Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Raadsberichten gemeente Rotterdam

Datum nieuwsfeit: 06-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente RotterdamRaadsvergadering van 6 april 2000

Personalia
De Gemeenteraad heeft de heer P.J.H.M. van Dijk (PvdA) benoemd tot waarnemend wethouder Haven en Economische Zaken, als tijdelijk vervanger van wethouder H.J. Simons (PvdA) in verband met diens ziekte. De heer R.M. van Middelkoop is benoemd tot lid van de Algemene Beroepscommissie Kamer V (Regiozaken). Drs. H.M.A. Gudde volgt de heer G. Brinkman op als directeur van de Dienst Gemeentelijke Belastingen.
TramPluslijn naar Carnisselande via Groene Hilledijk De Gemeenteraad heeft gekozen voor een TramPlusverbinding tussen het centrum van Rotterdam en de nieuwe woonwijk Carnisselande, om zo straks 9000 woningen en 77 hectare bedrijfsterrein op hoogwaardige wijze met openbaar vervoer te ontsluiten. Als uitgangspunt is in meerderheid gekozen voor het tracé Groene Hilledijk, Dordtsestraatweg en Slinge/Langenhorst. Met de gemeente Barendrecht is overeengekomen dat de TramPlusverbinding in 2003 moet rijden. Het Rijk neemt 95% van de subsidiabele kosten voor rekening en de Stadsregio Rotterdam de andere 5%. Om voor rijkssubsidie in aanmerking te kunnen komen, moet een tracé voldoen aan een kostendekkeningsgraad van minimaal 50%. Andere tracés, zoals het door bewoners ingebrachte Vreewijktracé, hadden een lagere dan de vereiste kostendekkenheid. De Stadsregio kan nu een subsidie-aanvraag indienen bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De definitieve besluitvorming wordt aan de hand van het nog op te stellen inpassingsplan gedaan. Voor deze verdere uitwerking van het tracé zijn door de Gemeenteraad een aantal voorwaarden gesteld zoals compensatie (vooraf) van parkeerplekken, (ruimhartige) nadeelcompensatie voor winkeliers en/of bewoners, behoud van het groene karakter van de Groene Hilledijk, adequate voorziening voor fietsers, laad- en losplaatsen aan weerszijden van de trambaan en het herstel van het groene karakter van de Beijerlandselaan. Of er van het uitgangspunt van Tramplus wat betreft een vrije trambaan moet worden afgeweken, zal in het inrichtingsplan duidelijk worden. De RET is verder opgedragen een nadeelcompensatieverordening aan de Stadsregio ter goedkeuring voor te leggen en in nauw overleg met belangenorganisaties en de deelgemeente Feijenoord een marketing- en promotieplan voor de Groene Hilledijk op te laten stellen. Het geamendeerde voorstel kreeg geen steun van SP, D66, Unie 65+ en Stadspartij.

Renteloze lening fl. 1 miljoen voor woningbouw Durban De Gemeenteraad is akkoord gegaan met een renteloze lening van fl. 1 miljoen aan de stichting Durban Rotterdam Housing Project. Deze stichting beheert een fonds dat tegen een lage rente geld leent aan de First Metro Housing Company, een woningcorporatie in het Zuid-Afrikaanse Durban. Enkele Rotterdamse woningcorporaties hebben zo'n fl. 3 miljoen in het fonds gestort. Hiermee is het mogelijk om binnen vijf jaar 2.700 goedkope huurwoningen te bouwen in de Zuid-Afrikaanse havenstad. Rotterdam heeft sinds 1994 een stedenband met Durban. In dat kader is het initiatief genomen om de ontwikkeling van woningcorporaties in Durban te stimuleren. De SP, D66, Unie 55+ en twee leden van de VVD stemden tegen het voorstel.

Fl. 30.000,- voor school Orissa
De Gemeenteraad heeft fl. 30.000,- beschikbaar gesteld voor de bouw van een school in Orissa, de deelstaat in India die op 29 oktober vorig jaar door een wervelstorm werd getroffen. Daarmee verdubbelt de Gemeenteraad het bedrag dat de Hindoestaanse bevolkingsgroep in Rotterdam bijeen heeft gebracht. Veel van de 25.000 Hindoestanen in Rotterdam hebben sterke banden met het rampgebied.
Extra geld voor Rotterdam Service Stad en Rotterdam Marketing De Gemeenteraad heeft fl. 1 miljoen extra beschikbaar gesteld voor Rotterdam Marketing en fl. 685.000 extra voor Rotterdam Service Stad. Beide projecten zijn onderdeel van de tweede fase van het programma Attractieve Stad. Omdat ze een sterke relatie hebben met Euro 2000 (EK Voetbal) en Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001 gaan de activiteiten dit jaar van start. Rotterdam Marketing gaat met extra campagnes Rotterdam in binnen- en buitenland presenteren. Service Stad wil op alle fronten de service aan bezoekers van de stad verbeteren. Stadsstewards gaan bezoekers wegwijs maken en daarnaast wordt samengewerkt met o.m. taxicentrales, de horeca en de organisatoren van de grote evenementen. De Stadspartij stemde tegen dit voorstel.

Gemeenteraad akkoord met lokale CAO ambtenaren
De Gemeenteraad heeft ingestemd met de punten van de lokale CAO voor ambtenaren die goedkeuring van de Gemeenteraad nodig hebben. Dat zijn over het algemeen punten waarvoor het ambtenarenreglement moet worden gewijzigd, zoals vakantieverlof op culturele of religieuze feestdagen, koop en verkoop van verlofuren, maatwerkafspraken met topfunctionarissen, een aantal besluiten over sociale zekerheid en dergelijke. De overige onderdelen van de CAO, waarvoor geen goedkeuring van de raad nodig is, zijn voor kennisgeving aangenomen. De lokale CAO is een aanvulling op de landelijke CAO. De gemeente Rotterdam is van deze CAO alleen verplicht de salarisverhogingen te volgen. Op een aantal andere punten volgt de lokale CAO echter gewoonlijk toch de landelijke CAO, zoals nu bijvoorbeeld bij de verbetering van de flexibele pensioenregeling.

Protocol voor inschakelen externe adviseurs of interim-managers De Gemeenteraad heeft protocollen vastgesteld voor het inschakelen door gemeentelijke diensten van externe adviseurs of interim-managers. In het protocol staat stap voor stap beschreven wat er moet gebeuren voordat een keuze wordt gemaakt voor een externe adviseur of interim-manager. Het protocol moet altijd worden gevolgd wanneer wordt verwacht dat de kosten van een advies of het honorarium van de interim-manager hoger zijn dan fl. 40.000,- Aanleiding tot de protocollen is de motie Beynen waarin werd gevraagd om inzicht in het werk en de kosten van adviseurs en interim-managers. Dat inzicht heeft de Gemeenteraad gekregen via een rapportage, die de raad voor kennisgeving heeft aangenomen.

Fl. 4,2 miljoen voor betere verkeersinformatie
De Gemeenteraad heeft fl. 4,2 miljoen beschikbaar gesteld voor het project 'Dynamisch Verkeersmanagement.' Doel van dit project is het verkeer op het bestaande wegennet beter te laten verlopen door uit verschillende bronnen informatie over het verkeer in te winnen en die gericht aan deelnemers aan het verkeer te verstrekken. Deze aanpak is nodig omdat er steeds meer verkeer komt en het netwerk van hoofd- en verzamelwegen nauwelijks wordt uitgebreid. De informatie kan komen van verkeersregelinstallaties, detectielussen in het wegdek, video, diverse instanties die betrokken zijn bij calamiteiten en andere storingen en van de beheerders van provinciale en rijkswegen. Deze informatie kan ook weer op verschillende manieren (informatiepanelen, radio, teletekst, internet etc.) bij de verkeersdeelnemers komen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie