Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Beregenen op Maat provincie Limburg vanaf 2001 verplicht

Datum nieuwsfeit: 06-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Beregenen op Maat is met ingang van 2001 verplicht

Maastricht, 6 april 2000

Beregenen op Maat is met ingang van 2001 verplicht

Het nieuwe beleid voor Beregenen op Maat gaat vanaf 2001 in en de landbouw krijgt een jaar om zich op de nieuwe eisen voor te bereiden. Bedrijven die de regels over-treden kunnen vanaf 2001 worden geconfronteerd met sancties in de vorm van boetes danwel verboden om te mogen beregenen. Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten om vooruitlopend op het nieuwe beleid geen vergunningsaanvragen op basis van de "oude" wetgeving meer in behandeling te nemen. Mede om die reden heeft het college besloten om in 2000 niet meer handhavend op te treden tegen overtredingen van onttrekkingsverboden voor beregening. De door GS voorgestelde beleidslijn voor dit jaar wordt eveneens gevolgd door het Openbaar Ministerie.

In mei van dit jaar start er een grote voorlichtingscampagne waar de doelgroep uitgebreid zal worden geïnformeerd over de nieuwe eisen en regels. Het door Provinciale Staten vastgestelde beleid is tot stand gekomen middels een intensieve samenwerking tussen de Limburgse Land- en Tuinbouw Bond, de waterschappen, de stichting milieufederatie en de Provincie Limburg.

Provinciale Staten hebben in februari van dit jaar het te voeren beleid voor grondwateronttrekkingen voor beregening in de landbouw vastgesteld. Alle 3500 beregenaars moeten hun onttrekkingspunten melden bij het bevoegd gezag en beregenen volgens het beregenings-adviessysteem "Beregenen op Maat". Hierdoor wordt het mogelijk dat niet meer wordt beregend dan strikt noodzakelijk is. Het meten en registreren van de onttrokken hoeveelheid grondwater vormt een onlosmakelijk onderdeel van het eisenpakket.

Voor onttrekkingen door pompen met een capaciteit van meer dan 60 m3 per uur, en binnen zones rondom 28 kwetsbare natuurgebieden is er een vergunningsplicht. Met name rondom die kwetsbare natuurgebieden gelden er strengere eisen, waarbij alleen grondwater mag worden onttrokken indien men kan aantonen dat de schadelijke effecten voor de natuur worden gecompenseerd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie