Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VWS met rapport Novadic over afkicken onder narcose

Datum nieuwsfeit: 05-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VenWs afschrift brief novadic inzake afkic ken onder narcose

Gemaakt: 10-4-2000 tijd: 10:23


3

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Den Haag, 5 april 2000

Onderwerp:

Afkicken onder narcose

Ingevolge mijn toezegging tijdens het AO Drugbeleid van 9 december
1999 doe ik u hierbij een eerste tussenrapportage toekomen van het experiment "Afkicken onder narcose".

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Novadic,

netwerk voor verslavingszorg

Novadic

Schijndelseweg 46


5491 TB St. Oedenrode


3 april 2000

Ministerie van VWS

Directie Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Maatschappelijke Opvang

t.a.v. dhr. D.C. Kaasjager, arts

Parnassusplein 5


2511 VX `s-Gravenhage

Geachte heer Kaasjager,

Hierbij doe ik u de tussentijdse voortgangsrapportage over het Project EDOCRA toekomen. EDOCRA staat voor Effectiviteit van Detoxificatie van Opiaten gevolgd door ambulante behandeling volgens CRA (Community Reïnforcement Approach) principes.

Inleiding:

Er is in 1997 een tweetal pilotstudies uitgevoerd naar de uitvoerbaarheid van detoxificatie bij opiaatverslaafden onder algehele narcose bij Novadic en de Jellinek. Tevens is bij een collega instelling Kentron een pilotstudie uitgevoerd naar een nieuwe detoxificatie methode naar ontgifting met Naltrexon in een strak begeleide ambulante setting. Deze proeven leidden vervolgens tot de huidige grootschalige multicenter studie naar nieuwe methodes voor ontgifting van opiaatverslaafden. Dit wordt gecombineerd met een geprotocolleerde nabehandeling.

De vier deelnemende instellingen in de verslavingszorg, Novadic (initiatiefnemer) Oost Brabant, Kentron, West Brabant, Parnassia, Zuid Holland Noord en Jellinek Amsterdam gingen in januari 1999 een overeenkomst aan om de multicenter studie te gaan uitvoeren. Diverse partners uit de wetenschappelijke wereld zijn vervolgens bij diverse onderdelen van het onderzoek betrokken (zie ook hieronder).

De organisatie Zorg Onderzoek Nederland heeft het onderzoeksproject eind 1998 beoordeeld. Dit heeft geresulteerd in het ter beschikking stellen van de benodigde financiële middelen om tot uitvoering over te gaan.

Samenvatting van het onderzoek:

Het onderzoek is een gerandomiseerde multicenterstudie naar de effectiviteit van twee vormen van detoxificatie. Driehonderd en twintig cliënten worden at random ingedeeld in twee groepen. De ene groep krijgt zeer snelle detoxificatie door toediening van Naltrexon onder volledige anesthesie; de tweede groep krijgt eveneens Naltrexon, waardoor een snelle ontwenning optreedt. De bijverschijnselen worden met medicatie verzacht. Vervolgens krijgen beide groepen een ambulante nabehandeling van 10 maanden. Daarbij wordt continu Naltrexon gegeven als ondersteuning tegen terugval in opiaatgebruik. De vier verslavingszorginstellingen gaan ieder samenwerking aan met een algemeen ziekenhuis voor het uitvoeren van de anesthesie.

Doel van de studie is om kennis te vergaren ten eerste over de effectiviteit van twee nauw aan elkaar gekoppelde interventies (detoxificatie en terugvalpreventie)) bij een chronisch problematische doelgroep, over de fysiologie van de onthouding van opiaten en craving naar opiaten. In de tweede plaats wordt de effectiviteit gekoppeld aan de economische aspecten van de verschillende interventies. In de derde plaats zijn ten behoeve van het onderzoek de twee behandelingsvormen gestandaardiseerd, op onderdelen geprotocolleerd en daarmee overdraagbaar gemaakt voor de verslavingszorg in Nederland. N de vierde plaats zijn tijdens het onderzoek de twee behandelingsvormen in vier Nederlandse zorginstellingen geïntroduceerd en op ruime schaal toegepast. In de vijfde plaats is er voor het onderzoek een samenwerking voor vier jaar gerealiseerd tussen vier zorginstellingen, en tussen deze zorginstellingen en universitaire centra. De samenwerking betreft zowel de organisatorische als de inhoudelijke aspecten van het onderzoek. Een projectgroep draagt zorg voor de continuïteit en de kwaliteit onder meer door evaluatie van de jaarlijkse werkplannen en het initiëren van activiteiten gericht op de overdracht van kennis en kunde binnen en buiten de instellingen. Hoofdonderzoeker is dr. C.A.J. De Jong, eerste geneeskundige van Novadic

