Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Financiele sancties EU tegen de Republiek Joegoslavie

Datum nieuwsfeit: 06-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Raad van de Europese Unie

FRY : Sanctions / Financial measures Press Release: Brussels (06-04-2000) - Press: 109 - Nr: 7708/00

Brussel,

6 april 2000


7708/00 (Presse 109)

BESLUIT AANGENOMEN VIA DE SCHRIFTELIJKE PROCEDURE

&

Externe betrekkingen

Sancties FRJ - financiële maatregelen

De Raad heeft vandaag via de schriftelijke procedure een verordening aangenomen tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1294/99 van de Raad inzake de bevriezing van middelen en een verbod op investeringen ten aanzien van de Federale Republiek Joegoslavië (FRJ).

Met de wijziging wordt beoogd, de doeltreffendheid van de bestaande financiële sancties te versterken, onder meer door het dichten van eventuele mazen in de reglementering en het verbeteren van de handhaving. In dit opzicht maakt de maatregel deel uit van het algemeen beleidskader van de Raad voor de toepassing van een maximale druk op Milosevic door het verscherpen van de tegen dat regime gerichte sancties, zonder het Servische volk nadeel te berokkenen (
1).

De nieuwe maatregelen behelzen een gerichte aanpak die stoelt op:
·

een "witte-lijstbenadering" met betrekking tot de Republiek Servië, met uitzondering van de provincie Kosovo, die inhoudt dat alle ondernemingen geacht worden het eigendom te zijn of onder zeggenschap te staan van de regering van de FRJ of de regering van Servië en daardoor in de werkingssfeer van het sanctiestelsel worden gebracht, met dien verstande evenwel dat er in voorzien wordt dat ondernemingen die aan bepaalde criteria beantwoorden, vrijgesteld zijn.
Criteria op grond waarvan ondernemingen van de werkingssfeer van de sancties kunnen worden uitgesloten (dat wil zeggen dat zij in de witte lijst worden opgenomen) hebben met name betrekking op bewijzen dat de onderneming


- in staat is om de regeringen van de FRJ en van Servië inkomsten te onthouden,


- transacties met de EU verricht die per maand een waarde van niet meer dan 100.000 euro vertegenwoordigen,

- geen activiteiten ontplooit in de volgende sectoren: bankwezen en financiële diensten, energie- en brandstoffenvoorziening, vervaardiging van of handel in militaire of politie-uitrusting, vervoer, petrochemische producten, ijzer en staal.

·

een "zwarte-lijstbenadering" met betrekking tot de provincie Kosovo en de republiek Montenegro, waarbij ervan wordt uitgegaan dat ondernemingen buiten de werkingssfeer van de sanctieregeling vallen zolang er geen bewijzen zijn dat zij banden met het regime-Milosevic onderhouden.

De verordening treedt in werking op 8 april, nadat zij op 7 april in het Publicatieblad zal zijn bekendgemaakt. De nieuwe bepalingen betreffende de diverse lijsten van ondernemingen die onder de verschillende categorieën vallen, zijn van toepassing met ingang van
15 mei. Tegen die datum zal de Commissie, bijgestaan door het bevoegde beheerscomité, nieuwe lijsten opstellen op basis van door de lidstaten verstrekte informatie. Deze lijsten zullen geregeld worden bijgewerkt. Zij zullen in bijlagen bij de verordening worden opgenomen.
Footnotes:

( 1)

Gememoreerd zij dat de Raad op 14 februari 2000 de Commissie heeft verzocht gedetailleerde voorstellen in te dienen om de doeltreffendheid van de bestaande financiële sancties te vergroten, eventuele mazen daarin te dichten, ervoor te zorgen dat EU-banken en -ondernemingen hun verplichtingen kennen en inzien, en de toepassing en handhaving daarvan vaker te controleren. Daarbij moeten negatieve gevolgen voor de bevolking van de FRJ en de economieën van de omringende landen worden vermeden. Op 20 maart 2000 verzocht de Raad het Comité van permanente vertegenwoordigers de bestudering af te ronden van het Commissievoorstel voor een verordening van de Raad ter versterking van de doeltreffendheid van de bestaande financiële sancties, teneinde dit voor het eind van de maand te kunnen aannemen.
Op 23/24 maart 2000 nam de Europese Raad er nota van dat tegen het regime gerichte selectieve sancties een noodzakelijk onderdeel van het EU-beleid blijven zolang President Milosevic aan de macht blijft .

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie