeheer gevolgd. Daarnaast is gemeentebreed gestart met het nauwkeurig volgen en vastleggen van het energieverbruik.

Een derde doel binnen BIM betrof het streven naar een duurzame bouw, inrichting, beheer en onderhoud van Stadskantoor 1a. Dit deel van het project leverde een document op dat deel uitmaakt van het Programma van eisen.

Lange termijndoelstelling

De lange termijndoelstelling om BIM in te voeren in de bedrijfsprocessen en het een onlosmakelijk deel van die processen te laten worden, is niet gelukt. Uit nulmetingen voor de start van het project bleek dat driekwart van de medewerkers in de organisatie zich kon vinden in de doelen van BIM. De helft wilde zich daarvoor ook actief inzetten. Het blijkt nu echter dat het veranderen van gedrag meer tijd kost. Een reeks activiteiten leverde niet het gewenste resultaat.

De negen Bredase bedrijven die een intentieverklaring met de gemeente ondertekenden, zetten de samenwerking en uitwisseling van hun ervaringen op het gebied van bedrijfsinterne milieuzorg voort. Ieder van deze bedrijven heeft de laatste jaren grote en kleine successen geboekt.

Vervolgaanpak

De vervolgaanpak van bedrijfsinterne milieuzorg gaat uit van een constante aandacht voor gedragsveranderingen. De mogelijkheden liggen in het aanpakken van zogenoemde natuurlijke momenten. De gedachten gaan vooral uit naar technische maatregelen gericht op energiebesparing en maatregelen binnen het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Hier gaat het onder andere om nieuwbouw en renovatie van gebouwen, de reprografie en informatietechnologie en automatisering.

Onder bedrijfsinterne milieuzorg wordt verstaan: het inzicht verkrijgen in, het beheersen van en waar mogelijk beperken van de beïnvloeding van het milieu door de bedrijfsactiviteiten van de gemeente.

Breda, 5 april 2000

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie