Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vernieuwende aanpak vrijwillige terugkeer Kosovaren

Datum nieuwsfeit: 06-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

CORDAID

VERNIEUWENDE AANPAK VOOR VRIJWILLIGE TERUGKEER KOSOVAREN

PERSBERICHT

Den Haag, 6 april 2000

VERNIEUWENDE AANPAK VOOR VRIJWILLIGE TERUGKEER KOSOVAREN

Ontwikkelingsorganisatie verbindt kennis hulpprogramma.s met humaan asielbeleid in Nederland

De katholieke ontwikkelingsorganisatie Cordaid heeft het initiatief genomen voor een vernieuwende aanpak om de vrijwillige terugkeer van Kosovaarse vluchtelingen te stimuleren. Ze doet dat op basis van bemiddeling voor Kosovaarse vluchtelingen in Nederland, die vrijwillig naar hun land willen terugkeren en hulp nodig hebben dit verwezenlijken.
Volgens Cordaid kan deze aanpak bijdragen aan een meer menselijke aanpak van de terugkeer van uitgeprocedeerde en afgewezen asielzoekers. Cordaid is er van overtuigd dat wanneer een perspectief gevonden kan worden voor het complexe probleem van terugkeer, dit een positieve bijdrage levert aan het vergroten van het draagvlak voor een humaan asielbeleid in Nederland.

Het initiatief is tot stand gekomen in overleg met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Vanuit haar unieke en door alle partijen in Kosovo gerespecteerde positie werkt Cordaid nauw samen met de Nederlandse afdeling van de Mother Theresa Society (MTS) om het programma uit te voeren. De samenwerking tussen partnerorganisatie MTS, Cordaid en het IOM is nieuw voor alle partijen en mag uniek voor Nederland worden genoemd.
Het project startte recent en zal ongeveer 6 maanden duren. De eerste bemiddelaar vertrekt vrijdag 7 april a.s. vanuit Nederland.
Essentie
De essentie van het project is dat vóór terugkeer contacten worden gelegd met NGO.s in de betreffende woonplaats in Kosovo, die diensten leveren op het gebied van huizenreconstructie, gezondheidszorg, kredieten en dergelijke. Het feit dat mensen eerst fysiek in Kosovo aanwezig moeten zijn om hulp te kunnen aanvragen, blijkt vanuit Nederland een extra belemmering voor terugkeer. Zij beleven vanuit Nederland het risico als te groot. Daardoor ontstaat een patstelling die Cordaid en MTS met deze nieuwe aanpak willen doorbreken. Cordaid verbindt met dit initiatief haar contacten en kennis over hulpverlening aan Kosovo met betrokkenheid bij vluchtelingen in de Nederlandse samenleving. Daarmee zet ze de traditie voort die door Mensen in Nood in de Cordaid-fusie met Bilance en Memisa werd ingebracht.

Achtergrond
Tijdens de crisis in Kosovo nodigde Nederland voorjaar 1999 zo.n 4.000 Albanese Kosovaren uit naar Nederland te komen. Na het tekenen van het vredesakkoord juni 1999 zijn de meesten naar huis teruggekeerd. Eind januari jl. verbleven nog ongeveer 1600 Kosovaarse vluchtelingen in Nederland. Uit een in oktober 1999 gehouden inventarisatie blijkt dat zij nog niet naar Kosovo zijn teruggekeerd vanwege problemen met huisvesting, medische voorzieningen, weersomstandigheden (winterperiode) en gebrek aan financiën, veiligheid en werkgelegenheid.
Omdat tijdelijke verblijfsvergunningen voor Kosovaren door de IND veelal niet verlengd zullen worden, zal het aantal terugkerenden toenemen. Zij zullen informatie zoeken en proberen op door NGO.s samengestelde lijsten in Kosovo te komen. Daartoe dienen ze echter voor hulporganisaties eerst ter plekke fysiek aanwezig te zijn. In die leemte willen Cordaid en MTS voorzien.

Mother Theresa Society (MTS)
De uitvoerende organisatie, de Nederlandse stichting Moeder Theresa, is eind 1998 opgericht om het werk van haar Kosovaarse zusterorganisatie Mother Theresa Society (MTS) te ondersteunen. Als bekend was Moeder Theresa uit Albanië afkomstig. MTS is een lokale Kosovaarse NGO die in 1990 is opgericht nadat de Joegoslavische regering het gebruik van de Albanese taal verbood en allerlei andere discriminerende regelingen invoerde. Veel Kosovo-Albanezen verloren daardoor hun baan en werden geconfronteerd met grote armoede. MTS-Kosovo heeft de gelijknamige stichting in Nederland geautoriseerd in haar naam op te treden. Vanuit de unieke en door alle partijen in Kosovo gerespecteerde positie van MTS in Kosovo en gezien de inzet van MTS Nederland, is zij de meest geëigende organisatie om een dergelijke bemiddeling uit te voeren voor Kosovaarse vluchtelingen in Nederland die naar Kosovo willen terugkeren

Meer informatie
Indien u in contact wilt komen met één van de betrokken organisaties of personen, in Nederland of in Kosovo, dan kunt u contact opnemen met Marjolein Schuurmans, hoofd Externe Communicatie, tel 070 3136 333 of mobiel 06 5342 8003. Voor MTS Nederland is Louis Gojani contactpersoon en bereikbaar op 06 53 82 36 33.


06 apr 00 16:29

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie