Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief motie AWBZ over wachtlijsten zorgsectoren

Datum nieuwsfeit: 06-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Wachtlijsten zorgsectoren (060400)

Brief motie AWBZ, 26 631,7

Samenvatting
Boosheid, verdriet en moedeloosheid strijden om voorrang:
- er wordt al jaren over de wachtlijsten gesproken en het schiet niet op;

- veel te veel mensen blijven veel te lang van zorg verstoken;
- de coalitiegenoten stellen niet echt de daden die nodig zijn.
De brief over de motie AWBZ is eerder van politiek-strategische aard dan inhoudelijk, met voorspelbare processen van onrust en zwarte Pieten tot gevolg:

- partijen in het veld denken dat de aanpak van de wachtlijsten wordt opgehouden, terwijl dat in genen dele het geval is; wachtlijsten moeten in ieder geval weg;

- de lobby wordt geactiveerd, waarbij allen vraagsturing bepleiten, maar velen vervolgen met laat ons maar sturen voor de vrager.
De coalitiegenoten stellen niet de daden die nodig zijn:
- de VVD wil terecht de bureaucratie verwijderen maar wil niet het extra geld geven dat nodig is voor zon saneringsproces; dat werkt in zichzelf al vertragend;

- de PvdA heeft krokodillentranen in de strijd tegen tweedeling, voorrangszorg en privé-klinieken als zij tegelijkertijd met extra regels, voorwaarden en criteria de 7-mijlslaarzen aantrekt om daarop af te stevenen.

Inzet CDA-fractie:

- zorg mag geen distributiestelsel worden waarmee de schaarste wordt verdeeld, want dat ontneemt de burger alle keuzevrijheid en ruimte;
- herstel van het regime dat bij verzekeringen hoort, dus afschaffen butgetregels;

- er dient 1 mrd. structureel voor de verzorgingssectoren te worden toegevoegd.

Inbreng
Bij de voorbereiding van dit debat streden bij mij gevoelens van boosheid, verdriet en moedeloosheid om voorrang:
Boosheid:

-we praten al ruim drie jaar met elkaar over het wegwerken van de wachtlijsten en het schiet niet op;

-beeldvorming lijkt soms belangrijker dan werkelijke daden; steeds weer beloftes en geruststellingen, maar hetzelfde geld wordt zo drie keer in beeld gebracht (uitgaven naar voren halen; uit totale bedragen moeten ook andere knelpunten opgelost worden zoals de werkdruk);
-uitspraken van rechters moeten er aan te pas komen om kabinet en coalitie in beweging te krijgen in het kader van de zorgplicht ingevolge de AWBZ.

Verdrietig:

-mensen (ouderen en gehandicapten) blijven van zorg verstoken die ze hard nodig hebben;

-mantelzorgers worden zo overbelast dat wij vanzelfsprekend zelf de mantelzorg vanuit de Haagse politiek ondergraven.
Moedeloos: wordt ik van het coalitiegedrag.

-Helemaal eens met de VVD dat de bureaucratie weg moet. Maar Dijkstal zegt in het weekend geen extra geld te willen geven zonder éérst verantwoording over alle cijfers. Juist de VVD weet uit haar contacten met het bedrijfsleven moet weten dat de kosten voor de baat uit gaan bij ingrijpende saneringen.

-PvdA/D66 minstens even teleurstellend: in alle debatten vanaf 1994 hebben we de belijdenissen gehoord en de krokodillentranen gezien over de tweedeling in de zorg, de voorrangszorg en het tegengaan van commerciële initiatieven in het kader van privé-klinieken, terwijl beiden partijen tegelijkertijd onmiddellijk de 7-mijlslaarzen aantrokken om daar heen snel naar toe te rennen.
Als we er niet in slagen om daar op zeer korte termijn een eind aan te maken, dan is het allemaal al geïntroduceerd en dan helpt er geen moedertjelief meer aan. Dan is het niet meer terug te draaien.

Begroting: (motie Dankers)
Bij de begrotingsbehandeling afgelopen najaar hebben beide bewindslieden het aannemen van de motie Dankers over het weg zijn van de wachtlijsten aan het einde van deze kabinetsperiode ontraden. Zij vonden de motie overbodig omdat beiden een inspanningsverplichting wilden aangaan en erop vertrouwden dat zij een heel eind zouden komen.
Specifieke vraag staatssecretaris: hoe groot is Uw vertrouwen nog, mede gelet op de uitspraken en inzichten van de voorzitter van de wachtlijstbrigade (Marcel v.Dam)? Aan de drie coalitiepartners de vraag hoe groot hun vertrouwen nog is in het vertrouwen van de bewindslieden?
Daarop baseerden zij immers hun tegenstemmen.

Brief motie AWBZ (26 631, 7)

De brief n.a.v. de motie van Vliet over de pas op de plaats in de modernisering van de AWBZ (Zicht op Zorg) vond ik als medeondertekenaar teleurstellend. Meer van politiek-strategische aard dan van inhoudelijke argumenten voorzien:

-regiovisie stilgelegd, dus de provinciale druk wordt opgehoogd, en daarna weer de gemeenten.

-tegen het veld wordt gezegd dat álles stil wordt gezet omdat de kamer zoveel tegen wil houden, maar dat is absoluut niet het geval. Het is immers bekend dat het de kamer over verantwoordelijkheidsstructuren gaat.

-De aanpak van de wachtlijsten moet in alle gevallen voortvarend aangepakt.

-Tenslotte de Kamer zelf in het strafbankje het PGB blijft een subsidieregeling.

Kwalijk vind ik het dat de aanpak wachtlijsten verbonden wordt aan Zicht op Zorg, alsof die met elkaar te maken hebben. Hoe het stelsel ook is of het sturingssysteem, de wachtlijsten horen er niet te zijn. Die zijn de schande van de natie. Dat constateren we hier al jaren, maar vervolgens doen wij niks. Het gaat om twee sporen: de wachtlijsten weg en daarnaast de AWBZ toekomstgericht maken. Daar maak ik me echt heel boos over.

Reactie staatssecretaris op wachtlijstgegevens

-Geen extra geld, naar voren halen van uitgaven, dus volgend jaar herhaling;

-Voor gehandicapten is sprake van 500 miljoen extra, maar:
- het is deels herstellen van een foutief regeerakkoord (in debatten 98 al aangegeven dat sector veel te weinig kreeg, evenals GGZ);
- de claim moet nog verzilverd worden.

-De schaarste wordt gelegitimeerd, gecultiveerd, door steeds maar weer over de meest urgenten te praten, dat is strijdig met aanspraken, strijdig met verzekering. (indicatie dat het nodig is moet leiden tot zorg)

-Daar waar geclausuleerd de geldkraan open gaat worden de instellingen aan de band gelegd en het afromen van de reserves is tekenend.
Uitspraken van Marcel van Dam in Nova (29mrt) als voorzitter wachtlijstbrigade waren helder en ontluisterend voor de paarse kabinetsperioden. Hij zei we gaan naar een distributiestelsel. Na afloop van WOII is er nog maar één keer door een Nederlands kabinet een distributiestelsel voorbereid. Dat was in de oliecrisis in de jaren zeventig. (brandstof op de bon) Als wij zó in dit huis bezig zijn, en alles wijst er op dat van Dam gelijk heeft, dan gaat dit werkelijk alle perken te buiten.

Het kabinet kan maar één ding doen:

-Het volume voor de caresectoren moet structureel met 1 mrd. omhoog; (als een overstroming dreigt worden alle pompen aan het werk gezet)
-De bureaucratie opruimen via herstel van het verzekering zijn van beide soorten van zorg.

Door herstel van het verzekeringskarakter en het daarbij behorende financiële regime is de bureaucratie op de kortste termijn verdwenen.

Kamerlid: Nancy Dankers

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie