Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage PvdA overleg evaluatie Algemene bijstandswet

Datum nieuwsfeit: 06-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 6 april 2000

 

BIJDRAGE VAN SASKIA NOORMAN-DEN UYL (PVDA) AAN HET ALGEMEEN OVERLEG OVER DE EERSTE EVALUATIE VAN DE ALGEMENE BIJSTANDSWET (25 271 nr. 1), HET RAPPORTEN VAN DE ALGEMENE REKENKAMER OVER DE UITVOERING TOEZICHT GEMEENTELIJKE SOCIALE ZEKERHEIDSWETTEN (26 616) EN DOELTREFFENDHEID UITVOERING ALGEMENE BIJSTANDSWET: POORTWACHTERSFUNCTIE EN MISBRUIKBESTRIJDING

Vooraf

De nieuwe Algemene bijstandswet (Abw) is in 1996 ingevoerd. Geen uitkeringsfabriek meer of een geoliede administratieve organisatie, maar een vangnet voor inkomensondersteuning en een springplank voor het zo snel mogelijk weer onafhankelijk zijn van een uitkering. (Nu de sociale verzekeringswetten nog op dezelfde formule veranderen.)

Een eerste evaluatie is na vier jaar voorgeschreven. Het kabinet beoordeelt de eerste resultaten positief. De PvdA-fractie is het daar in hoofdlijnen mee eens. De heftige kritiek op de gemeenten over de uitvoering van de bijstand is terecht verstomd, de spectaculaire daling van het bestand is deels aan de economie en deels aan de uitvoering van de gemeenten te danken. De verhalen van Van der Zwan over gebrekkige fraudebestrijding blijken niet waar. Wel heeft onze fractie kritiek op de wijze waarop de doeltreffendheid van de bijstand gemeten wordt: waar en voor wie is de bijstand? Wordt iedereen bereikt? Wat is de kwaliteit van opleiding en activering? De regering zegt prioriteit bij kwantitatieve gegevens te leggen en laat het zicht op de kwaliteit van het vangnet bijstand nog steeds na vijf jaar zitten: dat is onverteerbaar. Uitvoeringsknelpunten komen vervolgens (nog) niet aan de orde.

Algemeen

Beslispunten

Het kabinet vraagt instemming met vijf hoofdlijnen voor het bijstandsbeleid:


- uitstroom en activeringsbeleid, waaronder sluitende aanpak en doelgroepen: alleenstaande ouders en allochtonen;


- bieden van inkomenswaarborg zolang noodzakelijk;

- handhaven en versterken bestuurlijke rol van gemeenten en uitbouw Fonds Werk en Inkomen (FWI);


- voorschrijven gemeenten van plancyclus en informatievoorziening;

- het verder ontwikkelen van fraudebestrijding en preventie.
Standpunt

Wat ontbreekt:


- is de inzet om het vangnet sluitend te maken. Dat wil zeggen investeren in het bereik van bijstand en de doeltreffendheid ervan;

- de toeleiding naar duurzame arbeid en de voorwaarde van scholing (hoogte, duur en bereik);


- investeren in de kwaliteit van bijstandsverlening, klantgerichtheid.

- het creëren van kansen en appeleren aan zelfredzaamheid door het verstevigen van initiatiefrechten van klanten op reïntegratie en hulpmiddelen;


- het beoogd beleid om de kwetsbaarste doelgroepen kansrijker te maken.
We zijn het niet eens met het verder uitbreiden van het risico van gemeenten in de bijstand (nu 25%). Het ergert ons dat nog steeds geen meetinstrument is ontwikkeld (benchmarking) om de kwaliteit van de uitvoering van de bijstandswet te meten. Daar vragen we al 5 jaar om. Het FWI alleen afrekenen op volume-invloeden, doet de klanten en gemeenten onrecht en kan tot destructief bijstandbeleid leiden.

Kernbevindingen

Daling van het bestand met 125.000 naar 365.000 is zeer substantieel. Jongeren zijn bijna verdwenen en verblijven als regel korter in de bijstand. Alleenstaande ouders blijven verhoudingsgewijs stabiel. De verhouding bijstandsklanten met kinderen verandert de afgelopen jaren ook niet. De verhouding Nederlander versus niet-Nederlander is macro gezien stabiel. Wel is het aantal mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (de harde kern) toegenomen: 42% heeft een sollicitatievrijstelling op grond van in de persoon gelegen factoren of leeftijd (57,5).

Scholing

Scholing en training zijn nog steeds te weinig benutte instrumenten. Er is ook niet op onderzocht of gerapporteerd. Dat is een ommissie.

Deeltijdwerk en vrijlating

Deeltijdwerk is vrij constant gebleven, daarvoor zijn nieuwe impulsen nodig. Wij willen een diepere rapportage en meer mogelijkheden als onderdeel van het benutten van kwaliteiten. Nog altijd gaat werk voor inkomen. De mate waarin afstemming of samenwerking plaats vindt met andere uitvoeringsorganisaties van sociale verzekeringen of arbeidsvoorziening en de interactie daartussen is onbenoemd gebleven.

Fraudebestrijding

Attentie voor de positie van sociaalrechercheurs in relatie tot SUWI. Positief dat de fraudesignalering vooral bij het loket (de poortwachter) succesvol is. Het feit dat de partnerfraude na invoering van de wet sterk gedaald is, kan als een succes van de vormgeving van de bijstandswet gezien worden.

Kwaliteitsmonitor bijstand

Er moet een kwaliteitsmonitor bijstand komen waarin jaarlijks het effect van bijstandpolitiek zichtbaar gemaakt wordt in aansluiting op de armoedemonitor.

De benchmark moet nu echt ontwikkeld worden.

Cliëntenparticipatie

Wij willen de onbenutte kwaliteiten van uitkeringsgerechtigden meer kansen geven. Daarom recht op initiatief, trajectbegeleiding en hulpmiddelen die reïntegratiekansen verbeteren.

Reïntegratie

Meer differentiatie in nu voorgeschreven scholingstrajecten. De regering doet zelf enige voorstellen. Meer uitbreiding is nodig gericht op duurzame arbeid

De verwijzing naar Van Boxtel als het om allochtonen gaat snijdt geen hout omdat daar wel beloftes liggen maar de toegezegde inhoudelijke onderbouwde beleidsvoorstellen de Kamer nog altijd niet bereikt hebben. De nota Arbeid en allochtonen (PvdA-motie, 1,5 jaar oud) en het toegezegde bestedingsplan taallessen voor oudkomers (waaronder bijstandsklanten) is er niet. De afspraken uit het regeerakkoord over taalwerkstages: nog geen plan gezien.

Vermogen

1. Berekeningsmethodiek van vermogens. Vaste fixatie: moet dynamisch. Kan door verschuiving van de 0-punt meting of een redelijk benutten van vermogen voor vervanging e.d.
2. Aard van het vermogen ingeval van AOW-compensatie van met name kleine zelfstandigen en allochtonen. Relatie leggen met maximum in relatie tot AOW-gat.

ARK-rapport inzake toezicht op gemeentelijke sociale zekerheidswetten

De ARK is kritisch over de wijze waarop de minister toezicht houdt op de uitvoering van die wetten. Er is wel uitvoering toezicht op de rechtmatigheid. De doeltreffendheid van de uitvoering is in de verantwoording niet zichtbaar. Ook in de beantwoording van vragen zegt de minister nog geen planning te hebben om tot doeltreffendheidonderzoek te komen. Ik vind dit een slechte zaak.

Motie via VAO waarin een datum wordt vastgesteld waarin naar genoegen van de ARK een doeltreffendheidtoezicht op de bijstand wordt gepresenteerd. (Single audit was in 1999 beloofd: niets gezien)

Geconcludeerd kan worden dat vanaf de start van de nieuwe bijstandswet de minister de gemeenten de verkeerde gegevens heeft gevraagd, ondanks aanwijzingen van de Kamer. Het is zaak dat op korte termijn niet meer, maar andersoortige gegevens over de uitvoering van bijstand verzameld worden.

Het benutten van signalen uit het land over bijstandtoepassing is gebrekkig. Informatie van de rijksconsulenten alleen is onvoldoende. Welke aanpak staat de minister voor ogen?

Doeltreffendheid en poortwachtersfunctie

De doeltreffendheidmeting in het vorige week gepresenteerde onderzoek heeft alleen betrekking op de instroom in de bijstand en de fraudebestrijding.

Kwaliteit is niet onderzoek. Het bereik evenmin. Of ieder die bijstand nodig heeft dat ook krijgt, is niet onderzocht. Het niet gebruik ook niet. Deze te smalle opvatting van doeltreffendheid komt niet overeen met de opvatting van de Rekenkamer. En zoals uit deze notitie blijkt ook niet met die van ons. Er is werk aan de winkel voor de minister.

Tot slot


- Het recent verschenen FNV-rapport over het gemeentelijk minimabeleid zegt dat de gemeenten de bijzondere bijstand onvoldoende gebruiken. Onze vraag is: is dat waar? Wij willen op korte termijn inzicht in de besteding van de bijzondere bijstand en de mate waarin de gemeenten dat ook echt aan minima besteden. Mocht dat onvoldoende blijken te zijn, dan vinden wij dat maatregelen nodig zijn.


- Vanmorgen werden wij verrast door een onbekend rapport van de task force bijstand, waarvan wij de inhoud niet kennen. Ook daar zijn ten aanzien van de automatisering wat ons betreft dringende vragen. Graag opheldering.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...