Deelnemende Universitaire Centra:

Vrije Universiteit vakgroep psychologie: promotieonderzoek naar CRA methode

Leids Universitair Medisch Centrum: promotie onderzoek anesthesiologische methode

Katholieke universiteit Nijmegen, vakgroepen psychologie en Medical Technology Assessment: kosteneffectiviteitstudie en algemene gegevensverwerking en onderzoeksrapportages.

Over het onderzoek wordt een rapportage verzorgd na afsluiten van de detoxificatiefase van alle cliënten. Een eindrapportage is te verwachten na afsluiten van alle nabehandelingen.

Tijdplanning

In de oorspronkelijke planning is uitgegaan van start van de behandelingen in 1999 bij alle instellingen. Vervolgens is een doorlooptijd van een jaar aangehouden. Dit betekent dat elke instelling alle behandelingen start in het tijdsverloop van een jaar. Op grond hiervan zou een rapportage over de detoxificatiefase kunnen worden verwacht na het eerste kwartaal van 2001. Eindrapportage volgens deze planning begin 2003.

Voortgang:

Van de deelnemende instellingen is Novadic november 1999 met de uitvoering van behandelingen gestart. Kentron en Parnassia zijn beide in maart 2000 met de behandelingen gestart. Uitstel bij Kentron was het gevolg van verhuizing naar nieuwbouw van deze instelling. Bij Parnassia was de vertraging het gevolg van reorganisatie na fusie.

Bij de drie genoemde instellingen loopt het proces bevredigend en volgens plan. Er zijn totnogtoe geen complicaties gesignaleerd. Indicaties over uitkomsten kunnen in dit stadium vanzelfsprekend nog niet worden gegeven. Die zijn niet eerder te verwachten dan met de komst van de tussenrapportage

Bij de vierde instelling, de Jellinek, moesten we in het vierde kwartaal 1999 tot de conclusie komen dat de klinische detoxificatie in deze instelling niet haalbaar was. Hierop is de begeleidingscommissie naar alternatieven gaan zoeken. Uitgangspunt daarbij was dat het onderzoeksplan volledig moest worden uitgevoerd. De vertraging moest zo gering mogelijk blijven. Tenslotte mocht niet op de kwaliteit van de geleverde zorg worden ingeleverd. Het plan is nu dat de Amsterdamse cliënten aan het onderzoek kunnen blijven meedoen. De screening en de nabehandeling worden uitgevoerd door de Jellinek, volgens plan. De detoxificatie van de Amsterdamse cliënten zal worden uitgevoerd door Novadic. Het algemeen ziekenhuis Bernhoven (Veghel), waarmee Novadic samenwerkt, is bereid gebleken hieraan mee te werken. Novadic beoordeelt momenteel nog of het mogelijk is dit zo in te plannen dat er slechts weinig vertraging zal optreden.

In de uitvoering is inmiddels gebleken dat er een flinke toestroom van cliënten is, die aan de behandeling en het onderzoek willen deelnemen.

Kritische factor bij de voortgang blijkt ook te zijn de beschikbaarheid van anesthesie-medewerkers. De algemeen ziekenhuizen moeten hun normale afgesproken operatiecapaciteit handhaven. Deze nieuwe verrichting voor de verslavingszorg wordt boven op de afgesproken capaciteit gedaan. Bij beperkte personele beschikbaarheid is men genoodzaakt de planning aan te passen. Het project is derhalve extra gevoelig voor de huidige arbeidsmarktproblemen.

Op grond van bovenstaande is het realistisch om te verwachten dat de rapportage over de eerste fase van het onderzoek aan het eind van het derde kwartaal van 2001 gereed zal zijn. Daarbij is het uitgangspunt dat Novadic erin slaagt om geen verdere vertraging voor de Amsterdamse cliënten te laten optreden.

Met vriendelijke groet,

Drs. R. Hermanides

Lid Raad van Bestuur Novadic

Voorzitter stuurgroep EDOCRA

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...