Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie provincie Overijssel

Datum nieuwsfeit: 05-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Overijssel

Zwolle/Wijhe, 5 april 2000

Dit is een gezamenlijk persbericht van de provincie Overijssel en de gemeente Wijhe

NIEUWE RUIMTELIJKE PROCEDURE VOOR VERBOUWING VAN HET NIJENHUIS

Het gemeentebestuur van Wijhe is van plan om een partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied in procedure te brengen. De bedoeling is om de partiële herziening juridisch-technisch zodanig in elkaar te steken, dat in redelijkheid geen twijfel kan bestaan over de inpassing van de beoogde uitbreiding van het museumkasteel Het Nijenhuis. Wijhe reageert hiermee op de twijfels zoals die vorige maand zijn uitgesproken door de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak inzake de planologische inpassing van de verbouw. De nieuwe procedure levert geen extra tijdsverlies op. Gedeputeerde Staten van Overijssel onderschrijven het voornemen van de gemeente Wijhe. In het kader van de nog lopende beroepen hebben Gedeputeerde Staten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State daarom bericht, dat voor wat betreft Het Nijenhuis een nieuw bestemmingsplan in procedure zal worden gebracht. Provincie en gemeente nemen hiermee het zekere voor het onzekere om niet het risico te lopen dat er nog langer onzekerheid bestaat over de verbouwingsplannen.

Schorsing

Op 29 oktober 1998 heeft de raad van de gemeente Wijhe het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. Dit plan voorziet onder andere in uitbreidingsmogelijkheden voor kasteel Het Nijenhuis te Wijhe. Bij besluit van 8 juni 1999 hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel het plan grotendeels, ook voor wat betreft dit onderdeel, goedgekeurd. Tegen het besluit van Gedeputeerde Staten is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook is schorsing gevraagd van dat besluit. De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft op 7 februari 2000 het besluit van Gedeputeerde Staten geschorst voor zover daarbij goedkeuring is verleend aan het plandeel dat betrekking heeft op kasteel Het Nijenhuis. Bij zijn uitspraak heeft de Voorzitter zich niet uitgelaten over de vraag of de beoogde uitbreiding van Het Nijenhuis planologisch gezien aanvaardbaar is. Hij constateert in zijn uitspraak dat het plan niet op korte termijn kan worden uitgevoerd door een nog lopend (ander) beroep in het kader van de vergunning ingevolge de Monumentenwet.

Ook is de Voorzitter van oordeel dat de feiten en omstandigheden met betrekking tot de mogelijkheden die het plan biedt ten aanzien van kasteel Het Nijenhuis onvoldoende duidelijk zijn. Op dat punt acht hij een onderzoek gewenst door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening. De Voorzitter heeft dus zijn twijfels over de wijze waarop de uitbreidingsmogelijkheden voor kasteel Het Nijenhuis in het plan Buitengebied van Wijhe zijn geregeld. Vermoedelijk speelt daarbij een rol dat niet expliciet is voorzien in de mogelijkheid van ondergronds bouwen. Hoewel het een voorlopige uitspraak betreft en nog nader onderzoek zal plaatsvinden moet er, gezien de twijfels die de Voorzitter nu heeft, rekening mee worden gehouden dat het plan in de vorm waarin het is vastgesteld en goedgekeurd, uiteindelijk om technische redenen de eindstreep niet zal halen. In dat geval zal, nadat veel tijd verloren is gegaan, een nieuw plan moeten worden opgesteld. Hiermee zal de onzekerheid voor alle betrokken partijen over de beoogde uitbreiding van Het Nijenhuis aanzienlijk langer voortduren. De gemeente Wijhe en de provincie Overijssel achten een dergelijk situatie ongewenst.

Nadere informatie:
team Communicatie provincie Overijssel, Toon Schuiling, telefoon 038
425 23 12
afdeling Voorlichting gemeente Wijhe, de heer Bourgonje, telefoon 0570
52 85 60

00/92

CAPTION:

Zwolle, 5 april 2000

Externe agenda Gedeputeerde Staten van Overijssel

Donderdag 6 april 2000.

De Commissaris van de Koningin opent om 10.30 uur in het Provinciehuis te Zwolle de 10e conferentie van het Europees Jongeren Parlement.

Gedeputeerde Holsheimer brengt een werkbezoek aan de gemeente Denekamp, aanvang 14.00 uur.

Vrijdag 7 april 2000.

Geen bijzonderheden.

Maandag 10 april 2000.

Gedeputeerde Kristen houdt een toespraak tijdens de feestelijke opening van de digitale vraagbaak "VragenderWijs Basisonderwijs" van
17.00 tot 18.00 uur in de Openbare Bibliotheek, Langestraat 84 te Delden.

Gedeputeerde Holsheimer is aanwezig tijdens de werkbijeenkomst over Publieke dienstverlening en ICT Infrastructuur en MKB, georganiseerd door Berenschot. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in het Grand Hotel Karel V te Utrecht.

Gedeputeerde Nap houdt om 20.00 uur een spreekbeurt over zorg- en vrijwilligerswerk in het Hervormd Centrum Nijverdal te Nijverdal.

Dinsdag 11 april 2000.

Gedeputeerde Oosterhof verricht om 14.45 uur samen met onder andere hoofdingenieur-directeur Jansen van Rijkswaterstaat de officiële handeling, waarmee de aanleg van het tracé Niersallee-Flevoweg oftewel de doortrekking van de N50 bij Kampen van start kan gaan. Ontvangst vanaf 14.00 uur in wegrestaurant Zalkerbroek, waarna vertrek naar de plaats van de starthandeling.

Gedeputeerde Oosterhof verzorgt om 17.30 uur de afsluiting van het symposium "de binnenlandse containerterminal in de logistieke keten". Het symposium vindt plaats van 14.45 tot 18.00 uur bij Akzo Nobel, Boortorenweg 24 te Hengelo.

Gedeputeerden Kemperman en Holsheimer zijn vanaf 19.30 uur aanwezig bij een uitvoering van Stichting Twentse Matthäus Passion. De uitvoering zal in Oldenzaal worden gehouden.

Woensdag 12 april 2000.

Gedeputeerde Kristen is vanaf 14.00 uur aanwezig bij een bijeenkomst met John McKnight: Asset Based Community Development, in het kader van het grotestedenbeleid in het gemeentehuis van Zwolle.

Gedeputeerde Kristen voert met een IPO-delegatie overleg met staatssecretaris Van der Ploeg over de nota Belvedere van 17.30 tot
19.00 uur in Den Haag.

Gedeputeerde Holsheimer brengt een werkbezoek aan de gemeenten Goor/Diepenheim, aanvang 09.30 uur in het gemeentehuis van Diepenheim.

Gedeputeerde Holsheimer brengt een werkbezoek aan de gemeente Rijssen, aanvang 11.30 uur in het gemeentehuis van Rijssen.

Gedeputeerde Nap is aanwezig bij de ondertekening van het convenant bodemsanering Steenwijkerdiep, aanvang 12.00 uur in het gemeentehuis, locatie Rams Woerthe, te Steenwijk.

Donderdag 13 april 2000.

De Commissaris van de Koningin brengt om 09.00 uur samen met de burgemeester van Haaksbergen een bezoek aan de Twentsche Kabelfabriek te Haaksbergen. Aansluitend aan dit bezoek (rond 11.00 uur) vindt op het gemeentehuis te Haaksbergen een gesprek plaats met B&W.

Gedeputeerde Kamperman is aanwezig bij het Symposium "Ruimte op Groen" dat vanaf 13.30 uur gehouden wordt in het provinciehuis te Zwolle.

Gedeputeerde Nap neemt deel aan Het Groot NBvP-dictee dat om 13.30 uur wordt gehouden in de Broerenkerk te Zwolle.

Vrijdag 14 april 2000.

De Commissaris van de Koningin neemt deel aan het overleg met de heer drs. P. Bukman in het kader van diens bezoek aan de Koekoekspolder. Het overleg begint om 15.30 uur onder voorzitterschap van gedeputeerde Kemperman en vindt plaats bij het bedrijf van rozenteler de heer G. v.d. Berg te IJsselmuiden.

Gedeputeerde Kemperman is al vanaf 13.30 uur bij aanvang van het werkbezoek aanwezig.

Gedeputeerde Kristen verzorgt in het kader van de Europese Taeledag om
19.45 uur de opening van de "meertaelige Nedersaksische-Friese kulturele aovend veur een bried pebliek" in Hotel De Zon, Stationsstraat 1 te Oosterwoolde (Friesland).

Voor meer informatie:
team Communicatie, telefoon 038-425 23 12

00/91

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie