Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage PvdA aan algemeen overleg Actieplan Biotechnologie

Datum nieuwsfeit: 05-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 5 april 2000

 

BIJDRAGE VAN MARJA WAGENAAR (PVDA) AAN HET ALGEMEEN OVERLEG OVER HET ACTIEPLAN BIOTECHNOLOGIE/LIFE SCIENCES (25 518 nr. 20)

1. Randvoorwaarden

Gegeven de achterstand van Nederland op het gebied van innovatie is het goed dat het Actieplan nu een concrete uitwerking heeft. Daarbij zijn echter twee majeure kanttekeningen te plaatsen:

a. De grote bedrijven komen in dit stuk niet voor. Samenwerking daarmee zou juist moeten worden gestimuleerd bijvoorbeeld door een matching fund op te stellen voor bedrijven die eenmaal per jaar hun laboratoria aan starters ter beschikking stellen (gebeurt bij DSM met MKB-bedrijven; voorbeeld verdient navolging). Ook zouden starters gebruik moeten kunnen maken van octrooien die zijn aangevraagd door grote bedrijven, maar waar vervolgens nooit iets mee is gedaan.

b. Het kabinet heeft een Nota biotechnologie in de maak die vervolgens nog door de Kamer moet worden vastgesteld. Er moet een waarborg komen dat de in het kader van dit plan uit te keren gelden wel aan de randvoorwaarden van deze nota voldoen. Bij twijfel is voorzichtigheid geboden.

De realiteit gebiedt om te zeggen dat het kabinet nu een en-en beleid voert en niet altijd met een mond praat.

De vraag is ook in hoeverre dit actieplan aanslaat bij het initiatief van Brinkhorst om rondom agrarische bedrijven clusters van biotech-bedrijven te stimuleren. Verkokering moet juist op ene nieuw gebied als dit worden tegengegaan.

2. Bezwaren tegen uitvoering door NWO

Het NWO zou de regeling voor zaaikapitaal moeten gaan uitvoeren. Daar zijn een aantal bezwaren tegen aan te voeren. Het NWO staat immers bekend als een weinig innovatieve club die sterk opkomt voor de verdediging van gevestigde belangen. Juist talentvolle starters moeten zoveel mogelijk uit dat klimaat vandaan blijven (het mag ook niet ten koste gaan van het de NWO-gelden voor pionieraanvragen). Bovendien dienen zij ook begeleiding te krijgen vanuit een bedrijfseconomische invalshoek. Dergelijke kennis is noch bij de universiteiten noch bij de NWO aanwezig. Terwijl het juist van belang is dat zij bedrijfseconomisch slagen. Graag een andere opzet voor de uitvoering van deze regeling.

3. Startersdesk voor octrooiaanvragen

Het doen van octrooiaanvragen door starters moet ook worden gestimuleerd. Daarvoor meer concrete maatregelen, bijvoorbeeld een startersdesk bij het Bureau Industriële Eigendom dat over octrooiaanvragen gaat.

4. Controle op participatiefonds ontbreekt

Het start-up participatiefonds zal volledig door een marktpartij worden getrokken. Dat maakt het zicht op waar overheidsgelden heengaan wel heel wazig. Is bijvoorbeeld de WOB dan nog van toepassing? Liever een PPS-constructie om zeggenschap en inzicht te behouden

5. Meer stimulansen, zoals prijsvraag

Geld is natuurlijk niet de enige stimulans voor life sciences. In de Verenigde Staten wordt ook met andere stimuli gewerkt. Zo krijgen bedrijven die geneesmiddelen ontwikkelen voor een beperkte patiëntengroep gedurende zeven jaar marktexclusiviteit toegekend. In Duitsland hebben verschillende regio's meegedongen in een prijsvraag om geld voor de ontwikkelingen op dit gebied binnen hun regio te krijgen. De minister heeft in juni toegezegd hier ook voor Nederland nog eens naar te willen kijken.

6. Jaarlijkse rapportage

Er moet een jaarlijkse rapportage naar de Kamer komen, net zoals bij Twinning.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie