Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

D66-Amsterdam ontevreden met reactie Gemeente op taxikwestie

Datum nieuwsfeit: 05-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

D66 Amsterdam

D66-reactie op antwoorden College op schriftelijke vragen D66 met betrekking tot het taxiconflict

Uitgesproken door Atilla Arda tijdens de vergadering van de Gemeenteraad op 5 april 2000

Voorzitter,

Op 1 februari jl. heeft de fractie van D66 u schriftelijke vragen gesteld over de 'taxikwestie'. Daarin hebben wij o.a. gevraagd om:
* de termijn waarop enkele taxistandplaatsen, zoals voor het Centraal Station en op het Leidseplein, zouden worden heringericht;

* een onderzoek naar de illegale handel in en het verpachten van taxivergunningen, en

* te bevorderen dat alle taxichauffeurs gebruik zouden kunnen maken van de openbare gemeentelijke taxistandplaatsen en de telefoonzuilen die zich daarop bevinden.

D66 dankt u voor de antwoorden die ons vorige week hebben bereikt, maar is niet tevreden. Een deel van de beantwoording is zelfs zo onder de maat en ontwijkend, dat we ons genoodzaakt voelden om aanvullende schriftelijke vragen te stellen, waarin meer dan de helft van de vragen is herhaald.

Gelukkig heeft u ons met de resterende antwoorden voldoende mogelijkheden gegeven om dit debat met u aan te gaan.

Herinrichting taxistandplaatsen

Uit uw beantwoording blijkt namelijk dat u geen haast wilt maken met de herinrichting van enkele taxistandplaatsen die zijn opgesteld in de zogenaamde 'gootopstelling'. Op deze standplaatsen zijn consumenten verplicht altijd de voorste taxi te nemen, omdat de andere taxi's niet weg kunnen rijden.

U ontneemt daarmee Amsterdamse taxiconsumenten het recht om ook op deze standplaatsen de taxi van hun keuze te nemen. Daarom dien ik straks namens de fractie van D66 een motie in om met de herinrichting van deze standplaatsen te starten, zodra de herinrichtingsplannen gereed zijn. U hoeft niet te wachten tot het Rijk een besluit heeft genomen over de subsidieaanvraag.

Onderzoek illegale handel

Verder geeft u aan geen onderzoek te willen doen naar de illegale handel in en het verpachten van taxivergunningen tot 1 januari 2000, omdat u vanaf die datum niet meer verantwoordelijk bent. Die redenering kan D66 niet volgen.

Twee weken na onze schriftelijke vragen en artikel in het Parool over dit onderzoek, werd in het NRC/Handelsblad de suggestie gewekt dat de afdeling Juridische Zaken van de gemeente zou hebben meegewerkt aan het opzetten van juridische constructies om taxivergunningenn te verkopen en te verpachten. Enkele dagen daarna heeft ook de fractie van de PvdA in schriftelijke vragen de wens geuit om de rol van de gemeente te onderzoeken.

Gesterkt door deze journalistieke vlijt en de politieke steun van de PvdA zal ik straks namens de fractie van D66 een motie indienen om te onderzoeken welke rol in het bijzonder de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Amsterdam heeft gespeeld bij de handel in en het verpachten van taxivergunningen. Elke suggestie dat de gemeente mee zou hebben gewerkt aan illegale activiteiten ondermijnt het gezag van het gemeentebestuur en dat accepteert D66 niet.

Zoals wij reeds in ons artikel van eind januari aan hebben gegeven, is de uitkomst van dit onderzoek mede bepalend voor de steun van D66 aan een mogelijk in te stellen Amsterdams compensatiefonds. Hoe schuldiger de gemeente is, des te meer wij moeten betalen. Een standpunt dat past bij een sociaal-liberale partij.

Het compensatiefonds maakt, zoals uit uw beantwoording van onze schriftelijke vragen blijkt, deel uit van het conceptvoorstel van de taxibemiddelaar, de heer Rood.

Voorstel taxibemiddelaar Rood

Het conceptvoorstel van de heer Rood omvat verschillende zaken, waaronder een overgangsregeling voor de uitbreiding van het aantal vergunningen en extra eisen aan ondernemers die een taxivergunning willen.

Met D66 valt over heel veel zaken in de taxikwestie te praten. Dat hebben we u laten weten tijdens de commissievergadering van twee weken geleden. In die vergadering heeft D66 ook aangegeven over welke twee zaken met de fractie van D66 niet valt te praten:
* een ruimere overgangsregeling voor de uitbreiding van het aantal vergunningen dan de wettelijke regeling, en
* zwaardere eisen voor ondernemers die een taxivergunning willen, dan de wettelijke eisen.

Een dergelijke inbreuk op de nieuwe Taxiwet zou betekenen dat Amsterdamse taxiconsumenten pas over een paar jaar volop kunnen genieten van de voordelen van een vrije taximarkt.

Wij hebben daarom gisteren aangekondigd een motie in te dienen om de Raad van Amsterdam nogmaals te laten uitspreken dat wij voor de nieuwe Taxiwet in haar huidige vorm zijn. Het is maar goed dat we die aankondiging in het openbaar hebben gedaan.

Het College verzocht ons dit agendapunt waarover wij nu spreken in te trekken en het voorstel van de taxibemiddelaar in een snel geplande extra en vooral besloten commissievergadering na deze raadsvergadering te bespreken. Deze wens heeft de fractie van D66 snel naast zich neergelegd.

Het bespreken van openbare collegestukken in besloten vergaderingen past niet bij een democratisch en transparant gemeentebestuur. Dat kan alleen wanneer in een openbare vergadering de randvoorwaarden, de algemene uitgangspunten zijn besproken aan de hand waarvan de resultaten van een besloten vergadering wederom in het openbaar kunnen worden getoetst.

Met meer interesse heeft de fractie van D66 kennis genomen van de reactie van de PvdA. De PvdA, die voor de verkiezingen van 1998 voor een vrije taximarkt was, maar tijdens de verkiezingscampagne van 1998 liet weten met TCA verder te willen gaan en geen veranderingen wenste, om vervolgens na de verkiezingen weer de kant van D66 en VVD te kiezen en voor een vrije markt te pleiten, liet gisteren weten tegen een dergelijke D66-motie te zullen stemmen.

De PvdA liet weten tegen een motie te zullen waarin staat dat de Raad van Amsterdam blij is met de Taxiwet zoals die sinds 1 januari 2000 geldt. Een motie waarin staat dat de Raad geen ruimere overgangsregeling en geen zwaardere eisen dan de huidige wettelijke regeling en eisen wil. Die motie zou vandaag zijn verworpen.

Daarmee zou een voor Amsterdam, voor Amsterdamse consumenten en potentiële ondernemers op de taximarkt een zeer onwenselijke situatie zijn ontstaan. Het is maar goed dat we dat van te voren te weten zijn gekomen.

D66 heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor een vrije taximarkt die concurrentie bevordert en de consument keuzevrijheid geeft. Die motie dienen we dus niet in, omdat daarmee onze droom, die de vorm van een nieuwe Taxiwet heeft gekregen, om zeep zou zijn geholpen. Maar weet wel dat een bemiddelingsvoorstel waarin ruimere overgangsregelingen en zwaardere eisen dan de wettelijke regelingen en eisen zijn opgenomen de steun van D66 niet zal krijgen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie