Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief BZK inzake Antillen en Aruba en internationale fondsen

Datum nieuwsfeit: 06-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

brief sts bzk inzake antillen en aruba en internatio nale fondsen

Gemaakt: 10-4-2000 tijd: 13:48


2

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Nederlands-Antillaanse en Arubaanse Zaken

's-Gravenhage, 6 april 2000

Onderwerp:

Nederlandse Antillen en Aruba en internationale fondsen

Op 9 december 1999 heeft het Algemeen Overleg over de Nota Toekomst in Samenwerking plaatsgevonden. Tijdens dit overleg is door uw commissie aangegeven dat u graag inzicht wenst in de gevolgen die het staatsverband heeft voor het beroep dat de Nederlandse Antillen kunnen doen op internationale fondsen.

De Koninkrijkspartners hebben op basis van het Statuut een verplichting tot het verstrekken van hulp en bijstand. Nederland stelt jaarlijks een bedrag ter beschikking afkomstig van hoofdstuk IV van de Rijksbegroting. Deze begroting kent voor 2000 een omvang van fl. 280 miljoen voor de Nederlandse Antillen en Aruba. Dit komt jaarlijks neer op ongeveer 425 EURO per inwoner. Daarnaast hebben de Nederlandse Antillen en Aruba ook de mogelijkheid zich tot de Europese Unie te wenden. De Europese Unie stelt technische en financiële hulp ter beschikking aan landen en gebieden overzee (LGO), die met de Europese Unie zijn geassocieerd. Voor de Nederlandse Antillen en Aruba gezamenlijk gaat het daarbij om een jaarlijks bedrag van ongeveer 6,1 miljoen EURO (fl. 13,3 mln)Bedrag is gebaseerd op de toewijzing uit het 7e EOF-fonds, Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 1999/C
276/1, Rekenkamer, nr. 4/99, p.4.

Indien de Nederlandse Antillen en Aruba geen onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden zouden uitmaken, dan zouden zij in principe een beroep kunnen doen op ontwikkelingsfondsen zoals die door multilaterale financiële instellingen ter beschikking worden gesteld. Deze fondsen zijn echter met name bestemd voor ontwikkelingslanden, die voldoen aan de DAC/OESO-criteria. Vanwege de hoogte van het BBP per capita van de Nederlandse Antillen en Aruba zouden zij niet voor uitkering uit deze fondsen in aanmerking komen.

Indien de Nederlandse Antillen en Aruba een meer geïntegreerd onderdeel van

Nederland zouden vormen, zou de situatie weer geheel anders zijn. Het vaststellen van de hoogte van de bedragen die de Nederlandse Antillen en Aruba dan zouden ontvangen is vrij ondoorzichtig. Immers de bijdragen zijn dan niet langer meer afkomstig van één begroting, zoals thans het geval is. De eilandgebieden hebben in een dergelijke situatie ook niet meer de mogelijkheid hun (belasting)opbrengsten zelfstandig aan te wenden.

Deze situatie is bijvoorbeeld terug te zien in de overzeese Franse gebieden, die kunnen worden aangemerkt als Départements d'Outre-Mer. Deze gebieden ontvangen een bijdrage voor voorzieningen vanuit Parijs zoals andere Franse departementen. Frankrijk besteedt daarnaast ook extra middelen aan de overzeese gebieden; deze zijn voor de Caribische regio jaarlijks ongeveer 420 EURO Projet de loi de finances pour 2000, Départements et colectivités territoriales d'Outre-Mer, 1999 per inwoner en daarmee vergelijkbaar met de Nederlandse bijdrage. Tevens kunnen deze regio's gebruik maken van de Europese structuurfondsen. Deze fondsen zijn bestemd voor regio's waar het BBP lager ligt dan 75% van het communautaire gemiddelde van de Europese Unie (regio's van doelstelling 1). De bedragen die de Franse overzeese departementen van de Europese Unie ontvangen, zijn substantieel hoger dan de bijdragen die de Nederlandse Antillen en Aruba ontvangen van de Europese Unie. Op jaarbasis ontvingen deze Franse gebieden tussen 1995-1999 ongeveer
210 EURO Assemblée Nationale, nr. 1861, Rapport, annex nr. 36 Outre-Mer, Départements d'Outre-Mer, rapporteur spécial M. d'Aubert,
12 nov. 1999. per inwoner. Gezien de hoogte van het BBP per capita zouden de Nederlandse Antillen aanspraak kunnen maken op het fonds, Aruba echter niet.

DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

G.M. de Vries

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie