Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwplannen, vrijstellingen en vergunningen gemeente Ede

Datum nieuwsfeit: 06-04-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

Bouwplannen, vrijstellingen en andere vergunningen

Met ingang van 6 april 2000 liggen gedurende twee weken de hieronder genoemde aanvragen, vergunningen, vrijstellingen en meldingen voor eenieder ter inzage bij het Infocentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor 'De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede, op maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.


1. AANVRAGEN
Ingediend zijn de volgende aanvragen om:

Bouwvergunning
BENNEKOM

- vergroten en veranderen van de woning Diedenweg 20 te Bennekom : BZ
- 20000387

- geheel vernieuwen van kapconstructie woning Bovenbuurtweg 56 te Bennekom : BZ - 20000388

- vergroten en veranderen van de woning Quarles van Uffordlaan 7 te Bennekom : BZ - 20000373

- vergroten en veranderen van de woning Langesteeg 35 te Bennekom : BZ
- 20000385

- bouwen van een rundveestal Dijkgraaf 20 te Bennekom : BZ - 20000383 EDE

- vergroten en veranderen van de woning Hakselseweg 73 te Ede : BZ - 990529

- bouwen van een hekwerk Curiestraat 1 te Ede : BZ - 20000389
- bouwen van een verenigingsgebouw Blokkenweg ongen.te Ede : BZ - 20000390

- vergroten en veranderen van de woning Opaalstraat 12 te Ede : BZ - 20000378

- vergroten en veranderen van de woning Diepenbrocklaan 33 te Ede : BZ
- 20000315

- vergroten en veranderen van de woning Catharinadaal 55 te Ede : BZ - 20000386

- vergroten en veranderen van de woning Oortveldlaan 26 te Ede : BZ - 20000384

- veranderen van een kantoor en behandelgeb. Horalaan 5 te Ede : BZ - 20000375

- bouwen van een schuur Zuiderkade 6 te Ede : BZ - 20000381
- bouwen van een garage c.a. Klinkenbergerweg 31 te Ede : BZ - 20000379

- vergroten en veranderen van de woning Bettekamp 49 te Ede : BZ - 20000371

- bouwen van een berging Metsustraat 8 te Ede : BZ - 20000370
- vergroten en veranderen van de woning Bennekomseweg 42 te Ede : BZ - 20000045
EDERVEEN

- vergroten en veranderen van de woning Schras 51 te Ederveen : BZ - 20000376

- vergroten en veranderen van een garage Schras 42 te Ederveen : BZ - 20000374
HARSKAMP

- vergroten en veranderen van de woning 't Zandwater 1 te Harskamp : BZ - 20000382
LUNTEREN

- bouwen van garage/berging Veenweg 8 te Lunteren : BZ - 991326
- bouwen van een stallingsruimte Engweg 37 te Lunteren : BZ - 20000377
- vergroten en veranderen van de woning Hulweg 11 te Lunteren : BZ - 20000244

- bouwen van een woning met garage/berging Meulunterseweg 82 te Lunteren : BZ - 20000043

- bouwen van zestal container units Ruitenbeekweg 7 te Lunteren : BZ - 20000372

- vergroten en veranderen van de woning Veldhuizerweg 4 te Lunteren : BZ - 990917
OTTERLO

- bouwen van een woning Mosselsepad 64 te Otterlo : BZ - 20000256 WEKEROM

- bouwen van een rundveestal Matenweg 13 te Wekerom : BZ - 20000380
Melding
EDE

- vergroten en veranderen van de woning Mr. Gerbrandypark 38 : BZ - 20002101

- bouwen van een berging Hertespoor 52 : BZ - 20002098
- vergroten en veranderen van de woning Concordialaan 20 : BZ - 20002095

- vergroten en veranderen van de woning Verlengde Parkweg 13 : BZ - 20002094

- vergroten en veranderen van de woning Verlengde Parkweg 11 : BZ - 20002093

- vergroten en veranderen van de woning Jan Vermeerstraat 92 : BZ - 20002100

- vergroten en veranderen van de woning Allendesingel 60 : BZ - 20002099

- bouwen van een tuinhuisje Sartrestate 58 : BZ - 20002097
- vergroten en veranderen van de woning De Gheynstraat 7 : BZ - 20002096
BENNEKOM

- bouwen van een tuinhuisje Hoogakker 48 : BZ - 20002103
- vergroten en veranderen van de woning Vossenweg 18 : BZ - 20002092
- vergroten en veranderen van de woning Fluitakker 4 : BZ - 20002102
Sloopvergunning
BENNEKOM

- slopen van de voorgevel/pui Commandeursweg ongen. : BZ - 2000309
- slopen van 30 m2 asbesthoudende mat. Bergakkerweg ongen. : BZ 20003090

INSPRAAKMOGELIJKHEDEN
Vanaf 6 april 2000 kan eenieder gedurende twee weken zijn zienswijze over een ingediende aanvraag om ver gunning, melding of vrijstelling schriftelijk of mondeling naar voren brengen.


2. PROCEDURES
Het plan bestaat toepassing te geven aan de hierna genoemde procedures voor de volgende bouwplannen en/of aanvragen om vrijstelling.
A. Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een bestemmingsplan voor kleine bouwwerken (art. 18a W.R.O.) voor het bouwplan van: EDE

1. G. Lieftink voor het vergroten en veranderen van de woning Verlengde Parkweg 11; BZ-2093-2000; de maximum breedte van de dakkapel zal worden overschreden;

2. B. Groeneveld voor het vergroten en veranderen van de woning Verlengde Parkweg 13; BZ-2094-2000; de maximum breedte van de dakkapel zal worden overschreden;

3. A. van den Hudding voor het vergroten en veranderen van de woning Concordialaan 20; BZ-2095-2000; de maximum boeihoogte van de berging zal worden overschreden;

4. W.A. Klunder voor het bouwen van een berging Hertespoor 52; BZ-2098-2000; er zal worden gebouwd op de bestemming openbaar en gemeenschappelijk groen en de maximum boeihoogte zal worden overschreden.

B. Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een geldend bestemmingsplan en vooruitlopen op een nieuw
Bestemmingsplan (art. 19 W.R.). en art. 50 Woningwet) voor het bouwplan en/of de aanvraag van:
LUNTEREN

1. J. Geurink voor het bouwen van een woning Kerkhoflaan 2; BZ-99-1177; er zal worden gebouwd op de bestemming erf. Het bouwplan stemt overeen met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.
C. Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een geldend bestemmingsplan voor het bouwplan en/of
aanvraag van:
EDE

1. Fam. A. van Grootheest voor het vergroten en veranderen van de woning Burg. Prinslaan 27; BZ-99-1011; er zal woonruimte worden gebouwd binnen 2,50 meter van de zijperceelsgrens;
2. P. Bakkeren voor het bouwen van een woning Otterloserweg 17; BZ-99-1164; de maximum goothoogte van de garage zal worden overschreden;

3. J. van Spanje voor het vergroten en veranderen van de woning Enkstein 14; BZ-0106-2000; het maximum aantal bouwlagen zal worden overschreden;
BENNEKOM

4. H.W.M. Jurriens voor het vergroten en veranderen van de woning Laarweg 43; BZ-99-1166; de bebouwingsgrens zal worden overschreden;
5. H.T.J.M. Roelofs voor het vergroten en veranderen van de woning Heelsumseweg 46; BZ-0005-2000; er zal worden gebouwd buiten het gebouwenvlak;

6. G. Elbertsen voor het vergroten en veranderen van de woning Achterstraat 34; BZ-0208-2000; de maximum breedte van de dakkapel zal worden overschreden;

7. G.A. Buizer voor het vergroten en veranderen van de woning Heerdlaan 30; BZ-0216-2000; de maximum goothoogte zal worden overschreden;

8. J.J. Meeuwisz om een midgetgolfbaan te mogen aanleggen op een perceel aan de Panoramaweg;
LUNTEREN

9. P.A.R. van Harten voor het bouwen van een garage/berging Kattenbroekerweg 6; BZ-0067-2000; de maximum oppervlakte aan bijgebouwen zal worden overschreden;
HARSKAMP
10. J.A. van Omme voor het bouwen van een dubbele woning Kraatsweg 15; BZ-99-0534; er zal een garage worden gebouwd op het erf naast de woning;
11. H. Blankespoor voor het vergroten van de woning Kraatsweg 62; BZ-0086-2000; er zal woonruimte worden gebouwd binnen 10 meter van de achtererfgrens;
OTTERLO
12. Ned. Hervormde Kerk voor het vergroten en veranderen van het verenigingsgebouw Kerklaan; BZ-99-1067; de bebouwingsgrens zal worden overschreden;
WEKEROM
13. L.H. Klok voor het vergroten van een recreatiewoning Roekelseweg 44; BZ-0056-2000; de maximum oppervlakte aan bebouwing en de maximum bouwhoogte zullen worden overschreden.

D. Verlenen vrijstelling van de bouwverordening voor het bouwplan en/of de aanvraag van:
EDE

1. Woonstede Woningcorporatie voor het bouwen van een hekwerk Curiestraat 1; BZ-0389-2000; de maximum hoogte van de erfafscheiding zal worden overschreden.

INSPRAAKMOGELIJKHEDEN
Vanaf 6 april 2000 kan eenieder gedurende twee weken schriftelijk of mondeling bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen om voor een bouwplan of aanvraag de aangegeven procedure te volgen.

3. BESLUITEN
Bouwvergunning
Bouwvergunning is verleend voor:
BENNEKOM

- bouwen van woning met garage Vossenweg ongen.te Bennekom : BZ - 991292

- vergroten en veranderen van de woning Heelsumseweg 6 te Bennekom : BZ - 991107

- vergroten en veranderen van brandweerkazerne Bergakkerstraat ongen.te Bennekom : BZ - 20000063

- vergroten en veranderen van de woning Selterskampweg 17 te Bennekom : BZ - 991211

- bouwen van een pluimveestal Rijnsteeg 10 te Bennekom : BZ - 20000054
- vergroten en veranderen van de woning Dovenetel 2 te Bennekom : BZ - 20000130

- vergroten en veranderen van de woning Irenelaan 5 te Bennekom : BZ - 991275

- bouwen van een garage Heinrich Witteweg 1a te Bennekom : BZ - 20000179
EDE

- vergroten en veranderen van een woning Nassaulaan 26 te Ede : BZ - 991290

- vergroten en veranderen van een woning Sadatsingel 27 te Ede : BZ - 991221

- bouwen van een energieverdeelruimte Cronebos 8 te Ede : BZ - 20000095

- bouwen van een stalling voor landbouwwerk Wekeromseweg 51 te Ede : BZ - 991352

- vergroten en gedeeltelijk vernieuwen van dak van panelenhal Rijksweg 39 te Ede : BZ - 991272

- vergroten en veranderen van landbouwloods Zuiderkade 37 te Ede : BZ
- 991359

- vergroten en veranderen van de woning Agnietendaal 32 te Ede: BZ-991240 (van rechtswege verleend)

- vergroten en veranderen van de woning Pieter de Hooghstraat 144 te Ede: BZ -2000-2012 (van rechtswege verleend)
EDERVEEN

- bouwen van een woning met bedrijfsruimte Seringstraat ongen.te Ederveen : BZ - 990491

- bouwen van een bedrijfsruimte Seringstraat ongen.te Ederveen : BZ - 991012
HARSKAMP

- vergroten en veranderen van de woning Rietweg 6 te Harskamp : BZ - 20000084
LUNTEREN

- vergroten en veranderen van de woning Lage Veldweg 5 te Lunteren : BZ - 991361

- vergroten en veranderen van woning Hindelaan 57 te Lunteren : BZ - 991307

- bouwen (kavel 22) van een recreatiewoning Meulunterseweg 60 te Lunteren : BZ - 991128

- bouwen van een vleeskalverenstal Lage Veldweg 19 te Lunteren : BZ - 990862

- bouwen (Kavel 11) van een recreatiewoning Meulunterseweg 60 te Lunteren : BZ - 991122

- vergroten en veranderen van de woningen Hermelijnlaan 17 te Lunteren : BZ - 990966

- bouwen van 2 recreatiewoonverblijven Boslaan 123 te Lunteren : BZ - 20000186
WEKEROM

- vergroten en veranderen van een woning Edeseweg 152 te Wekerom : BZ
- 991304

Melding
Ingestemd is met meldingen voor:
BENNEKOM

- bouwen van een tuinhuisje Hofrustlaan 35 te Bennekom : BZ - 20002081 EDE

- vergroten van de woning Foster Dullesdreef 14 te Ede : BZ - 20002078
- vergroten van de woning Molenstraat 228 te Ede : BZ - 20002076
- bouwen van een blokhut Merellaan 25 te Ede : BZ - 20002075
- vergroten van de woning Foster Dullesdreef 22 te Ede; BZ-20002077
- bouwen van een berging Jan Vermeerstraat 16 te Ede : BZ - 20002086 LUNTEREN

- vergroten en veranderen van de woning Valkseweg Oost 44 te Lunteren : BZ - 20002091
WEKEROM

- vergroten en veranderen van een tweetal woningen Edeseweg 105a te Wekerom : BZ - 20002084
Sloopvergunning
Vergunning is verleend voor het slopen van:
BENNEKOM

- slopen van asbest / golfplaten Dickenesweg 5 te Bennekom : BZ - 20003080
EDE

- slopen van een woning Parkweg 74 te Ede : BZ - 20003070
- slopen van een bedrijfsruimte Blokkenweg 24 te Ede : BZ - 20003071
- slopen van 6.m. asbesthoudend standpijp Javalaan 23 te Ede : BZ - 20003079

- gedeeltelijk slopen van Pool- en Snookercentrum Museumplein 3 te Ede : BZ - 20003077

- slopen van twee panden Grotestraat 11 te Ede : BZ - 20003075
- slopen van een aantal opstallen Wekeromseweg 51 te Ede : BZ - 20003012

- slopen van woning Rijksweg 12 te Ede : BZ - 20003011 LUNTEREN

- slopen van een gedeelt. bedrijfsruimte Scharrenburgersteeg 10 te Lunteren : BZ - 20003083

BEZWAREN
Voor informatie over de mogelijkheid bezwaar te maken tegen een verleende vergunning, vrijstelling of tegen een melding, waarmee is ingestemd, kan contact worden opgenomen met genoemde afdeling.
REACTIES
Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a hoofd Vergunningen en Handhaving, Postbus 9024, 6710 HM EDE.
Verzoeken om mondeling te worden gehoord kunnen telefonisch worden gedaan, tel. (0318) 68 03 26, of
68 03 37.Ede, 5 april 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...