Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Weergave PvdA-chat over de Toekomst van de Arbeid

Datum nieuwsfeit: 06-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid


REFRESH(30 sec): file://localhost/dev/a/users/terminator/tmp/9.htm

Chat over de Toekomst van de Arbeid

zoals gehouden op 6 april 2000.
De deelnemers waren de PvdA kamerleden Ad Melkert, JoséSmits, Saskia Noorman-den Uyl, Jan van Zijl en partijvoorzitter Marijke van Hees. Vanuit het land werd gediscussieerd door Menno Pals, Aldith Hunkar, Marion Kruijs, Kai Pattipilohy en Ahmed Aboutaleb.
Tot chats en bedankt het was me een genoegen. sorry tot chats!

tot ziens!
We sluiten de chat af. Dank jullie allemaal voor het meedoen. De PvdA heeft een website geopend waarin we de Toekomst van de Arbeid voorleggen en over thema's die met werk, scholing, onbteaald werk willen discussieren. Iede r kan meediscussieren op deze website. We zullen de reacties graag gebruiken in onze partijdiscussie. Tot ziens Saskia,
het wordt tijd om weer elders aan de slag te gaan. Dit chatuurrtje was een genoegen tot ziens saskia
Ik denk dat werk altijd moet lonen. daarom moet er wat mij betreft via de belasting een extra zijn waardoor je er beter van wordt. Vervolgens mag het niet zo worden dat je het geld dat je overhoudt weer kwijt bent aan het verlies aan inkomsensafhankelijke regelingen. De armoedeval raak je nooit helemaal kwijt. Matigen moet er wel gebeuren. saskia
Aan Jose. Ja, er kan geen twijfel over zijn dat werk moet lonen. Dat betekent dus niet dat we uitkeringen op afstand moeten zetten ( verlagen), maar dat we het verlies aan inkomsten uit inkomensafhankelijke regelingen moete n beperken, wanneer mensen een baan aanvaarden .
Hoe wil je de toegang tot internet veranderen met alle bijna monopolies die er nu zijn? Voorbeeld: breedband internet in nederland is voor de gewone vrouw/man beperkt tot UPC.ternet voor Jose; Ik denk dat de kwaliteit van arbeid voor deze mensen verbeterd moet worden. Dat houdt o.a. in dat ze niet alleen met mensen die in de zelfde situatie als zijzelf verkeren in contact moeten komen.
Ja mijn situatie is daar een goed voorbeeld van Saskia Kai, Jan van Zijl neemt nu even Ad,s plaats in. Ik denk dat we in de toekomst de toegang tot internet zo moeten organiseren, dat iedereen er gebruik van kan maken.
Marion, Twee weken geleden hebben we als PvdAfractie in de kamer ervoor gepleit dat werklozen meer rechten krijgen om zelf ondersteuning te vragen (en krijgen) op aan de slag te gaan, De minister heeft toegezegt dat hij da araan wil werken. Wat mij betreft is eeen situatie zoals de jouwe een voorbeeld waaraan je kunt zien dat met een beetje hulp in de richting van de werkgever voorkomen zou moeten worden dat je veel langer werkloos zou blijven. Saskia Nee dat denk ik niet Jose want voor anderen die wel willen werken maar niet kunnen wordt het dan ook steeds moeilijker. Iets anders: werken moet lonen zeggen we, ook bij de PvdA. Maar sommigen gana er niet op vooruit als ze vane en uitkering overstappen naar een laagbetaalde baan. Denken jullie dat we door kunnen gaan met het vergroten van h et verschil tussen uitkeringen en loon?
ook ik zwaai af. het was mij een genoegen. tot dan. Ja, snap ik. Maar ik ga er van uit dat de 'kwaliteit' binnen een aantal jaar opnieuw zal worden gedefineerd
Tot chats AD
Ik moet nu weer verder aan ander werk. Hartelijk dank voor ieders bijdrage en chat rustig nog even door.
Vraagje aan Ad: Ik denk dat de toegangf tot internet toegang tot kennis is. Vergelijk het met de bibliotheek. Daar geef je toch ook iedereen de toegang toe, waarom zou internet dan (buiten school om) een privezaak zijn?
Kai: zeker. maar we moeten in de toekomst juist proberen niet te differentiëren, en werknemers-in-spe op hun merites te beoordelen. dat wilde ik alleen maar aangeven.
Dat dacht ik nou ook Jan.
Jose , mag ik het daar als leek van harte mee eens zijn? Volgens ons ( PVdA) is het arbeidsbureau er juist voor om mensen, die overigens zelf al actief in de weer zijn om aan het werk te komen, maar licht gehinderd worden door een kleine beperking, een duwtje in de rug te geven. Met de huidige situatie op de arbeidsmarkt mag dat geen onoverkomelijk probleem zijn.
Aldit: En daarnaast kan een bepaalde denkwijze/houding, bijvoorbeeld die van vrouwen (kijk naar bijvoorbeeld functies in P&o) ook een pre zijn.
Ik zou wel willen dat we arbeidsbureau's en andere bemiddelaars kunnen vragen de kwaliteit van hun werk beter te garanderen. Ik hoor te vaak van werkzoekenden dat ze op concrete vragen om hulp, begeleiding of het anavaregen van vorozieningen maandenlang te hroen krijgen: u hoort nog van ons. Waarom geen boete voor het arbeidsbueau of het GAK als ze na twee maanden nog geen duidelijke reactie hebben gegeven?
Antwoord aan Marijke: dat is een belangrijke vraag, die ik op twee manieren wil beantwoorden. Ten eerste moet in het onderwijs de overheid ervoor zorgen dat uiteindelijk de computer beschikbaar komt voor alle leerlingen van af een bepaalde leeftijd. Daarop zijn ook onze voorstellen gericht om met behulp van gelden uit het Fonds Economische Structuurversterking steviger te investeren. Buiten het onderwijs lijkt het eerder een zaak voor mensen zelf en voor de markt om de digit ale snelweg zo snel mogelijk tot ontwikkeling te brengen. De overheid moet daar wel stimuleren en misschien ook experimenten bevorderen.
Dank je wel Marijke.
Marion, dit vraagt nog om reactie. Dat mag en kan nooit het geval zijn. Maar ik wil je wel toezeggen dat ik daar verder navraag naar zal doen. Ik ben blij te zien dat Jan jouw specifieke sitauatie nader wil bekijken. Ik wen s je veel succes.
Nee hoor, Jan en Saskia daar heb ik absoluut geen bezwaar tegen.
Nee, absoluut niet. Maar hij heeft waarschijnlijk minder praktische kennis.
Dus ik heb gewoon de pech dat ik in de buurt van Rotterdam woon MArijke?
Jammetr genoeg moet ik stoppen. Tot chats! Vraag aan Marijke: Saskia geeft al antwoord over de manier waarop marion wordt bejegend door het arbeidsbureau. Hoe schat jij dit in: is het een incident of het zoveelste bewijs van de inflexibele afstandelijke manier van w erken bij onze uitvoeringsinstellingen?. Kai: wil je daarmee aangeven dat een witte, hoog opgeleide man die culturele kennis per definitie ontbeert? dat zou toch hetzelfde zijn als beweren dat een buitenlander nooit geïntegreerd kan raken?
Marion, heb je er bezwaar tegen om buiten deze chat om met ons iets meer van je ervaringen te delen , opdat we kunne bezien of we daar in het algemeen of mogelijk ook voor jou iets mee kunnen doen. Ons zijn in dit verband S akia Noorman en Jan van Zijl. Kijk. Is het nu echt zo raar dat ik na 5 jaar studie gewoon aan de slag wil? Sommigen zeggen dat ik me toch kan laten afkeuren, maar ik wil gewoon werken want ik mankeer niets. Vraagje aan Ad; gaan we intelligent investeren in hardware van de digitale snelweg?
Ik denk dat werkgevers in de toekomst een meerwaarde in je zien als je een bepaalde (culturele) kennis bij je draagt. De norm zal dus niet meer wit, man en hoogopgeleid zijn.
Over het arbeidsmarktbeleid van Rotterdam heb ik meer slechte geluiden gehoord. Wellicht wordt het tijd voor een echte sociaal democratische discussie in het Rotterdamse; hoe pakken we achterstanden van grote groepen mensen effectief aan! Er moet geinvesteerd worden in verbindingen marijke. ik zie geen verband, Kai. verklaar je nader??? En dan het verschil in gemiddeld belonignsniveau tussen mannen en vrouwen. Vrouwen verdienen, bij gelijk opleidignsniveau 15 procent minder. Dat valt trouwens nog erg mee hier want in Japan verdienen vrouwen vijftig procent minder.
als, je wit, man en hoogopgeleid bent, lijkt het mij erg moeilijk in een multiculturele samenleving andere mensen te bereiken, omdat je niet over de specefieke kennis beschikt die nodig is om een breed publiek te bereiken.. ..
Mijn virtuele snelweg (in Enschede) was gisteren opgebroken. Duidelijk is dan hoe kwetsbaar dat is. Ik heb vanaf zondag opstopping! Investeren we wel genoeg aan de hardwar?
overdrijven is een vak, maar ik merk nog wel eens dat we geneigd zijn subtiel te discrimineren, ook in bedrijven. Gelukkig is het niet zo erg dat ieder die afwijkt van de norm geen kans krijgt. Maar het kan gene toeval zij n dat de werkloosheid odner allochtonen torenhoog is en bij vrouwen standaard 2 procentpunt hoger dan mannen. Dat zijn werknemers die blijven.
Rotterdam- Noord Jan
Mensen met kennis hebben waarde.
Over de WOL aandelen, ik stop mijn geld liever in human capital.
Ik denk dat het ideaal beeld steeds minder wordt, of eigenlijk veranderd. Ik denk dat werkgevers het financiel belang van diversiteit nu wel gaan inzien.
Marion, dit vraagt om actie. Welk arbeidsbureau hebben we het hier over?
Vraag aan Jose; wat vind jij nou van de ervaring van Marion met het arbeidsbureau. Krijgt zij de kans om integratiehulp via een andere weg te krijgen?
Jan, ik vind dat werkgevers iedereen maar dan ook iedereen een eerlijke kans moet geven en niet moeten schrikken als ze horen dat iemand 12 jaar geleden ziek is geweest. Ik heb toch mijn diploma's gehaald?
Het virtuele snelwegprobleem wordt wel groter. Het telewerken doen wij uitsluitend via het internet. De veiligheid en file's zijn een probleem aan het worden.
Kai: we zien je
Menno, hoet zit het overigens met je worl on line aandelen? Nee die begeleiding is zeker niet voldoende Marijke. Toen ik op het arbeidbureau kwam zeiden ze meteen dat ik niet moet denken dat zij wat voor mij kunnen doen omdat ik te hoog opgeleid was. josé: je stelling klopt, maar ik zit volgens de statistieken onderaan de maatschappelijke ladder: vrouw, zwart. en toch...? hoe zit dat dan?
hoi Kai, we zien ze goed!
Zijn mijn berichten wel te lezen, ik ze zie nl. zelf niet in beeld verscheinenen?
Wij proberen onze klanten zo te automatiseren dat we zo weinig mogelijk op pad moeten. Soms moeten we echter nog met hardware over de gracht!
Maion, vind je -gelet op je ervaring - dat werkgevers duidelijk gemaakt moet worden op een andere manier naar sollicitanten te kijken of bepleit je wellicht nog drastischer maatregelen om werkgevers te motiveren op dit terr ein.

Marion: werkgevers hebben vaak een vast beeld van de ideale sollicitant? Je moet man zijn, wit, 100 procent gezond en alles wat daarvan afwijkt lijkt een streepje minder. oe kan dat veranderen? Vraag aan Marion; wat vind jij van de begeleiding/hulp van jouw stap naar de arbeidsmarkt. Is die voldoende? Vraag aan Menno: wat voor soort fileprobleem kwam je tegen: op de reële of op de virtuele snelweg? En wat zijn nu juist in jouw (internet) branche de mogelijkheden om te telewerken? richting en ambitie worden onontbeerlijk, wilde ik zeggen Nu moet ik ook zeggen dat ik op de universiteit nooit goed begeleid ben in wat ik met mijn studie kon gaan doen. Ik ben it ondernemer, en denk een nieuwe organisatievorm te hebben aangenomen om moderne werknemers aan mij te binden.

Welkom Menno Pals. Wil je ons vertellen wat voor werk (betaald of onbetaald?) je doet. Je valt middenin de discussie, doe lekker mee.
Tuurlijk heb ik voor ogen wat voor een werk ik wil doen Ad. Maar ik merk bij de gesprekken die ik gehad heb dat ik maar ben afgewezen op 1 ding en dat is dat ik een hersenbloeding gehad heb waardoor ik moeilijker loop. En d at valt niet te verbergen voor diegene waarmee je een gesprek hebt.
aansluitend op Melkert: ik denk dat daar een grote kern van waarheid in zit. ik heb het geluk mijn hele leven al te weten wat voor werk ik wil doen. het wordt steeds moeilijker om onbevangen de arbeidsmarkt op te komen. ric hting en duidelijke ambitie word Beste mensen, een fileprobleem zorgt voor mijn late deelname, ik lees me even in.
Ik ben nog bezig met mijn vwo (schriftelijk) en ik werk als assistent van een gemeenteraadslid in Amsterdam DE overheid moet voorwaarden scheppen zodat mensen die individuele keuze kunnen maken. Ik vind dat we daarin niet moeten paternaliseren. Maar wel meer investeren in voorzieningen en dienstverleningscentra. Dit meer koppelen aan wijkservicepunten. Uiteraard in de exploitatie marktconform, maar via bijzondere maatregelen voor mensen met een laag inkomen goedkoper (fiscaal). Welkom voor Kai. Je valt er middenin. Wil je ons vertellen wat voor werk (betaald of onbetaald) je doet
Vraag aan Marion: zo te zien kan het niet liggen aan je sollicitatie-activiteit, maar het roept zo op het oog wel de vraag op of je zelf duidelijk voor ogen hebt wat voor type werk je graag zou willen doen?
Ik wilde eigenlijk op de klantenservice bij een international gaan werken Saskia. Ook heb ik mij laten beëdigen als vertaler. Dus aan mij ligt het niet.
dank, Ad. ik vind jeugdjournaal ook het beste, en wil daar wat van overbrengen op het journaal... heb van mijn werkgever alle ruimte en mogelijkheid gekregen (en krijg die nog steeds) om verder te groeien.
Iets te laat, maar toch nog op tijd om mee te chatten. hoi allemaal Kay is gearriveerd en neemt deze plek van mijn over tot ziens Saskia
Het punt van Jan van Zijl is wel van groot belang. Uit het bedrijfsleven komt een toenemende vraag naar specifieke kennis voor bepaalde beroepen. Onderwijsinstelleingen spelen letterlijk op deze markt in. Mag dit ten koste gaan van algemene kennis Iedereen zegt ook tegen mij dat ik niet aangenomen word omdat ik weinig ervaring heb, maar dat is vanwege een persoonlijke kwestie waardoor ik niet kon werken tijdens mijn studie. Vraag aan Aldith: allereerst gefeliciteerd met je benoeming bij het Journaal (ik noem het geen promotie omdat ik het Jeugdjournaal het allerbeste vind). Maar mijn vraag is: heb je de afgelopen jaren de kans gekregen van je werkgever om door middel van opleiding je beter voor te bereiden op de/een volgende stap in je carrière? in reactie op Van Zijl: dat is ook mijn angst. het is prima als er veel algemene kennis bestaat, maar diepgang is ook van belang. in mijn huidige werk bij het jeugdjournaal zie ik steeds meer dat daar te weinig aandacht voo r is onder de jonge jeugd. vraag aan Marion . Als opleidingen een algemener karakter krijgen kan je in de toekomst met een studie Emgels uit de voeren of denk je dat je uiteindelijk heel ander werk gaat doen? saskia Naar aanleiding van marijke (die kostwinner is): is het combineren vanz orgtaken en betaald werk iets wat mensen individueel moeten regelen of moet de overheid meer verantwoordelijkheid nemen? Ik zou eigenlijk niet weten waar ik moet beginnen. Ik heb nu ongeveer 70 brieven geschreven en ben nu 6 keer uitgenodigd voor een gesprek.. Toch ketst het elke keer weer af. Ook mijn sollicitaties bij de overheid zijn niets geworden. Ik hoop dat het traineeprogramma mij wel wil hebben.
In reactie op Melkert zou ik willen zeggen dat algemene vaardigheden - op wqelk niveau dan ook - wellicht belangrijker zullen zijn dan in het verleden, maar dat een overaccent daarop in het onderwijs mogelijk het gevaar met zich meebrengt dat meer specifieke kennis, waaraan ook grote maatschappelijke behoefte blijft onvodoende aandacht krijgt. En ook dat weer op alle niveaus Vraag aan Marion: zou je wat meer kunnen vertellen over het probleem om een baan te vinden; juist ook met een opleiding in de Engelse taal zouden er toch veel aanknopingspunten moeten zijn. Of is de overspannen arbeidsmarkt een fabeltje?
MIjn werk is erg belangrijk voor me, ik kan niet zonder. Maar het is ook betrekkelijk en alleen te doen doordat zorgtaken door mijn partner gebeuren en wijzelf en onze kinderen goed gezond zijn. Ik ben kostwinner en dus is geld ook belangrijk.
gaat het om alleen ander soort werk of is de manier waarop het werk gedaan wordt anders. Ik denk aan het anders verdelen van werk tussen mannen en vrouwen. het verdelen van werk en zorg dan. Maar ook aan de digitale snelweg die risico's met zich meebrengt zoals afstand tussen mensen minder directe kontankten Toch? Saskia daarbij wil ik eerlijkheidshalve zeggen dat ik denk liever lui dan moe te zijn... maar zo zit het leven niet in elkaar Ik ben dus Marion en ben in september 1999 afgestudeerd in De Engelse taal- en letterkunde en ben momenteel nog steeds werkzoekende. werk is belangrijk. niet in de laatste plaats vanwege het geld aspect. maar werk is ook een manier om mij te ontplooien, en activiteiten te ondernemen (zoals deze chatsessie) waar ik anders niet aan toe zou komen.
Welkom Marion Kruis bij deze chat, Wil je je voorstellen door te zeggen wie je bent en wat voor werk je doet (betaald of onbetaald) Het is zeker zo dat een steeds grotere variëteit aan opleiding oneindig veel meer wegen opent voor een later beroep dan vroeger het geval was. Wat ik voorzie - in reactie op Kai - is dat de opleidingen een algemener karakte r zullen krijgen (bijvoorbeeld: leren studeren zoals in het studiehuis) zodat daarmee mensen beter toegerust op de arbeidsmarkt kunnen komen en vervolgens voortdurend verschillend werk zullen doen ("job-hoppen").
Aldith: hoe belangrijk is jouwn werk voor je? Kun je zonder? Doe je het om geld te verdienen?

Het spijt mij dat ik zo laat ben, maar ik had wat probleempjes met de computer. Goedemorgen allemaal! het terrrein waarop werk zich bevindt verandert. was er eerst de landbouw revolutie, daarna de industriele, nu zitten we in de informatie revolutie. dat brengt onherroepelijk ander soort werk met zich mee.
De vraag naar jullie opa probeert duidelijk te maken welke grote veranderingen inmiddels opde arbeidsmatkt hebebn palatsgevonden. Opleiding bepaalt veel meer je beroepskeuze en daarmee ook je inkomen dan afkomst. Is de waar de van werken voor jullie anders dan voor de vorige generaties. Hoe belangrijk is werk voor je? Ik verwacht dat onze dochters huntalenten goed zullen benutten, maar weet echt nog niet waar dat toe zal leiden. Ik verwacht niet dat ze fysiek zwaar werk zullen gaan doen, maar werk dat vraagt om permanente aandacht voor l eren en jezelf ontwikkelen. In de bedrijven/organisaties zal daar meer aandacht voor zijn dan nu. Zij moeten werk en verzorging van eventuele kinderen kunnen combineren. hoewel er niets mis is met het niet herhalen van het verleden is de vraag wel waarom en hoe in de toekomst het werk van nieuwe generaties verandert?!
IHallo, ik ben Jan van Zijl, vice voorzitter van de PvdA-fractie in de tweede kamer.Dat vak is niet overerfbaar. Mijn vader was melkboer en hetzelfde gold voor een van mijn grootvaders. Mijn andere grootvader was houtvest er. Dat vak lijkt mij thans uitgestorven. Mijn beide grootmoeders bestierden grote gezinnen, hetgeen wellicht nog het meeste werk met zich meebracht. ik heb geen kinderen, maar weet uit eigen ervaring dat kinderen hun eigen weg kiezen. er zijn zoveel mogelijkheden dat het verleden zich niet hoeft te herhalen.
Wat opvalt is dat in deze generatie veel minder je afkomst maar je opleiding bepaalt wat je gaat doen.
Als je kinderen hebt wat verwacht je dat ze later als werk gaan doen ? Hoe ziet hun werk eruit? Lijkt dat nog op wat de overgrootouders deden?
ik ben benieuwd naar het thema van deze sessie Goedemorgen, ik ben Ad Melkert. Mijn opa van vaderzijde was kapper, evenals mijn oma (dameskapper!); mijn opa van moederzijde was vertegenwoordiger in serviesgoed en mijn oma huisvrouw. haqllo ik ben saskia noorman - den uyl. Ik ben in de plaats van Kay je gesprekspartner. Ik ben tweede kamerlid voor de PvdA. Mijn opa was bankbediende, mijn andere grootvader winkelier en mandenmaker. Mijn ene oma was huis vrouw mijn andere als weduwe winkelier. Door onvoorziene omstandigheden moet ik mijn bijdrage aan de chat beeindigen. jammer.
Jose, waar gaan we het nu over hebben? ik ben aldith, mijn ene opa was districts commissaris in suriname, zijn vrouw was huisvrouw. mijn andere opa was kleermaker en zijn vrouw pensionhouder. ik ben journalist
Mijn opa was soldaat en later kruidenier. Mijn om was huisvrouw en ik ben directeur van FORUM, instituut voor multiculturele ontwikkeling
mijn opa was timmerman en begon met zijn broer een eigen bedrijf. Mijn vader deed hetzelfde en had graag gezien dat ik ook het vak inging. Hij was erg voor het doorbreken van rollenpatronen. Niet helemaal gelukt nog.
Mijn naam is Marijke van Hees en ik ben partijvoorzitter van de PvdA, mijn oma's waren huisvrouw en mijn ene opa was bode bij een kantongerecht en de andere kleermaker
Goedemorgen allemaal, welkom bij deze chat. Aan ieder de eerste vraag: wie ben je, wat voor werk deed je opa/oma en wat doe je nu zelf?
goedemorgen!
De chat begint om 11 uur

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...