Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten Dagelijks Bestuur Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid

Datum nieuwsfeit: 05-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Amsterdam Oud Zuid


NIEUWS


Besluiten Dagelijks Bestuur 4 april 2000 Nieuwsdatum: 05-Apr-2000
Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid heeft op 4 april jl. de volgende besluiten genomen:
RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING

* Onderzoek sport Apollohal
De verbouw van de Apollohal tot stadsdeelkantoor lijkt bouwkundig en financieel haalbaar. Een principebesluit daarover zal echter pas aan de orde komen nadat onderzocht is of er aanvaardbare alternatieven voor de huidige gebruikers van de Apollohal zijn. Het onderzoek naar aanvaardbare alternatieven is onlangs afgerond en weergegeven in een rapport. De conclusie van het onderzoek is dat er drie opties zijn die aanvaardbare alternatieven bieden. Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met de rapportage en de daarin opgenomen conclusies. De rapportage zal worden verstuurd naar de betrokken sportverenigingen met het verzoek om commentaar.

PROJECTOPDRACHTGEVER

* Stand van zaken oplevering Museumplein
In het kader van de eindoplevering van het Museumplein zijn er meerdere herstel- en verbeteringsmogelijkheden in voorbereiding die op korte termijn in uitvoering komen. Daarbij komen ook aspecten van aansprakelijkheidsstelling en kosten aan bod. In een notitie wordt de stand van zaken met betrekking tot de oplevering beschreven. Het Dagelijks Bestuur is akkoord gegaan met het ter kennisneming verzenden van deze notitie aan de leden van de Commissie Openbare Ruimte.
RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING

* Rapport Singelgrachtgarages en machtiging portefeuillehouder Verkeer
en Parkeren
Het Dagelijks Bestuur heeft kennis genomen van het startdocument Singelgrachtgarages van de dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer. Tevens heeft het Dagelijks Bestuur de portefeuillehouder Verkeer en Parkeren gemachtigd om op basis van de conclusies van het startdocument een bijdrage te leveren aan de voorbereiding van bestuursopdrachten voor
haalbaarheidsonderzoeken naar ondergrondse parkeergarages op de drie kansrijke locaties Hobbemakade, Frederiksplein en Huddekade.
WELZIJN, ONDERWIJS & SPORT

* Afwijzing subsidieaanvraag evenementenorganisatiebureau Zonder Zorgen
Het verzoek om subsidie van evenementenorganisatiebureau Zonder Zorgen ten behoeve van de organisatie van een multiculturele Koninginnedagviering in de vorm van een 'streetparty', is afgewezen. Buurtfeesten komen alleen in aanmerking voor subsidie, wanneer deze door bewoners uit het stadsdeel worden georganiseerd ten behoeve van bewoners uit het stadsdeel.

Overige informatie/mededelingen:

* Op 13 mei a.s. zal de opening van het gerenoveerde Olympisch Stadion plaatsvinden. Ger de Visser zal daarbij aanwezig zijn. Tijd:
14.00-21.00 uur

Deze nieuwsbrief is een journalistieke en selectieve weergave van de door het Dagelijks Bestuur genomen besluiten, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Geadresseerden van specifieke besluiten zullen separaat en rechtstreeks van het voor hen van belang zijnde besluit op de hoogte worden gesteld.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie